Підсумки методичної роботи за  2020-2021 н.р.

Методична робота здійснюється згідно із законодавством України, нормативними документами про освіту, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та наукових установ, які знаходяться у сфері його управління, нормативних документів Центру професійного розвитку педагогічних працівників управління освіти і науки виконкому Бердичівської міської ради. З метою організації системної методичної роботи був виданий наказ по Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова від 15 вересня 2020 року №91 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у Центрі позашкільної освіти ім. О.Разумкова».

Відділ методичної роботи

Характерною ознакою методичної діяльності є постійний пошук шляхів та засобів удосконалення структури і змісту навчально-методичного забезпечення виховного процесу в навчальних закладах міста, створення динамічної системи методичної роботи. Основними завдання методичної роботи є:спрямувати зміст форм методичної роботи на виконання Закону України „Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України, Закону України „Про позашкільну освіту”; Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»; забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу.

Інформація про організацію методичної роботи

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу, вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної інформаційної діяльності здійснюється в Центрі позашкільної освіти ім. О.Разумкова через систему методичної роботи.

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти