План роботи практичного психолога

План роботи практичного психолога
 •                                                                   

      ЗАТВЕРДЖЕНО

  Директор ЦПО ім.О. Разумкова

          О. В. Боровська

   

   

   

  ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

  роботи практичного психолога

  Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова

  Вікарій Лесі Вікторівни

  на 2020-2021 навчальний рік

   

  .

                                                                                          

  ГРАФІК РОБОТИ

  практичного психолога

  Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова

  Вікарій Лесі Вікторівни

   

  Дні тижня

  Інтервали робочого часу

  з _______ год.

  по _______ год.

  Понеділок

  08.30

  17.00

  Вівторок

  08.30

  17.00

  Середа

  08.30

  17.00

  Четвер

  08.30

  17.00

  П’ятниця

  08.30

  17.00

   Вступ

   Робота психологічної служби  Центру позашкільної освіти ім.О.Разумкова здійснюється з урахуванням річного плану роботи закладу, за запитом адміністрації і згідно інформаційних збірників наказів.

  Діяльність закладу планується і проводитися на загально-педагогічних принципах  згідно з Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», указами Президента України , Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також типовим Положенням про позашкільний навчальний заклад, Статусом закладу і спрямована на реалізацію завдань, визначених Законом України «Про позашкільну освіту» по таких напрямках:

  • основи екологічного, художньо-естетичного та науково-технічного навчання та виховання;
  • основи професійного виховання;
  • основи соціального виховання;
  • організація змістовного дозвілля у вільний час.

  Психологічна служба системи освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України. Діє на підставі ст.. 21, 22, Закону України «Про освіту», відповідно до «Положення про психологічну службу у системі освіти України», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 509 від 22.05.2018 року, наказу МОН від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року», Програми розвитку психологічної служби системи освіти міста Бердичева на період до 2020 року (Наказ № 31.01-06 від 19.01.2018), листів МОН України від  24.07.2019 №  1/9- 477 « Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України», від 27.11.2000 № 109  «Про тривалість робочого тижня практичних психологів-соціальних педагогів; наказу МОН України від 19.10.2001 № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів», листа ЖОІППО № 03.2-387 від 10.08.2020 р. «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти Житомирської області на 2020/2021 н. р.», методичних рекомендацій центру практичної психології та соціальної роботи  ЖОІППО, а також наказів обласного управління освіти і науки.

   

  І. Аналітична частина

     Впродовж 2019-2020 н. р. робота проводилась в таких напрямах:

     Психодіагностична робота включала вивчення здібностей, обдарованості дітей,визначення особистісної адаптації дітей, які тільки почали займатися гуртковою діяльністю, дослідження міжособистісних стосунків та соціально-психологічного клімату. ( 71 особу).

     Консультаційна робота включала індивідуальні та групові консультації (охоплено 191 особу), тематикою звернень з боку батьків були: формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі, адаптація дитини до нового колективу, психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти, взаємовідносини в системі «батьки-діти»,обдаровані діти; з боку педагогів тематикою звернень було:адаптація дитини до нового колективу, вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини, психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти, «Професійне вигорання» педагогів, взаємовідносини в системі «вчитель-учень», обдаровані діти, психологічна просвіта; з боку дітей: самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій, професійне самовизначення, психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти,взаємовідносини в системі «вчитель-учень»,взаємовідносини в системі «батьки-діти»,психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти, психологічний супровід учнів під час МАН, розвиток творчих здібностей.

       Психологічна просвіта, профілактика включала проведення тренінгів, круглих столів (охоплено 599 осіб). Психологічна просвіта педагогів проводилась на нарадах, методичних об’єднаннях. Просвіта та профілактика учнів здійснювалась в різних напрямках( попередження шкідливих звичок, профілактика насильства, конфлікти та їх розв’язання, робота з обдарованими дітьми, ознайомлення педагогів та батьків з головними закономірностями й умовами сприятливого психологічного розвитку дітей; ознайомленні учнів з основами самопізнання і самовиховання, розвиток лідерських якостей дітей)

       Навчальна діяльність: гурток «Зоосвіт».

       Відвідування психологічних семінарів протягом року (2семінари).

       Участь у тренінгах, семінарах:

  • Сертифікат учасника I Міжнародного фестивалю арт – терапії «Арт-практік Love» м. Київ (16 год.), 2019 р.
  • Сертифікат завершення офіційного тренінгу, проведеного за міжнародною програмою « Молодь на роздоріжжі», 10 год., 25.04.19 р.

  Вебінари

  • Сертифікат курсу «Критичне мислення для освітян», 30 годин, платформа Prometeus.(15.05.2020)
  • Сертифікат курсу «Протидія і попередження боулінгу в закладах освіти, 80 годин, платформа Prometeus. (27.05.2020)
  • Сертифікат учасника Методологічного семінару з позашкільної освіти on-linе відкритої лекції « Дистанційна робота закладів позашкільної освіти»(25.05.2020)
  • Сертифікат учасника у Віртуальному Всеукраїнському фестивалі практичних психологів і соціальних педагогів(6 год.) PRO-PSY 2020 «Простір психолога»(23.04.2020)
  • Сертифікат учасника вебінару на тему: «Використання креативних методів арт-терапії вроботі з дітьми», 2 год.(05.05..2020)(Л.Стреж)
  • Сертифікат учасника онлайн мини курс «Детское консультирование от А до Я», 3 год., (18-19.03.2020) Гаркавець О.Н.
  • Сертифікат учасника онлайн мини курс «Арт-терапия для себя и клиентов», (22-23.04.2020) Гаркавець О.Н.
  • Сертифікат учасника онлайн конференції по роботі з метафоричними картками і арт-терапії «МАК-ЭКСПЕРТ. Ресурсы и сила.», 15 год.,Гаркавець.

   

       Затверджено психологічний інструментарій.

         Участь у роботі методичних об’єднань Центру: проведені тренінгові заняття з педагогами у ВЕНН (2), тематикою яких було: «Не дай собі згоріти», «Секрети життєвого успіху»,

         Керівник соціально-реабілітаційного проекту «Я тебе чую, я тебе бачу, я тобі посміхаюсь». Результатом проекту стало:залучення дітей з особливими освітніми потребами до занять художньою творчістю для того, аби діти, які  не можуть говорити і висловлювати свої почуття, змогли розкрити та виразити свій внутрішній світ через творчість; збільшення рівня соціальної адаптації дитини, пристосування її до середовища; реабілітація - виконуючи творчі роботи, гімнастичні та танцювальні рухи, дихальні вправи,  дитина відновлює моторику  рухів; розвиток у дитини природних здібностей, завдяки яким вона набуває здатності до самореалізації у своєму подальшому житті; соціально-культурний розвиток дітей з особливими освітніми потребами;розвиток у дітей із закладів загальної середньої освіти навичок спілкування з особливими дітьми, допомоги їм у житті; виховання доброти, гуманності,  відповідальності.

       Оформлення соціального паспорту  ЦПО ім. О.Разумкова

         Проведено Тиждень психології, до якого були залучені педагоги та вихованці різних напрямків позашкільної освіти, проведена аналітика психоемоційного стану педагогів, психологічного клімату в творчих обєднаннях та коригуючі тренінги, психологічні вправи, бесіди та рекомендацї з психологічного супроводу освітнього процесу у закладі. За результатами проведення тижня психології створений банк моніторингової роботи та супроводу освітнього процесу Центру, психологічний інструментарій з різних питань організації роботи педагогів.

          Психологічний супровід проведення МО різних напрямків позашкільної освіти.

        Проведено майстер – класи:

  –   для дітей з фізичними вадами та особливими потребами на святі «Простір добра та милосердя»;

   

  ІІ. Цілепокладаюча частина

  Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх учасників навчально-виховного процесу.

  Основними завданнями психологічної служби позашкільного закладу є:

  -        забезпечення створення сприятливих соціально-психологічних та індивідуально-психологічних умов для творчого розвитку особистості гуртківців;

  -        надання необхідної психолого-педагогічної допомоги дітям і підліткам у розв’язанні гострих психологічних проблем особистості, зокрема у подоланні негативного впливу на розвиток їхньої особистості несприятливих соціальних, екологічних та інших факторів;

  -        сприяння виявленню і цілеспрямованому розвитку творчих здібностей дітей та підлітків в обраній ними сфері діяльності, надання їм допомоги у професійному самовизначенні, забезпечення психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей;

  -        підвищення соціального статусу вихованців;

  -        надання індивідуальної допомоги дітям у розв’язанні певних проблем;

  -        допомога соціально незахищеним категоріям вихованців з метою подолання життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

   Основні цілі позашкільної психологічної служби:

  -        забезпечити психологічну допомогу в разі необхідності дітям, батькам, керівникам гуртка;

  -        забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини, при її психологічному вивченні;

  -        системне вивчення соціальних та індивідуальних особливостей психологічного розвитку особистості дитини.

  Запит адміністрації:

  «Психологічний супровід формування інноваційної  культури педагогів; соціалізація обдарованих дітей у  ЦПО ім. О.Разумкова»

  Проблемна тема закладу: «Розширення та вдосконалення єдиного освітнього середовища закладів позашкільної освіти на основі використання  інноваційних освітніх технологій»

  Проблемна тема над якою працює соціально-психологічна служба міста: «Впровадження психологічних і соціально адаптивних технологій щодо профілактики і подолання негативних явищ в учнівському середовищі та сприяння повноцінному розвитку компетентностей особистості»

   Психологічна служба позашкільного закладу здійснює свою роботу у таких напрямах:

  • безпосередня психологічна робота з дітьми, керівниками гуртків, студій, секцій, адміністрацією закладу, батьками й родичами гуртківців, усіма зацікавленими особами та установами шляхом спілкування, зустрічей, бесід, індивідуальних та групових консультацій, нарад, психологічно-педагогічних консиліумів, «круглих столів», конференцій, семінарів, лекцій, дискусій тощо;
  • інструктивно-методична робота, яка полягає в розробці методичних матеріалів – навчальних планів, програм, рекомендацій, пам’яток з організації психологічно-педагогічної допомоги дітям, керівникам гуртків, батькам з урахуванням конкретних соціальних, економічних, екологічних умов;
  • науково-дослідна робота серед гуртківців, педагогів, батьків, яка передбачає вивчення окремих проблем та питань, що можуть виникати при використанні рекомендацій чи методів психологічної служби. Цей напрям роботи пов’язаний з науковим аналізом негативних проявів у поведінці й творчій діяльності учнів. Він базується на використанні відповідних методів дослідження – спостереження, експерименту, опитування, тестування тощо.

  ІІІ. Змістова частина

  № з\п

  Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти

  Термін проведення

  Де і з ким проводиться

  1.

  Діагностика

   

   

  1.1.

  Діагностика за потребою керівників гуртків

  Протягом року

   

  За потребою

  1.2

  Індивідуальна психодіагностика процесу адаптації дітей (спостереження під час занять та гри; бесіди з педагогами та батьками; бесіди з дітьми).

   

  Вересень-Жовтень

   

  Гуртківці

  1.3

  Вивчення здібностей, обдарованості.( Тест Торренса

  «Діагностка творчої обдарованості», Методика вивчення  дитячої креативності Е.Е. Тунік та ін..)

  Жовтень – листопад

  Гуртківці

  1.4

  Індивідуальна психологічна допомога окремим дітям.

  За потребою протягом року

   

  Гуртківці

  1.5

  Дослідження професійних здібностей, вподобань дітей.

  Лютий – березень

  Гуртківці старшого віку

  1.6

  Дослідження емоційно-вольової сфери.

  Грудень-січень

  Гуртківці

  1.7

  Дослідження міжособистісних стосунків та соціально-психологічного клімату.

  Вересень-жовтень, за запитом

   

   

  Гуртківці

   

  2.

  Профілактика 

   

   

  2.1.

  Тренінгові заняття «Міжособистісні відносини»

  Жовтень

  Протягом року

  Гуртківці

  2.2.

  Тренінгові заняття «Лідерство. Формальний та неформальний авторитет»

  Лютий

  Гуртківці

  2.3.

  Тренінгові заняття: «Психологічна підготовка учнів до участі в міських та обласних конкурсах»

  Листопад

  Гуртківці

  2.4

  Тренінгові заняття «Запобігання та протидія насильству»

  Березень

  Гуртківці

  2.5

  Тренінгове заняття «Збереження та зміцнення психологічного здоров’я педагога».

  Січень

  Педагоги

  2.6

  Тренінгові заняття «Емоції в житті людини»

  Грудень-січень

  Гуртківці

  2.7

  Тренінгове заняття «Обдарованість-це»

  Жовтень

  Гуртківці

  3.

  Корекція

   

   

  3.1.

  Корекційно-розвивальна робота з дітьми щодо розвитку міжособистісної взаємодії.

  Корекційно-розвивальна програма «Розвиток пізнавальних процесів у дошкільників» Порошняк А.А.

  2 рази на місяць

   

  Гуртківці

  4.

  Навчальна діяльність

   

   

  4.1.

  Гурток «Стань творцем свого життя»

  Протягом року

  Учні  ЗОШ №7

   

  5.

  Консультування

   

   

  5.1.

  Індивідуально-психологічні консультації:

  -з питань готовності та адаптації до навчання у творчому об’єднанні;

  -з приводу поведінки дітей на занятті;

  -індивідуальні консультації;

  - консультування дітей за результатамипсиходіагностики;

  - консультування дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

   

   

  Вересень-жовтень

  Протягом року

   

  Протягом року

  Протягом року

  Протягом року

   

   

   

  Батьки, гуртківці, керівники гуртків

  5.2.

  Групові консультації:

   

  - групове консультування дітей за результатами психодіагностики;

  - виховання обдарованої дитини;

  - організація роботи з здібними і обдарованими вихованцями;

  - оптимізація взаємин в колективі;

  -  «Труднощі спілкування»;

   

  Протягом року

   

  Жовтень

   

  Листопад,

  протягом року

  Вересень

   

  Листопад

   

  Гуртківці

  Батьки

   

  Гуртківці

   

  Керівники гуртків

   

  Гуртківці

  6.

  Просвіта

   

   

  6.1.

  Тренінги «ІКТ: друг та ворог. Безпечна поведінка дітей в інтернеті»

  Листопад

  Керівники гуртків, методисти

  6.2.

  Тренінг «Формування психологічної складової інноваційної культури педагогів»

   Лютий

  Керівники гуртків, методисти

  6.3.

  Семінари для батьків «Значення раннього розвитку у подальшій самореалізації дитини»

  Жовтень, квітень

  Батьки

  6.4.

  Години психолога (розвиваючі заняття для дітей дошкільного віку»)

  Протягом року

  Гуртківці молодшого віку

  6.5.

  Тренінгове заняття «Особливості професійного вибору»

  Квітень

  Гуртківці

  6.6

  Проект «Я тебе чую, бачу, я тобі посміхаюсь» : можливості соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.

  1раз в місяць

  Діти з особливими освітніми потребами

  7.

  Інше:

  Організаційно-методична робота

   

   

  7.1.

  Складання річного плану.

  Вересень

  Психолог

  7.2.

  Складання щомісячного плану роботи.

  Щомісяця

  Психолог

  7.3.

  Складання аналітичного та статистичного звітів за навчальний рік.

   

  До 15 травня

   

  Психолог

  7.4.

  Організація роботи консультативного пункту для батьків.

  Протягом року

   

  Психолог

  7.5.

  Підготовка до виступів, семінарів, нарад.

  Напередодні запланованого заходу

   

  Психолог

  7.6.

  Самоосвіта, робота в бібліотеці.

  1 раз в місяць

  Психолог

  7.7.

   

  Підготовка та проведення тренінгових занять.

  Протягом року

  Психолог

  7.8.

  Розробка (підготовка) корекційних і розвивальних програм.

   

  Протягом року

   

  Психолог

  7.9.

  Підготовка до проведення  діагностичної, корекційно-розвивальної, просвітницької роботи.

   

  Протягом року

   

  Психолог

  7.10.

  Оформлення  веб-ресурсів для батьків, педагогів та вихованців (сайт закладу)

    Протягом року

  Психолог

  7.11.

  Розробка рекомендацій згідно із запитами керівників гуртків, батьків.

   

  Протягом року

   

  Психолог

  7.12.

  Відвідування психологічних семінарів.

  Протягом року

  Психолог

  7.13.

  Оформлення соціального паспорту ЦПО ім. О. Разумкова

  Вересень, жовтень

  Психолог

  7.14.

  Ведення документації (інд. карток, журналу індивідуальних консультацій)

  Протягом року

  Психолог

  7.15.

  Поповнення кабінету психолога методичною літературою, бланками до психодіагностичних методик, музичними записами тощо.

  Протягом року

  Психолог

  7.16.

  Відвідування психологічних семінарів:

  1. Психологічні особливості дистанційного навчання

   

  2. Технології розвитку  критичного мислення у практиці НУШ.

   

  3. Семінар – практикум для вихователів «Індивідуальний підхід у роботі педагога з дошкільнятами – запорука успіху освітнього процесу»

   

  4. Нейрогімнастика і освітня кінезіологія у діяльності психолога дошкільного закладу.

   

  5. Круглий стіл для ПП та СП «Основи коучінгових технологій в освіті»

   

  6. Круглий стіл для молодих фахівців психологічної служби «Чарівна валіза здоров'язберігаючих технологій для практичного використання у роботі соціального педагога»

   

  7. Круглий стіл «Роль соціального педагога у вирішенні складної життєвої ситуації неповнолітньої дитини»

  Листопад 2020

   

   

  Березень 2021

   

   

   

  Січень 2021

   

   Жовтень 2020

   

   

   

  Жовтень 2020

   

   

   Березень 2021

   

   

  Грудень 2020

   

  Повійчук О.А.

  Поліщук О.П.  п/п ЗОК №14

   

  Повійчук О.А.

  Янчук Л.В.  п/п ЗОШ №18

   

  Повійчук О.А.

  Безпала О.Л., п/п ЗДО №7

   

   

  Повійчук О.А.

  Новіцька І.А.,п/п ЗДО №4

   

  ПовійчукО.А., Поліщук О.П.  с/п ЗОК №14, Лакізюк О.Ю., ДНЗ 15

   

  Повійчук О.А.

  Кравчук Т. А. ЗОШ  №12

   

   

   

   

  Повійчук О.А.

  Козловська А.М.,

  с/п СЗОШ  №17

   

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти