Перспективний план

Перспективний план
 • І. Вступ

     Позашкільна освіта сприяє вільному розвиткові особистості, вчить дитину найголовнішому – життю.  А ще дитина має цінний досвід спілкування не лише у класному колективі, де «усі місця розподілені та зайняті», де досить мало шансів проявити себе в іншій іпостасі й майже немає шансів на те, щоб змінити стереотип сприйняття дитини колективом однокласників у іншій ролі й на іншому ієрархічному місці. В. О. Сухомлинський писав: «Гуртки – важлива форма виховання підлітків. Цінність гурткової роботи полягає в тому, що кожен може протягом тривалого часу випробувати свої здібності, задатки, пробувати в конкретній справі свої схильності, знайти улюблену роботу. Без гуртків, в яких вирує допитлива думка, не можна уявити ні інтелектуального, ні емоційно-естетичного виховання. Кожен гурток - центр творчої праці і повноцінного інтелектуального життя.» У сучасному житті необхідний творчий пошук нових підходів, концептуальних шляхів і змістовних форм у роботі з дітьми та їхніми батьками. Зважаючи на це, постає завдання - допомогти підліткам усвідомити і насправді пропустити крізь серце любов до Батьківщини, стійкий інтерес до минулого, сьогодення і майбутнього рідного краю; почуття любові й поваги до рідного народу, мови, дбайливе ставлення до природи і збільшення її багатств; гордість за вітчизняні досягнення в науці, техніці, культурі; прагнення готуватись до захисту своєї Батьківщини. 

     Аналізуючи роботу закладу у 2009-2014 н.р., слід зазначити, що педагогічний колектив працював згідно плану роботи і основні задачі, поставлені перед закладом, були виконані. У своїй роботі педагоги керувалися Законом України про позашкільну освіту, Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України» та іншими державними документами. Діяльність закладу була організована згідно Положення про позашкільний заклад, Статуту ЦПО ім. О.Разумкова,  Комплексної програми розвитку  ЦПО ім. О.Разумкова на 2013-2018 роки та Правил внутрішнього розпорядку.  Дотримувалась Конвенція про права дитини. Робота педагогічного колективу була направлена на виконання вимог державних Законів, Указів та інших документів, впровадження сучасних освітніх програм та новітніх технологій, створення оптимальних умов для одержання дітьми додаткових знань і умінь, формування в учнів життєвих компетенцій.

  У цьому контексті колектив Центру наполегливо працює над вирішенням низки першочергових завдань: створення позитивного іміджу закладу, модифікація навчально-виховної системи ЦПО ім.О.Разумкова шляхом удосконалення та підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі, перехід від суто гурткової роботи до поглибленої навчальної, дослідницько-експериментальної діяльності з учнями, перебудова нашого Центру в освітню систему, яка спроможна вирішувати важливі соціальні завдання, у заклад, що користується авторитетом у регіоні та за його межами.

  Основоположні завдання діяльності Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова – створення модифікованої, ефективної, динамічної системи організації навчально-виховного процесу з метою забезпечення  умов для творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовки підлітків до життя через впровадження якісно нових форм і методів організації позашкільної життєдіяльності підлітків, задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-експериментальної, дослідницької, технічно-конструкторської, художньої, декоративно-прикладної, еколого-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої діяльності. З метою забезпечення додаткових можливостей для духовного, творчого, інтелектуального і фізичного розвитку учнівської молоді в позашкільному навчальному закладі, доступності позашкільної освіти, гарантування громадянам міста права на її здобуття рішенням Бердичівської міської ради від 07.02.2013 року №575 затверджена Комплексна програма розвитку Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова на 2013-2018 роки. Реалізація основних положень Програми спрямована на удосконалення та розвиток мережі позашкільного навчального закладу, створення умов для доступності дітей і учнівської молоді до якісної позашкільної освіти; підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільного навчального закладу; соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов; забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів; поглиблення співробітництва з іншими навчальними закладами різних рівнів, установами, громадськими організаціями з питань позашкільної освіти. Програмою передбачено основні заходи щодо розвитку ЦПО ім. О.Разумкова на період до 2018 року у напрямку удосконалення нормативно-правової бази, поліпшення науково-методичного забезпечення, забезпечення доступу до позашкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази.

  Колектив закладу працює на перспективу, щодня втілюючи цікаві задуми у життя. Ми маємо ряд конструктивних ідей (облаштування літнього табору разумковців, містечка майстрів, створення філії МАН-юніор), обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення діяльності нашого закладу, в тому  числі в питанні матеріально-технічного забезпечення, і сподіваємося на їх реалізацію, тому що повсякчас відчуваємо єдиний порив колективу, підтримку місцевої влади, громадськості та батьків наших вихованців.

  Центр позашкільної освіти ім.О.Разумкова плідно працює над упровадженням в практику роботи інноваційних педагогічних й управлінських технологій. Інновацією останніх років стало застосування в професійній педагогічній практиці  закладу методичного портфоліо і електронної презентації, що дозволяє педагогам систематизувати навчально-виховну, методичну, самоосвітню та науково-дослідницьку діяльність, а керівництву Центру спростити процедуру оцінювання результатів професійно-творчої діяльності та проведення атестації педагогів позашкільних навчальних закладів.

  Внаслідок процесу реорганізації (2009р.) трьох позашкільних закладів міста в єдиний потужний Центр позашкільної освіти ім.О.Разумкова постали нові завдання, над вирішенням яких почав працювати весь колектив. На початковому етапі головними завданнями були: формування іміджу начального закладу, створення єдиної команди, вироблення власної внутрішньої культури взаємин та методів розв’язання завдань. Мета створення іміджу нашого Центру – це підвищення конкурентноздатності, залучення інвестицій, встановлення та розширення партнерських зв’язків. Слід зазначити, що перший етап наш Центр успішно пройшов. І сьогодні це потужний колектив лідерів, організаторів, висококваліфікованих фахівців, і, насамперед, люблячих дітей педагогів. А також талановитих артистів, художників, дослідників, раціоналізаторів, віртуозів своєї справи.

              Стійкий позитивний імідж дає ефект придбання освітнім закладом певної сили, тобто створює запас довіри до всього, що відбувається у стінах закладу, зокрема й до інноваційних процесів. Педагогіка творчості, яка приходить на зміну унітаризму в навчанні та вихованні, є прогресивною педагогічною діяльністю, новим етапом розвитку нашого педагогічного колективу. І саме імідж закладу, його суспільний рейтинг підтримується численними успіхами та перемогами на конкурсах різних рівнів наших педагогів та вихованців.

              Органічною частиною іміджу нашого Центру є змістовна суспільно-масова робота: проведення традиційних заходів, загальноміських та обласних, майстер-класів, науково-практичних семінарів. Лише у 2013 році таких заходів проведено 115, а кількість дітей, залучених у них складає 11483. Інформація про усі масові заходи постійно висвітлюється у місцевих періодичних виданнях, в новинах місцевого телеканалу ВІК.

                  Одним із аспектів діяльності ЦПО ім.О.Разумкова є плідна співпраця із навчальними закладами нашого міста (ЗНЗ, ДНЗ, педагогічним коледжем), громадськими організаціями та установами, закладами культури (МПК ім. О.Шабельника), управлінням у справах сім’ї та молоді, а також із засобами масової інформації (місцевий телеканал ВІК, періодичні видання «Земля Бердичівська», «Бердичівські новини», «РІО Бердичів»). Це значно розширює інформаційний простір про діяльність нашого закладу, підвищує його авторитет та суспільний рейтинг не тільки у нашому міста, а й за його межами.

              Центр позашкільної освіти ім.. О.Разумкова – це багатопрофільна позашкільна установа з широким спектром напрямів діяльності, це потужний творчий колектив, це особлива країна з власними фантазіями і неповторним баченням навколишнього світу, в якій немає нічого неможливого, в якій усі мрії обов’язково збуваються! Тут панує атмосфера гуманності, діловитості, творчості, взаємодопомоги, взаємопідтримки. Така сприятлива психологічна атмосфера надихає і педагогів, і їх вихованців на нові звершення та перемоги!

               Колектив ЦПО ім.О.Разумкова ставить перед собою завдання підтримувати позитивний імідж нашого закладу високим рівнем компетентності адміністрації, професіоналізму педагогів, талановитості наших вихованців та високими результатами і досягненнями на різних рівнях.

   

  ІІ. Основні напрямки розвитку позашкільного навчального закладу

  1. Удосконалення нормативно-правової бази

  - діяльність позашкільного навчального закладу у відповідності із затвердженими нормативно-правовими актами;

   - здійснення модернізації структурних підрозділів ЦПО ім. О.Разумкова у межах фінансових можливостей;

  - створення належних умов для доступності дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти;

  -   розширення мережі гуртків ЦПО ім. О.Разумкова у межах фінансових можливостей.

   

  1. Поліпшення науково-методичного забезпечення

  Методична робота в ЦПО ім. О.Разумкова в в період з 2010-2014 р. спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Національної Доктрини розвитку освіти України, Національної програми «Освіта України ХХІ століття».

  Основними завданнями методичної роботи в ЦПО ім. О.Разумкова є:

  • методичне забезпечення процесу безперервного фахового вдосконалення, підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

  - створення умов для професійного розвитку педагогів;

  - інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем позашкільної освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки, перспективного педагогічного досвіду;

  - підвищення акмеологічної культури педагогів, стимулювати їх на вищі професійні досягнення, орієнтування на педагогічний успіх.

  - залучення педагогів до інноваційної роботи, дослідно-експериментальної роботи, розроблення навчально-методичних матеріалів;

  • методичне забезпечення процесу формування і розвитку творчих здібностей вихованців закладу:

  - удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості навчально-виховного процесу

  - запровадження сучасних особистісно-орієнтованих форм і методів організації педагогічного процесу, комп’ютерно-орієнтованих технологій;

  - створення навчально-розвивального середовища для розвитку вихованців та їх участі у творчих, інтелектуальних конкурсах і змаганнях;

  • методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

  -  науково-методичне забезпечення розвитку гурткової роботи;

  - розробка сучасних навчальних програм, посібників та інших навчально-методичних матеріалів

  - формування творчого та інноваційного педагогічного середовища;

  - впровадження новітніх педагогічних технологій, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду керівників гуртків.

   

  Структура методичної роботи

  Науково – педагогічна проблема, над якою працювали  педагоги закладу у 2011-2013 роках, - «Шляхи модернізації навчально-виховної, організаційної та методичної роботи в сучасному позашкільному закладі». Напрацьовані матеріали були узагальнені та систематизовані.  Всі педагогічні напрацювання отримали дипломи на обласних і Міжнародних виставках. З 2013 року колектив  почав працювати над науково-методичною проблемою: «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самоосвітньої й творчої активності педагогів та учнів».

          З метою подальшого удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу методична робота в закладі реалізовувалась через колективні, групові  та індивідуальні форми її організації.

  Фаховому зростанню педагогів, їх самоосвіті сприяла участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», майстер-класів тощо.

  1. Забезпечення доступу позашкільної освіти

  -    проведення семінарів та семінарів-практикумів за участю ведучих спеціалістів з метою

        підтримки здібних та обдарованих дітей;

  - забезпечення фінансування міських масових заходів, що проводяться ЦПО ім.О.Разумкова;

  -  сприяння участі педагогічних працівників, вихованців закладу в міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, конкурсах, виставках, фестивалях за напрямками позашкільної освіти;

  -     постійне поповнення банку даних про обдарованих дітей;

  -     створення на базі закладу підліткових та дозвілевих клубів;

  -     проведення щорічної церемонії нагородження «Кращий разумковець»;

  -  тісна співпраця з навчальними закладами різних рівнів, іншими установами та організаціями шляхом проведення науково-практичних семінарів, конференцій, семінарів-практикумів, майстер-класів, круглих столів, тренінгів з питань розвитку та удосконалення позашкільної освіти.

   

  1. Дані про кадри та мережу гуртків Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова

                  Укомплектованість закладу керівними та педагогічними кадрами складає 100% від потреби (50 одиниць), що спрямовано на забезпечення ефективності навчально-виховного процесу; обслуговуючим та допоміжним персоналом відповідно до штатного розпису, затвердженого управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.            

          У Центрі позашкільної освіти ім. О.Разумкова організацію навчально-виховного процесу забезпечують директор закладу, заступники директора з навчальної роботи та навчально-виховної роботи, завідувач відділу методичного, завідувач відділу організаційно-масового, 3 методисти, 1 культорганізатор, 43 педагоги (у тому числі 37 керівників гуртків та 5 акомпаніаторів).

        Стовідсоткова забезпеченість навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу педагогічними кадрами стала можливою за рахунок раціонального й умотивованого розподілу педагогічного тижневого навантаження педагогів з урахуванням їх побажань та рівня професійної компетентності, запитів  дітей та батьків, їх творчих здібностей, інтересів та уподобань, рівня класифікації гуртків. Саме такий кадровий підхід дає позитивні результати – плинність педагогічних кадрів по Центру практично відсутня, педагогічний колектив характеризується стабільністю, динамікою професійного росту.           

        Навчально-виховний процес в закладі повністю забезпечено фахівцями, які мають вищу освіту (35 педагогів), середню спеціальну (14 педагогів) та середню освіту (1 педагог Сальнікова О.Є.)

   

   

  п/п

   

  Прізвище,

  ім’я, по батькові.

   

  посада

   

  дата

  народ.

   

  Освіта

   

  пед.

  стаж

  з якого часу

  працює в даній

  установі

  1. 

  Андрейчик

  Маріанна

  Абдрашитівна

  кер. гуртка  «Хореографічний ансамбль Колібрі»

  03.11.1977р.

  вища

  7р.2м.

  2007р

  2.       

  Боровська

  Олена Валентинівна

  директор

  19.03.1967р.

  вища

  26р.4м.

  2009р.

  3.       

  Вялова

  Олена

  Володимирівна

  кер. Зразкового театру

  пісні «Краплинки»

  28.02.1965р.

  вища

  25р.5м.

  1994р.

  4.       

  Доценко

   Тетяна Олександрівна

  завідувач відділу методичного

  22.02.1957р.

  вища

  26р.2м.

  2006р.

  5.       

  Іванова

  Оксана Володимирівна

  кер. гуртка «Петриківський розпис»

  15.12.1972р.

  с/спец.

  11р.28д.

  2011р.

  6.       

  Захарчук

  Тетяна

  Олександрівна

  кер. 

  ансамблю сучасного танцю «Шакті»

  19.04.1974р.

  с./спец

  18р.4м.

  1997р.

  7.       

  Кармазін

  Василь

  Миколайович

  кер. гуртка «Естрадні гурти»

  16.12.1959р.

  с./спец

  29р.10м.

  1987р.

  8.       

  Кондрашкін

  Микола

  Олексійович

  акомпаніатор

  23.07.1956р.

  с./спец

  17р.5м.

  1999р.

  9.       

  Корнійчук

  Наталія

  Михайлівна

  кер. гуртка

  декоративної композиції

  28.08.1968р.

  с./спец

  21р.28д.

  2004р.

  10.   

  Куліченко

  Лариса

  Степанівна

  кер. Зразкового ансамблю фольклорного співу  «Вінець»

  13.08.1963р.

  вища

  31р.5м.

  1995р.

  11.   

  Ланцова

   Олена

  Миколаївна

  методист

   

  01.06.1959р.

  вища

  33р.4м.

  1996р.

  12.   

  Морозова

  Ольга

   Анатоліївна

  акомпаніатор

  10.01.1955р.

  с./спец

  34р.7м.

  1990р.

  13.   

  Мусійчук

  Анатолій

  Васильович

  акомпаніатор

  25.04.1964р.

  с./спец

  19р.5м.

  2007р.

  14.   

  Поплавський

  В’ячеслав

  Леонідович  

  кер.  ансамблю джазового співу «Старий рояль»

  01.01.1961р.

  вища

  18р.7м.

  1999р.

  15.   

  Ратушинська Валентина Володимирівна

  кер.  театрального гуртка «Трамвайчик»

  25.08.1971р.

  вища

  24р.26д.

  2010р.

  16.   

  Рижко

  Олена

  Сергіївна

  кер. гуртка

  англ. мови

  10.11.1978р.

  вища

  12р.9м.

  2004р.

  17.   

  Ризванюк

  Олексій

  Олексійович

  кер. Зразкового ансамблю народного танцю «Радість»

  20.11.1976р.

  вища

  17р.7м.

  2001р.

  18.   

  Савчук

  Ірина

  Василівна

  зав.  відділу організаційно-масового

  08.07.1962р.

  вища

  29р.8м.

  1989р.

  19.   

  Сога

  Валентина

  Петрівна

  кер. Зразкового ансамблю бального

  танцю «Валентина»

  14.12.1954р.

  с./спец

  37р.6м.

  1977р.

  20.   

  Соломонюк

   Наталія

   Ігорівна

  кер. гуртка образотворчого мистецтва

  13.03.1992р.

  вища

  1р.4м.

  2014р.

  21.   

  Кравчук Людмила Миколаївна

  кер. гуртка народної вишивки «Україночка»

  10.07.1978р.

  вища

  14р.

  2000р.

  22.   

  Федорчук

  Ірина Володимирівна

  кер. Ансамблю естрадного танцю

  «О-ля-ля»

  11.09.1984р.

  вища

  9р.4м.

  2005р.

  23.   

  Харчук

  Емма

  Йосипівна

  кер.  вокального  гуртка «Золотий ключик»

  12.03.1968р.

  вища

  25р.2м.

  1993р.

  24.   

  Юркова

  Альбіна

  Василівна

  акомпаніатор

  17.05.1964 р.

  вища

  26р.3м.

  1994р.

  25.   

  Ярославець

  Людмила

  Миколаївна

  культорганізатор

  05.06.1962р.

  вища

  32р.3м.

  1988р.

  26.   

  Щукін

  Василь Степанович

  заступник директора з навчальної роботи

  10.07.1960р.

  вища

  32р.5м.

  2009р.

  27.   

  Лелях

  Оксана Анатоліївна

  кер. гуртка «Любителі домашніх тварин»

  20.07.1975р.

  вища

  11р.1м.

  2014р.

  28.   

  Сторожук

  Олена

  Миколаївна

  кер. гуртка «Юні друзі природи», «Юні квітникарі-аранжувальники»

  08.05.1977р.

  с/спец.

  19р.4м.

  1995р.

  29.   

  Рощенюк

  Оксана Анатоліївна

  кер. гуртка «Юні друзі природи», «Земля – наш спільний дім»

  29.12.1974р.

  вища

  22р.3м.

  1993р.

  30.   

  Красовський Леонід Альфонсович

  кер. гуртка «, «Юні дендрологи»

  13.04.1957р.

  вища

  22р.6м.

  1994р.

  31.   

  Соболь

  Тетяна

  Георгіївна

  кер. гуртка «За здоровий спосіб життя»

  21.12.1968р.

  вища

  23р.4м.

  1991р.

  32.   

  Ваховська

  Ніна Олександрівна

  методист, кер. гуртка «Земля – наш спільний дім», «Юні орнітологи»

  08.08.1974р.

  вища

  17р.3м.

  1997р.

  33.   

  Смичок

   Борис

  Ілліч

   кер. гуртка «Радіоелектронного конструювання»

  20.01.1951р.

  вища

  42р.4м.

  1981р.

  34.   

  Пінчукова

  Тетяна

  Адамівна

  заступник директора з НВР

  17.08.1961р.

  вища

  38р.2м.

  1986р.

  35.   

  Мельник

  Тетяна Миколаївна

  методист, кер. гуртка «Творча майстерня (виготовлення сувенірів)»

  16.04.1973р.

  вища

  22р.4м.

  2003р.

  36.   

  Глухова

  Інна

  Миколаївна

  кер. гуртка «Природа і фантазія»

  05.02.1971р.

  вища

  15р.7м.

  2001р.

  37.   

  Андронюк Дмитро Дмитрович

  кер. гуртка «Користувач ПК», «Інформ. технологій»

   

  08.09.1975р.

  вища

  9р.4м.

  2007р.

  38.   

  Філімонова Лариса Михайлівна

  кер. гуртка «Виготовлення сувенірів», «Аплікація соломкою»

  10.02.1968р.

  с/спец.

  27р.3м.

  1999р.

  39.   

  Сальнікова

  Олена

  Євгеніївна

  кер. гуртка «Бісероплетіння», «Моделювання іграшок-сувенірів»

  18.05.1963р.

  середня

  16р.3м.

  1998р.

  40.   

  Смичок

  Анатолій

  Ілліч

  кер. гуртка «Авіамоделювання»

  05.11.1944р.

  вища

  37р.6м.

  2005р.

  41.   

  Савенко

  Олег Анатолійович

  кер. гуртка «Історико-технічне стендове моделювання»

   

  14.11.1964р.

  вища

  11р.11м.

  2010р.

  42.   

  Яковлєва

  Наталія Анатоліївна

  кер. гуртка ПТМ, «Паперопластика», «Виготовлення іграшок-сувенірів»

  31.12.1979р.

  вища

  14р.4м.

  2006р.

  43.   

  Пасічник

  Алла

  Юріївна

  кер. гуртка ПТМ, «Виготовлення сувенірів»

   

  02.02.1987р.

  вища

  8р.5м.

  2006р.

  44.   

  Криворучко Євгеній Георгійович

  кер. гуртка «Судномоделювання» (сумісник)

  14.05.1960р.

  вища

  20р.2м.

  1995р.

  45.   

  Дубцов

  Валерій

  Вікторович

  акомпаніатор /сум/

  29.04.1957р.

  вища

  36р.

  1999р.

  46.   

  Бехлер

  Людмила Василівна

  кер. туристичного гуртка «Мандрівник»

  (сумісник)

  11.03.1977р.

  вища

  16р.

  2013р.

  47.   

  Ревізов Сергій Михайлович

  керівник гуртка «Судномоделювання» (сумісник)

  06.04.1975р.

  вища

  10р.

  2014р.

  48.   

  Кабанчук Жанна Володимирівна

  кер. ансамблю танцю «Яринка»

  14.09.1964р.

  с/спец.

  22р.3м.

  2015р.

  49.   

  Герасименко Петро Миколайович

  кер. гуртка циркового мистецтва «Жанр»

  26.07.1964р.

  середня

  11р.2м.

  2015р.

  50.   

  Тетьоркін Анатолій Григорович

  кер. духового оркестру

  10.04.1952р.

  с/спец.

  30р.4м.

  2015р.

   

  Освітній рівень педагогічних працівників становить:

  70% педагогів мають вищу освіту, 28 % - мають середню спеціальну освіту, 2 % -  середню.

  У Центрі позашкільної освіти ім. О.Разумкова у складі педагогічного колективу працюють як корифеї-позашкільники, так і перспективна, творча молодь. Серед досвідчених педагогів, майстрів своєї справи 3 присвоєно педагогічне звання «Відмінник освіти України» (Доценко Т.О., Смичок Б.І., Пінчукова Т.А. (двічі)); 5 педагогів мають звання «керівник гуртка-методист» (Вялова О.В., Куліченко Л.С., Ризванюк О.О., Мельник Т.М., Соболь Т.Г.), 15 педагогів впродовж трьох останніх років нагороджені Грамотами Міністерства освіти і науки України, 12 педагогів – Грамотами обласного управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

   

  ІІІ. Добір, розташування, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,

  їх соціальний захист

   

  ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

  курсової перепідготовки та атестації педагогічних

  працівників ЦПО ім. О.Разумкова

  відділення художньо-естетичного виховання

  п /п

  Прізвище, ім’я,

  по батькові

  посада

  назва

  гуртка

  освіта

  Ост. рік

  перепід

  готовки

  Рік

  попередн.

  атестації

  Тариф

  розряд

  катег.

   

   

   2015

   

   

  2016

   

   

  2017

   

   

  2018

   

  2019

   

   

   

  Боровська О.В.

  директор

   

  вища

  2015

   

  15

  К/А

   

   

   

   

  1.

   

  Вялова О.В.

  кер. гуртка

  Зр. театр пісні «Краплинки»

  вища

  2012

  2014

  10

  звання

   

   

  К

   

   

  А

   

   

  2.

  Захарчук Т.О.

  кер. гуртка

  Зр. ансамбль сучасного

  танцю «Шакті»

  с/ спец.

  2012

  2013

  10

   

   

  К

  А

   

  3.

  Кармізін В.М.

   

  кер. гуртка

  Гурток «Естрадні гурти»

  с/ спец.

  2014

  2015

  9

  А

   

   

   

  К

   

  4.

  Корнійчук Н.М.

  кер. гуртка

  Гурток «Декоративна

   композиція»

  с/спец.

  2012

  2013

  10

   

   

  К

  А

   

  5.

  Ланцова О.М.

  методист

   

   

   

  вища

  2015

   

  2011

   

  Вища

  кат.

  К

  А

   

   

   

   

   

                 

   

  6.

  Морозова О.А.

  акомпаніатор

   

   

  с/ спец

  2012

  2015

  10

  А

   

  К

   

   

  7.

  Кабанчук Ж.В.

  кер.

  гуртка

  Ансамбль танцю «Яринка»

  с/спец.

  2015

  2015

  8

  К/А

   

   

   

  К

  8.

  Поплавський  В.Л.

  кер. гуртка

  Анс-ль джаз.

  співу «Старий рояль»

  вища

  2015

  2011

  10

   

   

  К

  А

   

   

   

   

   

  9.

  Ризванюк О.О.

  кер. гуртка

  Зразковий анс.

  народного танцю

   «Радість»

  вища

  2012

  2015

  10

  звання

   А

   

  К

   

   

  10.

  Рижко

  О.С.

  кер. гуртка

  гурток англ. мови

  вища

  2015

  2011

  9

  К

  А

   

   

   

  11.

  Сога В.П.

  кер. гуртка

  Зр. анс. бального танцю «Валентина»

  с/ спец.

  2014

  2015

  9

  А

   

   

   

  К

  12.

  Соломонюк  Н.І.

  кер. гуртка

  Гурток

  «Художня – майстерня», гурток образотворчого мист-ва

  с/ спец.

   

   

  8

   

   

  К

  А

   

  13.

  Харчук Е.Й.

  кер. гуртка

  Вокальний ансамбль «Золотий ключик»

  вища

  2012

  2013

  10

   

   

  К

  А

   

  14.

  Юркова А.В.

   

  Акомпаніатор

   

   

   

  вища

   

  2011

   

   

  2012

   

  10

   

   

   

  К

   

  А

   

   

   

   

   

   

  15.

  Ярославець Л.М.

   

  культорганізатор

   

   

   

  вища

   

   

  2013

   

   

  2013

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

  К

   

  А

   

   

   

   

  16.

  Куліченко Л.С.

  кер. гуртка

  Зразк.анс.

  фолькл.співу «Вінець»

  вища

  2012

  2015

  10

  звання

  А

   

  К

   

   

  17.

  Кондрашкін М.О.

  акомпаніатор

   

  с/спец.

  2014

  2015

  10

   

  А

   

   

   

  К

  18.

  Мусійчук А.В.

   

  акомпаніатор

   

  с/спец.

  2015

  2011

  9

  К

  А

   

   

   

  19.

  Андрейчик М. А.

  кер. гуртка

   

  сучасного танцю 

  «Колібрі»

  вища

   

  2015

  2011

  9

  К

  А

   

   

   

  20.

  Дубцов В.В.

  акомпаніатор

  сумісник

  вища

  2013

  2014

  10

   

   

   

   

   

  К

  А

   

   

   

  21.

  Ратушинська В.В.

  кер. гуртка

  Театральний гурток «Трамвайчик»

  вища

   

  2012

  2013

  9

   

   

  К

  А

   

  22.

   

  Федорчук І.В.

  кер.  гуртка

  Ансамбль естрадного танцю «О-ля-ля»

   

  2011

  2012

  9

   

  К

  А

   

   

  23.

  Іванова О.В.

  кер. гуртка

  Гурток «Петриківський розпис»

  с/спец.

   

  2013

  2014

  9

   

   

   

  К

  А

  24.

  Кравчук Л.М.

  кер. гуртка

  Гурток народної вишивки «Україночка»

  вища

  2015

  2008

  10

  К

  А

   

   

   

  25.

  Черниш Л.А.

  кер. гуртка

  Гурток «Петриківський розпис»

  с/спец.

   

   

  8

   

  К

  А

   

   

  26.

  Герасименко П.М.

  кер.

  гуртка

  Зразковий гурток циркового мистецтва «Жанр»

  с/спец

  2015

  2015

  9

  К/А

   

   

   

  К

  27.

  Тетьоркін А.Г.

  кер.

  гуртка

   

  Гурток «Оркестр духових інструментів»

  с/спец

  2011

  2012

  10

   

  К

  А

   

   

  28.

  Бехлер Л.В.

   

  кер

  гуртка

  Туристичний гурток «Мандрівник»

  вища

  --

  --

  8

   

  К

  А

   

   

  29.

  Антонюк О.А.

   

  кер.

  гуртка

  Гурток бісероплетіння «Бісеринка»

  с/спец.

  2011

  --

  8

   

  К

  А

   

   

  Відділення еколого-натуралістичного напряму

  п/п

  Прізвище,

  ім’я, по-батькові

  Посада

  Назва

  гуртка

  Освіта

  Останній рік

  перепідготовки

  Рік

  попередньої

  атестації

  Тарифікаційний

  розряд

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.

  Щукін

  В.С.

  Заст.дир.

  з НР

   

  вища

  2015

   

  12

  К/А

   

   

   

   

  2

  Ваховська

  Н.О.

  методист,кер. гуртка

  Юні

  орнітологи.

  Земля – наш спільний дім

  вища

  2012

  2013

  10

   

   

  К

  А

   

  3

  Красовський Л.А.

  кер.

  гуртка

  Юні генетики-селекціонери

  вища

  2012

  2013

  10

   

   

  К

  А

   

  4

  Лелях

  О.А.

  кер.

   гуртка

  Любителі

  домашніх

   тварин

  вища

  2008

  2008

  10

  К

  А

   

   

   

  5.

  Рощенюк

  О.А.

  кер. гуртка

  Земля – наш спільний дім.

  Юні екологи-краєзнавці

  вища

  2012

  2013

  10

   

   

  К

  А

   

  6.

  Соболь

  Т.Г.

  кер. гуртка

  За здоровий спосіб життя.

  Земля – наш спільний дім

  вища

  2012

  2015

  10

  звання

  А

   

  К

   

   

  7.

  Сторожук

  О.М.

  кер. гуртка

  Юні

  квітникарі-аранжувальники.

  Юні друзі природи

  с/спец.

  2012

  2013

  10

   

   

  К

  А

   

   

  Відділення науково-технічної творчості

   

  з.п

  ПІБ

  Посада

  Назва

  гуртка

  Освіта

  Остан.

  рік курсів

  Рік поп. атес-тац.

  Тар.

  роз-

  ряд

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  1.

  Пінчукова Т.А.

  Заступник директора з НВР

  -

  вища

  2014

  2010

   

   

  К

  А

   

   

   

  2.

  Смичок

  Б.І.

  кер.

  гуртка

  Р/е констру-ювання

  вища

  2012

  2012

  10

   

  К

  А

   

   

  3.

  Смичок

  А.І.

   

  кер.

  гуртка

  Авіамодельний

  вища

  2012

  2012

  9

   

  К

  А

   

   

  4.

  Глухова

  І.М.

  кер.

  гуртка

  Природа і фантазія

  вища

  2011

  2011

  10

   

  К

  А

   

   

   

  5.

  Мельник

  Т.М.

  кер.

  гуртка

  Творча майстерня (вигот.сувенірів)

  вища

  2012

  2015

  позач.

  10,

  звання

  А

   

  К

   

   

  методист

   

   

   

  не ат.

  10

   

  К

  А

   

   

   

  6.

  Андронюк

  Д.Д.

  кер.

  гуртка

  Користувач ПК

  Інформ.технології

  вища

  2015

  2011

  9

  К

  А

   

   

   

  7.

  Яковлєва

  Н.А.

   

  кер.

  гуртка

  Паперопластика,

  Модел.іграшок-сувенірів

  вища

  2012

  2013

  10

   

   

  К

  А

   

  8.

  Савенко

  О.А.

  кер.

  гуртка

  Істор.техн. стенд.модел

  вища

  2012

  2012

  9

   

  К

  А

   

   

  9.

  Сальнікова

  О.Є.

  кер.

  гуртка

  Модел.іграшок-сувенір

  Бісероплетіння

  серед-ня

  2011

  2015 позач.

  9

  А

  К

   

   

   

  10.

  Філімонова Л.М.

   

  кер.

  гуртка

  Початкове техн.модел.

  с/спец

  2012

  2011

  10

   

  А

  К

   

   

  11.

  Пасічник

  А.Ю.

  кер.

  гуртка

  Початкове техн.модел.

  Вигот.сувен

  вища

  2013

  2012

  9

   

   

  А

  К

   

  12.

  Криворучко

  Є.Г.

  кер.

  гуртка

  Судномо-дельний

  вища

  2015

  2013

  10

  К

   

   

  А

   

  13.

  Ревізов

  С.М.

  кер.

  гуртка

  Судномо-дельний

  вища

  2015

  Не ат.

  8

  К

  А

   

   

   

   

  ІV. Удосконалення навчання, виховання, підготовки

  до продуктивної праці учнів

          2014-2015 навчальний рік

       - Вивчення системи роботи керівників гуртків, які атестуються;

       - системний контроль за відвідуванням навчальних занять гуртків відділень ЦПО ім. О.Разумкова;

       -  аналіз результатів збереження учнівського контингенту (посеместрово, за рік);

      -  фронтальна перевірка стану ведення журналів планування та обліку роботи гуртка;

      -   вивчення досвіду роботи керівника гуртка відділення еколого-натуралістичного напряму Ваховської Н.О.

   

          2015-2016 навчальний рік

       -  Тематичний контроль організації роботи з обдарованими дітьми в гуртках науково-технічного напряму та її результативність;

       -  вивчення системи роботи керівників гуртків, які атестуються;

       -  визначення рівня науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в гуртках  еколого-натуралістичного напряму;

       - вивчення стану роботи гуртків декоративно-ужиткового спрямування та їх результативність;

   - вивчення досвіду роботи керівника гуртка відділення художньо-естетичного виховання Герасименка П.М., керівника гуртка відділення науково-технічної творчості Сальнікової О.Є.

   

         2016-2017 навчальний рік

       -  Вивчення системи роботи керівників гуртків, які атестуються;

       - вивчення стану матеріально-технічного забезпечення гуртків  науково-технічного напряму;

       - тематичний контроль  стану виконання навчальних програм в гуртках еколого-натуралістичного напряму;

       - фронтальний контроль рівня організації роботи з обдарованими дітьми та її результативності  у вокальних та хореографічних гуртках;

       - вивчення досвіду роботи керівника гуртка відділення еколого-натуралістичного напряму Рощенюк О.А., керівника гуртка відділення художньо-естетичного виховання Ратушинської В.В.

   

         2017-2018 навчальний рік

       - Вивчення системи роботи керівників гуртків, які атестуються;

       - персональний контроль стану наповнюваності гуртків гуманітарного та туристсько-краєзнавчого напряму;

       - фронтальне вивчення стану роботи гуртків технічного напряму;

       - вивчення досвіду роботи керівника гуртка відділення художньо-естетичного виховання Поплавського В.Л.

   

          2018-2019 навчальний рік

       - Вивчення системи роботи керівників гуртків, які атестуються;

       - тематичний контроль результативності роботи гуртків еколого-натуралістичного напряму;

       - фронтальна перевірка методичного забезпечення проведення гурткових занять відділень ЦПО ім. О.Разумкова з урахуванням вікових особливостей дітей;

       - вивчення системи роботи керівника гуртка відділення науково-технічної творчості Філімонової Л.М.

   

  1. V. Розвиток навчально-матеріальної бази, поліпшення умов праці і відпочинку педагогів та учнів

   - Забезпечення зміцнення, модернізації та розвитку матеріально-технічної бази Центру   позашкільної освіти ім.О.Разумкова;

   - проведення капітального ремонту в приміщеннях відділень науково-технічної творчості (вул. Європейська, 86) та художньо-естетичного    виховання (вул. Вінницька, 21);

   - добудова навчального приміщення на території  відділення еколого-натуралістичного напряму;

   - підключення до мережі Інтернет відділення еколого-натуралістичного напряму;

  - організація роботи по благоустрою паркової зони ЦПО ім. О.Разумкова, утримання її в належному санітарно-гігієнічному стані;

   - забезпечення навчальних кабінетів сучасними меблями;

   -  придбання офісної техніки

  - придбання нового с/г інвентаря для роботи на науково-дослідних ділянках відділення еколого-натуралістичного напряму;

   -  проведення поточного ремонту теплиці відділення еколого-натуралістичного напряму.

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти