Навчальний план Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова на 2022/2023 навчальний рік

Навчальний план Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова на 2022/2023 навчальний рік
 •                                         

   

                                                                                                                                                                                  Затверджую

                                                                     Начальник управління освіти і науки

                                                                       Бердичівської міської ради

                                                                                                 Валентина АДАМЕНКО

                                                                    «________» _______________ 2022 р.

   

   

  Навчальний план

   Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова

  на 2022/2023 навчальний рік

   

  Пояснювальна записка

        Навчальний  план Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова  на 2022/2023 н.р. складений на виконання частини 2 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» з урахуванням наказу МОН України від 22.07.2008 № 676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу  в позашкільних навчальних  закладах системи Міністерства освіти і науки України». Навчальний план  враховує рівні класифікації гуртків, секцій, студій та інших творчих об'єднань (початковий, основний, вищий), визначених Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433, та основних напрямів позашкільної освіти.

  Термін навчання у гуртках, секціях, студіях та інших творчих об'єднаннях обумовлюється специфікою їх діяльності та навчальними програмами.

   Характеристика  структури навчального плану

  В ЦПО ім. О.Разумкова здійснюється комплексне навчання дітей віком від 4 до 18 років у гуртках за інтересами з врахуванням класифікації (початковий, основний, вищий).

  До початкового рівня відносяться гуртки, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, виявлення здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності. Кількість годин на тиждень в гуртках початкового рівня становить 4 -6 години на тиждень (144 - 216 год. на рік)  До основного рівня відносяться гуртки,  які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби в професійній орієнтації. Вихованці, учні і слухачі, які виявляють стійкі інтереси та здібності до конкретної творчої діяльності, відразу ж можуть бути зараховані до гуртка, секції, студії або іншого творчого об'єднання основного рівня навчання. Кількість годин на тиждень в гуртках основного рівня становить 4 - 8 годин на тиждень (144 - 288 год. на рік)  До вищого рівня відносяться гуртки, які задовольняють інтереси і потреби здібних, обдарованих і талановитих вихованців у творчій, науково-дослідницькій роботі, профільній і професійній підготовці. Кількість годин на тиждень в гуртках вищого рівня становить 6 - 8 години на тиждень (216 -288 год. на рік). 

  Освітній процес у  ЦПО здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з використанням різних організаційних форм роботи, визначених Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433: заняття, гурткова робота, клубна робота,  індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, на природі, а також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу.

  Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, середня наповнюваність гуртків, груп становить, як правило, 12-15 вихованців. Наповнюваність окремих гуртків (груп) установлюється директором ЦПО ім. О.Разумкова залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівнем майстерності вихованців, учнів, слухачів  і становить не більше 25 вихованців.

   

   

  Організація індивідуальної та групової роботи в ЦПО ім. О.Разумкова

              Організація індивідуальної та групової роботи в ЦПО проводиться відповідно до Положення про порядок її організації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2008  №651. Індивідуальна робота організовується з вихованцем  відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей з урахуванням його бажань, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я. Групова робота організовується у разі здійснення навчання  за однопрофільними або комплексними програмами. Організація індивідуальної та групової роботи здійснюється у відповідності до годин у навчальних планах і типових навчальних програмах для гуртків,  що затверджені управлінняv освіти і науки виконкому Бердичівської міської ради.

            Для організації освітнього процесу з вихованцями, які займаються дослідно-експериментальною роботою або є переможцями, призерами міських, районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, фестивалів, виставок, олімпіад, змагань, турнірів тощо, створюються необхідні умови: збільшується кількість годин для занять, впроваджується індивідуальна  робота. Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить від 1 до 5 вихованців.

           Індивідуальні заняття: основного рівня - з розрахунку 1 година на тиждень, вищого рівня - з розрахунку 2 години на тиждень. З дослідницько-експериментального напряму - з розрахунку 2 години на тиждень.

  Індивідуальні заняття для дітей з особливими потребами – з розрахунку 2 години на тиждень.

  Структура навчального року в ЦПО ім. О.Разумкова

               Навчальний рік у ЦПО ім. О.Разумкова починається 1 вересня і закінчується 31 травня. Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України. З 1 до 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків, секцій, студій та інших творчих об'єднань для першого року навчання та доукомплектування груп другого та наступних років навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка, секції, студії або іншого творчого об'єднання. Навчальні заняття  груп основного і вищого рівня організовуються за семестровою системою:

  І семестр - з 1 вересня до 31 грудня.

  ІІ семестр - з 1 січня до 31 травня.

         У канікулярні, вихідні та святкові дні ЦПО ім. О.Разумкова працює за окремим планом, затвердженим директором.

         У літній канікулярний час ЦПО ім. О.Разумкова  проводить роботу з вихованцями в різних організаційних формах: змагання, зльоти, походи, екскурсії, збори, фестивалі, конкурси, концерти, заняття тощо, як підсумок освітнього процесу за навчальний рік, а також проводить змістовний відпочинок та оздоровлення, організовує змістовне дозвілля пришкільних таборів,  роботу на навчально-дослідних земельних ділянках, в лісництвах, етюдну практику, навчально-тренувальні збори.

  Всього на 2022 -2023 н. р. заплановано:

  груп початкового рівня навчання  - 31

  груп основного рівня навчання – 44

  груп вищого рівня навчання – 14

  Всього груп: 89

   Навчальний план

   Відділення науково-технічної творчості

  1. Гуртки початкового рівня

  з.п

  Назва гуртка

  К-сть

  груп

  Рік навч.

  К-ть годин на тиждень

  К-сть учнів

  1.

  Історико–технічне стендове моделювання

  1

  1

  6

  15

  2.

  «Kreative Art»

  1

  1

  6

  15

  3.

  Паперопластика

  1

  1

  4

  15

   

                                                  Всього

  3

   

  16

  45

  1. Гуртки основного рівня

  з.п

  Назва гуртка

  К-сть

  груп

  Рік навч.

  К-ть годин на тиждень

  К-сть учнів

  1.

  Художнє випилювання

  1

  3

  6

  15

  2.

  Моделювання  іграшок-сувенірів

  2

  3,

  4

  6

  6

  30

  3.

  Історико – технічне стендове моделювання

  2

  1,

  2

  6

  6

  15

  15

  4.

  Радіоелектронне конструювання

  2

  1,

   1-3 різн.

  6

  6

  30

  5.

  Основи робототехніки

  1

  1

  6

  15

  6.

  Судномоделювання

  1

  1-3

  різновік.

  6

  15

  7.

  Інформатика та програмування

  2

  1

  2

  6

  6

  30

  8.

  Цікава інформатика

  1

  1

  4

  15

   

                                                  Всього

  12

   

  70

  180

  1. Гуртки вищого рівня

  з.п

  Назва гуртка

  К-сть

  груп

  Рік навч.

  К-ть годин на тиждень

  К-сть учнів

  1.

  Художнє випилювання

  1

  1

  6

  15

  2.

  Моделювання  іграшок-сувенірів

  1

  1

  6 + 2 інд.

  15

   

                                                  Всього

  2

   

  12 + 2 інд.

  30

   

   

  Всього по відділенню      гуртків - 10

   

  17

   

   

  98+2 інд. /100

   

  255

   

  Відділення еколого-натуралістичного напряму

  І. Навчальні плани гуртків початкового рівня       

  з.п

  Назва гуртка

  К-сть

  груп

  Рік навч.

  К-ть годин на тиждень

  К-сть учнів

  1.

  Юні екологи-краєзнавці

  1

  1

  4

  15

  2.

  Квіткова фантазія

  2

  1

  1

  6

  6

  30

  3.

  Любителі домашніх тварин

  2

  1

  1

  6

  6

  30

   

                                                  Всього

  5

   

  28

  75

                                                                                           

  ІІ. Навчальні плани гуртків основного рівня

   

  з.п

  Назва гуртка

  К-сть

  груп

  Рік навч.

  К-ть годин на тиждень

  К-сть учнів

  1.

  Юні натуралісти-дослідники

  1

  2

  5+ 1 інд.

  15

  2.

  Юні екскурсоводи-краєзнавці

  1

  2

  5+ 1 інд.

  15

  3.

  Горшечкові рослини

  1

  1

  6

  15

  4.

  Зоосвіт

  1

  2

  6

  15

  5.

  Юні охоронці природи

  1

  1

  6

  15

   

                                                  Всього

  5

   

  28+2 інд.

  75

   

   

  Всього по відділенню: 8 гуртків

   

  10

   

   

  56+ 2 інд./

  58 год.

   

  150

   

   Відділення художньо-естетичного виховання

  1. Гуртки початкового рівня

  з.п

  Назва гуртка

  К-сть

  груп

  Рік навч.

  К-ть годин на тиждень

  К-сть учнів

  1.

  Вокальні гуртки

   

   

  4

  2

  1-2

  1

  1

  4

  4

  4

  4

  60

   

  2.

  Гурток «Оркестр духових інструментів»

  1

  1

  4

  15

  3.

  Гурток «Естрадні гурти»

  2

  1-2

  різновік.

  6

  6

  30

  4.

  Хореографічні гуртки

  4

  1

  1

  2

  2

  4

  4

  4

  6

  60

  5.

  Гурток вивчаємо англійський

  3

  1

  1

  2

  4

  4

  6

  45

  6.

  Гурток «Декоративна композиція»

  2

  1

  4

  4

  30

  7.

  Зразковий гурток циркового мистецтва «Жанр»

  1

  1

  4

  15

   

  8.

  Гурток соціальної реабілітації «Шанс»

  1

  1-3

  6

  10

  9.

  Гурток бандуристів «Мальва»

  2

  1

  2

  4

  6

  30

  10

  Гурток «Барвиста вишивка»

  1

  1-2

  6

  15

  11

  Інтегрований гурток раннього розвитку «Розумашка»

  2

  1-2

  4

  4

  4

  4

  30

   

                                                  Всього

  23

   

  114

  340

   

  1. Гуртки основного рівня

  з.п

  Назва гуртка

  К-сть

  груп

  Рік

  нав.

  К-ть

  годин на тиж.

  К-сть учнів

  1.

  Вокальні гуртки

  5

  3

  1-3

  2

  3

  1

  6

  8

  6

  6

  6

  75

  2.

  Гурток «Оркестр духових інструментів»

  1

  1-2

  6

  15

  3.

  Хореографічні гуртки

  8

  1

  3

  1

  1

  2

  1

  2

  3-4

  6

  6

  6

  4

  6

  4

  6

  8

  120

  4.

  Зразковий театральний гурток «Трамвайчик»

  1

  1-2

  5+1 інд.

  15

  5.

  Гурток «Художнє слово»

  1

  1-2 різновік.

  6

  15

  6.

  Гурток «Декоративна композиція»

  2

  1

  1

  6

  6

  30

  7.

  Гурток «Петриківський розпис»

  3

  2

  2

  2

  6

  6

  6

  45

  8.

  Гурток образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик»

  3

  1

  2

  2

  4

  6

  6

  45

  9.

  Зразковий гурток циркового мистецтва «Жанр»

  2

  1-2

  4

  6

  6

  30

  10.

  Ляльковий театр «Театралик»

  1

  1

  6

  15

   

                                                  Всього

  27

   

  159+ 1 інд

  405

  1. Гуртки вищого рівня

  з.п

  Назва гуртка

  К-сть

  груп

  Рік навч.

  К-ть

  годин на тиждень

  К-сть учнів

  1.

  Вокальні гуртки

  4

  6

  1-2

  1-2

  1-3 різнов.

  8

  8

  8+ 2 інд

  8

  60

  2.

  Гурток «Оркестр духових інструментів»

  1

  1

  6

  15

  3.

  Хореографічні гуртки

  5

  1-2

  1

  1

  3

  3

  6 + 2 інд

  6

  6

  8

  8

  75

  4.

  Зразковий театральний гурток «Трамвайчик»

  1

  1-3різнов.

  7+2 інд.

  15

  5.

  Зразковий гурток циркового мистецтва «Жанр»

  1

  1-3різнов.

  8

  15

   

                                                  Всього

  12

   

  87+6 інд.

  180

   

   

   

  Всього по відділенню: 23 гуртки

   

  62

   

   

  360+

  7 інд

   

   

  925

   

   

   

   

                   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти