Засідання педагогічної ради ЦПО ім. О.Разумкова від 26.11.21р.

Засідання педагогічної ради ЦПО ім. О.Разумкова від 26.11.21р.
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  засідання педагогічної ради закладу

  «Практико-орієнтовані технології навчання як умова ефективного професійно-орієнтованого  процесу у ЦПО ім. О.Разумкова»

  від 26.11.21.

  1. Проєктна робота як засіб поєднання теорії і практики у процесі навчання. Досвід реалізації проєктів у ЦПО ім. О.Разумкова

  Доповідач: Олена Боровська

  • Тренінг «Проектуй і дій»

  Тренер: Ваховська Н.О.

  • Ефективність використання годин індивідуальної роботи у закладі

  Виступ Пінчукової Т.А.

  1. Особистісно-орієнтоване навчання як умова створення вихованцями власної, індивідуальної, освітньої траєкторії.

  Доповідач: Діна Музиченко

  • Ефективні освітні інструменти для реалізації профільного навчання у гуртках екологічного  напрямку.

  Виступ Рощенюк О.А.

  • Інноваційні гуртки як нова можливість задоволення  запитів дітей та батьків на нові актуальні сучасні професії

  Виступ Смичка Б.І.

  • Профорієнтаційні компоненти в освітньому процесі художньо-естетичного напряму

  Виступ Вялової О.В.

  • Інше

        

   

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

  педагогічної ради

  від 26.11.21.

   

  1. Вважати проектну діяльність дітей та педагогів одним з головних напрямків діяльності закладу позашкільної освіти у формуванні життєвих та предметних компетентностей дітей
   • Керівникам гуртків організовувати освітній процес з акцентом на формуванні у дітей інтересу та мотивації до професії за профілем навчання у гуртках ЦПО
   • Головам методичних об’єднань включити в тематику засідань питання розробки проєкту профорієнтаційного спрямування: «Всі ми родом з ЦПО»
   • Адміністрації налагодити співпрацю (підписання угод) з профільними закладами вищої та середньої спеціальної освіти відповідно до напрямків позашкільної освіти
  2. Вважати особистісно-орієнтоване навчання важливою умовою створення вихованцями власної, індивідуальної, освітньої траєкторії.
   • Методичній службі, керівникам гуртків забезпечити системний підхід до організації та проведення профільної практики, розвитку інтелектуальних та творчих здібностей дітей шляхом залучення до конференцій, участі у конкурсах різного рівня
   • Адміністрації продовжувати роботу з модернізації освітнього простору ЦПО, залучення спеціалістів для відкриття нових гуртків відповідно до запитів батьків та дітей
   • Продовжити співпрацю з Бердичівським фаховим педагогічним коледжем з організації практики для студентів та популяризації роботи педагога-позашкільника
   • Створювати педагогічні умови для виявлення та супроводу обдарованих дітей, створення Електронного портфоліо як індивідуальної освітньої траєкторії вихованців гуртків
  • Забезпечити методичний супровід та розширення кола освітніх суб’єктів профорієнтаційної діяльності:

  3.1. створити оптимальні умови для професійного розвитку педагогічних працівників закладу;

  3.2. сприяти виявленню та поширенню кращих практик профільного навчання та професійної орієнтації вихованців гуртків;

  3.3. заступнику директора з навчальної роботи Ваховській Н.О. розробити план заходів у межах тижня профорієнтаційної роботи «Моя професія родом з ЦПО». Термін проведення: 24.01-29.01.22.

  3.4. керівникам гуртків у план виховної роботи на II семестр включити профорієнтаційні заходи для дітей.

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти