Засідання педагогічної ради ЦПО ім. О.Разумкова від 25.11.22.

Засідання педагогічної ради ЦПО ім. О.Разумкова від 25.11.22.
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ

   

  1.Напрямки  інтеграції освітніх ресурсів Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова, закладів фахової передвищої та вищої  освіти  як перспектива  найближчого розвитку

                                                                                                                           Ваховська Н.О.,

  заступник директора з навчальної роботи

  • Формування мотивації у дітей як важливої складової профільного навчання                     

                                                                                                                       Ратушинська В.В.,

  керівник Зразкового театрального гуртка «Трамвайчик»

  1.1.-А. Від вмотивованого студента до кваліфікованого спеціаліста: умови успішного шляху

  Філімончук А.Л.,

  випускниця  гуртків «Юні орнітологи», «Екологічна агітбригада»,

  студентка  Житомирського державного університету м..Івана Франка

  • Нові форми роботи для самореалізації студентів у Бердичівському фаховому коледжі (слем). Створення спільного освітнього середовища.

  Мельник Н.О. ,

  викладач музично-теоретичних  дисциплін

  1.3.Результативність інтеграції освітнього процесу у гуртках науково-технічного напряму ЦПО ім. О.Разумкова та вищої школи

  Смичок Б.І.,

  керівник гуртка-методист «Радіоелектронне конструювання»,

  «Робототехніка»

  1.3.-А. Науково-методична та сучасна матеріально-технічна база як умова компетентнісної  науково-технічної освіти

  Ращенко А.В.,

  кандидат економічних наук, доцент

  1.4. Польова практика  як складова  забезпеченні профільного навчання  у гуртках еколого-натуралістичного напряму

  Рощенюк О.А.,

  завідувач відділу методичного

  1.4.-А. Сучасні напрямки розвитку професійної еколого-біологічної освіти

  Бордюг Н.С.,

  доктор педагогічних наук, професор

  1. Перспективи співпраці Центру позашкільної освіти ім.. О.Разумкова, закладів фахової передвищої та вищої освіти (вектори профорієнтаційної взаємодії)

  Боровська О.В., директор закладу

   

   РІШЕННЯ

  засідання педагогічної ради закладу 

  1. Розширити інтеграцію освітніх ресурсів Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова, закладів фахової передвищої та вищої освіти  у межах заходів, передбачених Програмою «Майданчик профорієнтаційної взаємодії» 
  1. Керівникам гуртків:
   • впроваджувати технології особистісно орієнтованого підходу у навчанні для розкриття здібностей дітей та їх професійного самовизначення
   • організовувати освітній процес з акцентом на формуванні у дітей інтересу та мотивації до професії за профілем навчання у гуртках ЦПО;
   • сприяти активній участі дітей у профорієнтаційних заходах.
  1. Методичній службі, керівникам гуртків:
   • забезпечити системний підхід до організації та проведення профільної практики, впровадження елективних курсів профорієнтаційного спрямування, залучення до конференцій, участі у конкурсах різного рівня.
   • узагальнити методичні матеріали профорієнтаційної складової навчальних занять, технологій особистісно орієнтованого навчання
  1. Адміністрації продовжувати співпрацю з профільними закладами вищої та фахової передвищої освіти відповідно до напрямків позашкільної освіти:
   • продовжити співпрацю з Бердичівським фаховим педагогічним коледжем із залученням педагогів та гуртківців вокально-інструментального напряму до різноманітних заходів з метою підвищення інтересу та мотивації до профільного навчання;
   • продовжити співпрацю з закладами-партнерами вищої школи;

  4.3.створити оптимальні умови для професійного розвитку педагогічних працівників закладу;

  4.4. сприяти виявленню та поширенню кращих практик профільного навчання та професійної орієнтації вихованців гуртків

   

   

   

   

      

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти