Засідання педагогічної ради ЦПО ім. О.Разумкова від 24.02.23.

Засідання педагогічної ради ЦПО ім. О.Разумкова від 24.02.23.
  • ПОРЯДОК ДЕННИЙ

   1.Особистісно-професійні компетентності педагога-позашкільника

                                                                                       Доповідач: Ваховська Н.О.заступник директора з НР

   1.1.Практична робота «Розставляємо пріоритети»

                                                                                       Робота у групах

   2. Психологічна компетентність педагога-позашкільника

                                                                                        Елементи тренінгу: Вікарій Л.В., практичний психолог

   3.Предметно-методична компетентність

   3.1.«Інновації та якість – процес та результат освітнього процесу у Зразковому театрі пісні «Краплинки»

                                                                                         Вялова О.В.,керівник Зразкового театру пісні «Краплинки»

   3.2.«Основні компоненти освітнього середовища  для  творчого розвитку та професійного визначення вихованців у Зразковому ансамблі сучасного танцю «Шакті»

                                                                                          Захарчук Т.О., керівник Зразкового ансамблю сучасного танцю «Шакті»

   3.3.«Майстер-клас» – метод навчання від складного до простого

                                                                                           Сторожук О.М.,керівник гуртка «Квіткова фантазія»

   4.Рефлексивна компетентність. Самооцінювання – важливий інструмент у забезпеченні якості освіти

                                                                                              Боровська О.В.,директор ЦПО ім.. О.Разумкова

   5.Рішення педради

                                                                                              Боровська О.В.,директор ЦПО ім. О.Разумкова

   

  РІШЕННЯ ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЦПО ІМ. О.РАЗУМКОВА

  1.  Систематично працювати над підвищенням рівня професійних компетентностей, впроваджувати освітні інновації, сучасні інформаційні технології з метою забезпечення якісних освітніх послуг

  2. Створювати умови для розвитку психологічної компетентності як важливої складової в організації освітнього процесу , особливо у період дії воєнного стану:

  2.1. практичному  психологу Вікарій Л.В. систематично здійснювати психологічну підтримку педагогічних працівників та  здобувачів освіти  у груповій та індивідуальній формі, проводити  просвітницьку, профілактичну, діагностичну, корекційно-розвивальну  та консультативну  освітню психологічну  діяльність

  2.2. педагогічним працівникам розвивати психологічну компетентність шляхом самоосвіти,  практичної реалізації різних підходів до здійснення психологічної підтримки вихованців гуртків.

  3.Впроваджувати в освітній процес інноваційні форми педагогічної роботи, нові технології, методики, методи

  3.1.  керівникам гуртків 

  3.1.1. з метою підвищення рівня методико-предметної  компетентності  здійснювати взаємовідвідування занять колег-позашкільників;

  3.1.2. взяти участь у Відкритому конкурсі педагогічної майстерності педагогічних працівників  «Сучасне заняття гуртка: МАЙСТЕРність. ІнноваціЯ»

  3.1.3. створювати  умови для розвитку  обдарованих дітей , залучати їх до участі  у конкурсах, проектах, з метою самопізнання та  самореалізації гуртківців.

  3.2.  адміністрації та методичній службі:

  3.2.1. створювати умови для впровадження інновацій  в освітній процес  ЦПО ім. О.Разумкова

  3.2.2.  на засіданнях методичних об`єднань  поширити досвід роботи колег-позашкільників – учасників Відкритого конкурсу педагогічної майстерності педагогічних працівників  «Сучасне заняття гуртка: МАЙСТЕРність. ІнноваціЯ»

  3.3.3. залучати  педагогічних працівників до участі у семінарах, конференціях,  вебінарах.

  4. Провести самооцінювання якості освіти у ЦПО ім. О.Разумкова у період з 24.02 по 10.06.23.:

  4.1. затвердити  склад робочих груп  для здійснення самооцінювання;

  4.2. використати комплексний підхід  для оцінювання якості освіти ЦПО ім.О.Разумкова;

  4.3. результати та висновок самооцінювання використати для підвищення якості освіти у ЦПО ім. О.Разумкова та відобразити  в освітній програмі та річному плані ЦПО ім. О.Разумкова

  4.4. керівникам  методичних об’єднань:

  4.4.1. на підсумкових засіданнях проаналізувати  результати   проведеного самооцінювання;

  4.4.2. презентувати педагогічні досягнення на сторінках фахових журналів, залучати до участі у педагогічних ярмарках, виставках з метою представлення  методичних знахідок та підвищення якості освітніх послуг

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти