Забезпечення внутрішньої системи якості освіти

Забезпечення внутрішньої системи якості освіти
Про затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти ЦПО ім.О.Разумкова

Відповідно до частини третьої статті 41, абзацу третього частини другої статті 67 Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», підпункту 3 пункту 4 Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою КМУ від 14 березня 2018р. №168, наказу ДСЯО від 07 грудня 2020 року №01-11/78 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти», на підставі рішення засідання педагогічної ради ЦПО ім.О.Разумкова від 26 лютого 2021 року, протокол №1 та з метою забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності у Центрі позашкільної освіти ім.О.Разумкова, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу, розроблення структури внутрішньої системи забезпечення якості освіти НАКАЗУЮ:

Оновлені Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закл адах позашкільної освіти (далі - Рекомендації) розроблено з метою надання роз’яснень директорам: та іншим педагогічним працівникам, тренерам-викладачам у проведенні самооцінювання освітніх і управлінських процесів та створенні внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти (далі - ЗПО).

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти