Відділення еколого-натуралістичного напряму

Відділення еколого-натуралістичного напряму

Відділення еколого-натуралістичного напряму Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова створює умови для розвитку екологічної освіти та формування екологічного світогляду дітей міста.

Освітній процес у гуртках, які працюють за початковим рівнем, враховує творчу потребу дітей, що найефективніше реалізується у двох площинах і напрямах: ігровій діяльності та пробудженні, розвитку інтересу до пізнання природи рідного краю.

До гуртків основного рівня навчання належать гуртки, які розвивають сформовані еколого-природознавчі інтереси учнів, дають їм знання, практичні уміння та навички у певній галузі біології. Діяльність таких гуртків передбачає створення умов для соціальної адаптації вихованців, у суспільстві, формування навиків дослідницької діяльності, створення ситуацій успіху для дітей, реалізацію здібностей шляхом залучення гуртківців до участі у конкурсах різного рівня.

Вищий рівень охоплює вихованців гуртків, які уже самовизначились у подальшому допрофесійному навчанні і у відповідності із своїми нахилами, здібностями і потребами зорієнтувались на певні професії біологічного напряму.

На землі бердичівській,
Щедрій, благодатній,
Серед місць заселених –
Острівець ошатний.
Причаївся в зелені,
І здається звичним.
Познайомтесь ближче –
Відділення екологічне!

 

Гурток

Юні туристи-краєзнавці – перша сходинка до пізнання учнями рідного краю, реалізації інтересів у вивченні природного різноманіття та історикокультурного надбання України та світу, формування туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти. Програма розрахована на роботу з учнями віком, як правило, від 9 до 12 років і передбачає навчання дітей в групах початкового рівня протягом одного року навчання.

Гурток

Гурток основного рівня навчання для дітей 14-16 років. На заняттях гуртка юних екскурсоводів-краєзнавців діти вивчають історію свого міста та області, пам’яток архітектури, вчаться цінувати історичні традиції та культурні надбання міста

Гурток

У гуртку здійснюється ознайомлення вихованців з рослинним і тваринним світом, метеорологічними явищами. Це дає змогу вихованцям орієнтуватися в природному середовищі, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки та формувати екологічно доцільну поведінку в природі. Освітній процес будужться на основі загальнодидактичних принципів (науковості,систематичності, доступності, послідовності, зв'язку навчання з життям), відображаються і специфічні принципи (краєзнавчий, сезонності, народознавчий). У гуртку «Юні охоронці природи» навчаються діти 8-х класів.

Гурток

Домашніх тварин утримують люди різного віку і професій. Одним це приносить радість пізнання природи, інші вбачають у своїх підопічних друзів, які потребують любові та піклування, відповідаючи, у свою чергу, відданістю. Навчання у гуртку "Любителі домашніх тварин" відкриває для вас цікавий світ тварин, радість спілкування з ними та збагатить вас спеціальними знаннями про біологічні особливості тваринного світу.

Гурток «Квіткова фантазія»

Гурток «Квіткова фантазія» працює за навчальною програмою гуртка «Квіткова фантазія», затвердженою управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

Гурток «Юні екологи-краєзнавці»

На заняттях гуртка вихованці набувають цілісні знання про природу, людину та її життєвий світ, розуміють і знають природу, відчувають її радощі і біль, формують навички природодослідника. Окрім теоретичної підготовки, екологічне виховання тісно пов’язане з практичною діяльністю.

Гурток «Зоосвіт»

Навчання у гуртку «Зоосвіт» –це чудова нагода навчитися безпечно взаємодіяти та правильно доглядати за домашніми улюбленцями; дізнатись багато цікавого про тваринний світ рідного краю.

Гурток «Юні натуралісти-дослідники»

Заняття у гуртку "Юні натуралісти-дослідники" - це індивідуальний підхід до кожної дитини у процесі залучення їх до науково-дослідницької та природоохоронної діяльності.

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти