Відділення еколого-натуралістичного напряму

Відділення еколого-натуралістичного напряму

Відділення еколого-натуралістичного напряму Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова створює умови для розвитку екологічної освіти та формування екологічного світогляду дітей міста.

Навчально-виховний процес у гуртках, які працюють за початковим рівнем, враховує творчу потребу дітей, що найефективніше реалізується у двох площинах і напрямах: ігровій діяльності та пробудженні, розвитку інтересу до пізнання природи рідного краю.

До гуртків основного рівня навчання належать гуртки, які розвивають сформовані еколого-природознавчі інтереси учнів, дають їм знання, практичні уміння та навички у певній галузі біології. Діяльність таких гуртків передбачає створення умов для соціальної адаптації вихованців, у суспільстві, формування навиків дослідницької діяльності, створення ситуацій успіху для дітей, реалізацію здібностей шляхом залучення гуртківців до участі у конкурсах різного рівня.

Вищий рівень охоплює вихованців гуртків, які уже самовизначились у подальшому допрофесійному навчанні і у відповідності із своїми нахилами, здібностями і потребами зорієнтувались на певні професії біологічного напряму.

На землі бердичівській,
Щедрій, благодатній,
Серед місць заселених –
Острівець ошатний.
Причаївся в зелені,
І здається звичним.
Познайомтесь ближче –
Відділення екологічне!

 

Гурток

Гурток працює за навчальною програмою "Юні екологи-дослідники", затвердженою управлінням освіти і науки виконкому Бердичівської міської ради від 27.09.2018р № 3/157-А. Гурток початкового рівня навчання, охоплює дітей віком 9-10 років, працює на базі ЗОШ №12.

Гурток

Домашніх тварин утримують люди різного віку і професій. Одним це приносить радість пізнання природи, інші вбачають у своїх підопічних друзів, які потребують любові та піклування, відповідаючи, у свою чергу, відданістю. Навчання у гуртку "Любителі домашніх тварин" відкриває для вас цікавий світ тварин, радість спілкування з ними та збагатить вас спеціальними знаннями про біологічні особливості тваринного світу.

Гурток «Природа рідного краю»

Переорієнтація змісту позашкільної освіти на цілі сталого розвитку, передбачає пізнання дітьми навколишнього середовища свого міста, своєї малої батьківщини, проблем та перспектив свого біорегіону. На таких засадах побудована робота гуртка «Природа рідного краю».

Гурток «Тварини рідного краю»

Гурток «Тварини рідного краю» - це гурток основного рівня навчання, є одним із найцікавіших гуртків серед молодших юннатів. Він запрошує вас помандрувати до цікавої книги Природи, яка напрочуд велика і різнобарвна. Не злічити її сторінок – зелених лісів, синіх річок, духмяних квітів, дивовижних тварин.

Гурток «Юні охоронці природи»

Проблема охорони природи стала однією з найважливіших природничо-наукових проблем сучасності, від ефективного розв'язання якої значною мірою залежить саме існування людства. Людський вплив на природне середовище з кожним роком стає все більш відчутним і в багатьох випадках його дія перевищує значення природних змін. Програма гуртка «Юні охоронці» спрямована на формування природоохоронної ініціативи у дітей, активної життєвої позиції у справі охорони природи.

Гурток «Квіткова фантазія»

Гурток «Квіткова фантазія» працює за навчальною програмою гуртка «Квіткова фантазія», затвердженою управлінням освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

Гурток «Юні екологи-краєзнавці»

На заняттях гуртка вихованці набувають цілісні знання про природу, людину та її життєвий світ, розуміють і знають природу, відчувають її радощі і біль, формують навички природодослідника. Окрім теоретичної підготовки, екологічне виховання тісно пов’язане з практичною діяльністю.

Гурток «Зоосвіт»

На гуртку вивчають природу рідного краю, захоплюють молодших школярів красою, неповторністю та виразністю природних барв.

Гурток «Юні орнітологи»

У гуртку створюються умови для розвитку дітей та зацікавлення їх світом птахів. В гуртку займаються діти віком 11-15 років.

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти