Відділ методичної роботи

Відділ методичної роботи
 • МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ЦПО ІМ.О.РАЗУМКОВА

  Характерною ознакою методичної діяльності є постійний пошук шляхів та засобів удосконалення структури і змісту навчально-методичного забезпечення виховного процесу в навчальних закладах міста, створення динамічної системи методичної роботи.

  Завдання методичної роботи

  • всебічне інформування педагогів про сучасні наукові педагогічні досягнення;
  • створення належних умов з метою сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу;
  • формування бажання працювати по-новому;
  • оволодіння змістом та методикою інноваційних педагогічних технологій;
  • освоєння технологій розробки та застосування педагогічних інновацій;
  • вивчення, узагальнення, поширення перспективного педагогічного досвіду,
  • сприяння соціалізації педагогів і учнів в умовах інформаційного суспільства;
  • формування індивідуального стилю діяльності педагогів .

  У межах роботи над науково-методичною проблемою в закладі організована діяльність таких форм роботи:

  • Методична рада.
  • Методичні об`єднання.

  Науково-методична підготовка педагогічних працівників закладу:

  • адресний семінар;
  • робота з методичної проблеми;
  • методичні об’єднання.

  Наукове забезпечення через засоби педагогічної інформації:

  • методичні рекомендації;
  • інструктивно-методичні наради.

  Психологічна освіта педагогів:

  • психолого-педагогічні семінари;
  • тренінгові заняття;
  • індивідуальні консультації.
  • Науково-дослідницька робота:
  • науково-дослідницька робота педагогів;
  • участь у різноманітних конкурсах.

  Робота з молодими педагогами:

  • наставництво;
  • Індивідуальні консультації;
  • "майстер-клас” (для молодих педагогів);

  Пріоритетними напрямами науково-методичної роботи в закладі є:

  • запровадження сучасних особистісно-орієнтованих форм і методів організації педагогічного процесу, комп’ютерно-орієнтованих технологій;
  • системний аналіз змісту, форм і методів навчально-виховного процесу;
  • науково-методичне забезпечення розвитку гурткової роботи;
  • розробка сучасних навчальних програм, посібників;
  • сприяння створенню оптимальних умов для інтелектуального розвитку кожної дитини як особистості, виявлення і розвиток її здібностей з урахуванням її вікових особливостей;
  • вивчення та узагальнення педагогічного досвіду керівників гуртків закладу;
  • сприяння соціалізації педагогів та учнів в умовах інформаційного суспільства.

  При цьому значна увага приділяється різним формам роботи:

  • індивідуальним,
  • груповим,
  • колективним.

  Організована діяльність основних заходів науково-методичної роботи в закладі:

  1. Засідання науково-методичної ради;
  2. Інструктивно -методичні наради;
  3. Індивідуальні та групові консультації;
  4. Методичні об’єднання в закладі;
  5. Організація роботи з молодими педагогами.

  Значна увага в закладі приділяється участі педагогів в основних творчих заходах:

  • тиждень педагогічної майстерності;
  • відкриті заняття гуртків ;
  • участь у Всеукраїнському конкурсі серед педагогів позашкільних навчальних закладів України на кращі освітні проекти, програми, посібники з проблем духовного виховання підростаючого покоління;
  • участь у педагогічних фахових конкурсах;
  • висвітлення матеріалів з досвіду роботи в засобах масової інформації.

  В методкабінеті закладу створено інформаційний банк даних:

  1. Обдарована дитина(який містить інформацію про обдарованих дітей, відомості про переможців міських, обласних та Всеукраїнських оглядів, конкурсів);
  2. Банк діяльності навчально-виховного процесу в позашкільному закладі(в якому знаходяться матеріали на електронних носіях проведення: відкритих занять, творчих портретів гуртків та творчих звітів закладу, творчих звітів педагогів над методичною темою);
  3. Методичні рекомендації з питань діагностики закладу(методичні розробки, пам’ятки з питань навчально-виховного процесу в закладі);
  4. Проектна діяльність гурткової роботи в позашкільному закладі.

  Розміщені наглядно-інформаційні куточки:

  • Структура методичної роботи в закладі;
  • Вивчаємо досвід колеги;
  • На допомогу керівникам гуртків позашкільного закладу.

  В наявності нормативно-правова база, навчальні програми відповідно до напрямків роботи гуртків, студій. Ведеться вся необхідна ділова документація.

  Основними завдання методичної роботи є:

  • спрямувати зміст форм методичної роботи на виконання Закону України „Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України, Закону України „Про позашкільну освіту”; Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;
  • забезпечити реалізацію особистісно зорієнтованих технологій, інтерактивних технологій навчання й виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу.

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДДІЛ

   

   

  Завідувач відділом:  Рощенюк Оксана Анатоліївна. Освіта вища, закінчила Житомирський педагогічний інститут ім. І.Франка, спеціальність: вчитель біології. Стаж роботи: 25 років.

   

  Методисти:


    Ланцова Олена Миколаївна, методист вищої категорії, освіта вища, закінчила Український державний педагогічний університет  ім. М. Драгоманова в 1994 за спеціальністю  «Педагогіка і психологія (дошкільна)», стаж роботи 39 років.

   

   

  Станкевич Наталія Сергіївна, методист, освіта вища, закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського у 2007р. за спеціальністю «Хімія,  біологія,  екологія», стаж роботи 10  років.

   

  Музиченко Діна Миколаївна, методист, освіта вища, закінчила  Кіровоградський державний університет ім. В. Вінниченка у 2010 р. за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музична педагогіка і виховання», стаж роботи 9 років.

   

  СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОДИНИЦІ ВІДДІЛУ

  Методичне об`єднання педагогів науково-технічного  напряму,  голова Станкевич Н.С.    \                                                                                                                 

   

   

  Методичне обєднання педагогів відділення еколого-натуралістичного напряму, голова Рощенюк О.А.

                                                                        

  Методичне обєднання педагогів вокального мистецтва,        

  голова Музиченко Д.М.   

     

   

  Методичне об`єднання педагогів хореографічного,

  театрального мистецтва, 

  англійської мови, голова Ланцова О.М.

  Методична рада закладу

   

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти