УВАГА! В ПЕРІОД КРАНТИНУ З 13.03. ПО 03.04.2020. ЗАНЯТТЯ В ЗАКЛАДІ НЕ ПРОВОДЯТЬСЯ!!!

УВАГА! В ПЕРІОД КРАНТИНУ З 13.03. ПО 03.04.2020. ЗАНЯТТЯ В ЗАКЛАДІ НЕ ПРОВОДЯТЬСЯ!!!
 • БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

  БЕРДИЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

   

  НАКАЗ

  12 березня 2020 року                                                                                                                                                                                     № 122 / 01-06

   

  Про організацію роботи закладів дошкільної,

  загальної середньої та позашкільної освіти міста

  у період запровадження карантинних заходів

  із запобігання  поширення на території України  

  коронавірусу (COVID-19)

   

   

  На виконання вимог постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу (COVID-19)», розпорядження голови Житомирської ОДА  від 11.03.2020 № 183 «Про призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та обласному інституті післядипломної педагогічної освіти», враховуючи рекомендації МОН України (лист МОНУ № 1/9-154 від 11.03.2020) та міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій (протокол № 4 від 12.03.2020), з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції та необхідністю вжиття комплексу превентивних заходів

   

  НАКАЗУЮ:

   

  1. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста:

   

  1)  Призупинити з 13 березня до 03 квітня 2020 року освітній процес, заборонивши відвідування закладів освіти її здобувачами. Врахувати, що терміни  призупинення освітнього процесу можуть змінюватись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

  На період тимчасового призупинення освітнього процесу заборонити проведення в приміщеннях закладів освіти навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів, призупинити роботу усіх груп у ЗДО, груп подовженого дня, діяльність шкільних факультативів, курсів за вибором, гуртків, секцій та навчання учнів за формою педагогічного патронажу.

  Відмовитись від проведення та участі у  масових заходах освітнього, наукового, соціального, спортивного, мистецько-розважального характеру в усіх приміщеннях та на території закладів освіти, у т.ч. проведення олімпіад,  спартакіад, змагань, конкурсів, виставок, концертів, пробного незалежного оцінювання тощо.

  2) Видати наказ, яким визначити карантинні заходи, порядок їх запровадження у період з 13 березня до 03 квітня 2020 року; режим роботи та  порядок оплати праці всіх категорій працівників; покласти на себе  відповідальність за ефективне і раціональне використання бюджетних коштів, обґрунтоване залучення до роботи спеціалістів зі 100% оплатою праці.

   У даному наказі врахувати наступне:

  а) при 100% оплаті праці працівників:

  - для педагогічних працівників спланувати іншу (крім урочної) педагогічну, методичну або організаційну діяльність в межах встановленого обсягу навчального навантаження та визначених посадовою інструкцією обов’язків, затвердити графік їх роботи (за погодженням з працівниками) з 13.03.2020 по 03.04.2020;

  - для технічного та обслуговуючого персоналу, задіяного на час карантину до виконання своїх посадових обов’язків, розробити та затвердити  графік роботи (за погодженням з працівниками) з 13.03.2020 по 03.04.2020 із конкретними заходами по зміцненню та осучасненню матеріально-технічної бази,  проведенню санітарно-епідеміологічних заходів у приміщенні та на території закладів;

  б) за умови визнання періоду карантину простоєм не з вини працівника та оплатою їх праці за цей період  з розрахунку 2/3 від заробітної плати (ст. 113 КЗпП України):

   - забезпечити робочим місцем членів педагогічного колективу, обслуговуючого та технічного персоналу, працівників харчоблоку, які не задіяні в роботі закладу під час тимчасового призупинення освітнього процесу. При цьому врахувати, що як простій можуть бути кваліфіковані лише такі випадки, коли працівник приходить на роботу, але не працює із незалежних від нього причин.

  в) запропонувати педагогічним працівникам, членам обслуговуючого та технічного персоналу:

  • можливість надання на період карантинних заходів різних видів відпусток: частини щорічної основної відпустки, соціальної відпустки, відпустки без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів, що надається за згодою сторін;
  • оформлення листка непрацездатності батькам малолітніх дітей, діти яких захворіли у період карантину;
  • установлення за бажанням працівника режиму роботи на умовах неповного робочого часу.

   

             3) Доручити класоводам шляхом застосування засобів телефонного, мобільного зв’язку, інтернетних мереж та ін. провести роз’яснювальну роботу серед учнів з приводу запровадження карантинних заходів,  організації дозвілля дітей у період призупинення освітнього процесу, обмеження перебування їх на вулиці та громадських місцях.

   

             4) Розмістити на інформаційному стенді  та офіційному сайті закладу копії актів, що регулюють порядок карантинних заходів.

   

             5) Провести цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності з учасниками освітнього процесу та працівниками закладу (особливу увагу звернути на попередження дорожньо-транспортного травматизму, випадків травматизму побутового характеру, правила поведінки біля водоймищ, у лісі, під час розваг).

   

  6) Провести методичні наради з вчителями щодо корекції календарного-тематичного планування з навчальних предметів, забезпечивши контроль за виконанням навчальних програм за рахунок оптимізації освітнього процесу та ущільнення навчального матеріалу (блочна система подачі інформації,  використання резервного часу на вивчення нового матеріалу, інтегровані уроки, застосування методів дистанційного навчання,  самостійна робота учнів над завданнями, розміщеними на офіційному сайті школи чи за допомогою інших електронних ресурсів  у блогах, соціальних мережах, надання по e-mail індивідуальних завдань учням, розробка тематичних самоосвітніх програм для здобувачів освіти тощо.

  За умови  прийняття керівником закладу (за погодженням у міськуон та профспілковою організацією) рішення про відпрацювання пропущених через карантин уроків, врахувати вимоги листа МОН № 1/9-62 від 05.02.2016 про недопустимість перевищення тижневого гранично допустимого навчального навантаження на учнів, визначеного ДСанПіН 5.5.2.008-01.

   

  7) Не допускати до роботи  працівників з ознаками інфекційного захворювання.

   

  8) Тимчасово обмежити доступ сторонніх осіб  до приміщень закладів освіти.

   

  9) Запровадити та здійснити ряд профілактичних заходів, направлених  на попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (збільшення кратності проведення вологих прибирань з використанням дезінфікуючих засобів, провітрювання та кварцування приміщень, виготовлення пам’яток та інструкцій для дітей та працівників щодо попередження, масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом тощо).

            

             10) Провести відповідний комплекс робіт для  забезпечення належного функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання правил техніки безпеки, підтримки необхідного температурного режиму в закладі. Вжити заходів щодо недопущення аварійних ситуацій у період карантину.

            

             11) У разі виникнення надзвичайних ситуацій у закладі оперативно інформувати управління освіти і науки.

            

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

   

   

  Начальник управління освіти і науки                                            С.БАСЮК

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти