Річний план на 2022-2023 н.р.

Річний план на 2022-2023 н.р.
 • ЗМІСТ

   

  ВСТУП

  РОЗДІЛ I. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЦПО ІМ.О.РАЗУМКОВА ЗА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  1.1. Статистичні дані

  1.2. Організація системи управління закладом

  1.3. Забезпечення доступності та якості позашкільної освіти

  1.4. Організація методичної роботи педагогічного колективу

  1.5. Результативність організаційно-масової роботи закладу

  1.6. Соціальний захист

  1.7. Збереження та зміцнення здоров’я працівників та вихованців закладу

  1.8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

  1.9. Фінансово-господарська діяльність

   РОЗДІЛ II. ОСНОВНА ЧАСТИНА. ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ІМ.О.РАЗУМКОВА НА 2022-2023

  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  2.1.  Організація освітнього процесу  у закладі позашкільної освіти  у 2022-2023 н.р.               

  2.2.  Методичне забезпечення освітнього процесу                                 

  2.3.  Розвиток виховної системи ЦПО ім. О.Разумкова

  2.4.  Розвиток системи з виявлення, розвитку та навчання обдарованих дітей

  2.5.  Психологічний супровід освітнього процесу, методичної та організаційно-масової роботи закладу

  2.6. Контроль та керівництво ЗПО. Вивчення питань ефективності організації  освітнього  процесу

  2.7. Фінансово-господарська діяльність ЗПО. Зміцнення і раціональне використання навчально-матеріальної  бази ЦПО ім. О.Разумкова                                

  2.8.  Охорона здоров'я та життя дітей. Охорона праці у закладі позашкільної освіти

   

  ДОДАТКИ

  Річний план на 2022-2023 н.р.

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти