Психологічний тренінг — форма активного навчання навичкам поведінки.

Психологічний тренінг — форма активного навчання навичкам поведінки.
 •       Тренінг - це особлива форма групової роботи зі своїми можливостями, правилами.  Його особливість у тому, що учить займати активну позицію, а засвоєння навичок відбувається в процесі переживання, особистого досвіду поведінки, відчуття, діяння. Тому саме така форма роботи є невід’ємною  частиною в практичній діяльності психолога.

  В жовтні 2017 року проведено тренінг «Розбуди в собі лідера» із лідерами об’єднання разумковців  «Нове покоління». Даний тренінг є актуальним, тому що лідерство-важливе питання сьогодення. Лідерство тією чи іншою мірою притаманне кожному, просто потрібно його розвивати і виховувати відповідно. Тому метою даного тренінгу було удосконалювати лідерські навички учасників для ефективного функціонування колективу, сприяти розвитку навичок самопізнання, саморозвитку, формувати навички взаємодії між партнерами; виховувати у дітей впевненість у собі; розвивати комунікативні здібності; покращувати вміння задавати питання та вміння відповідати на питання; покращувати вміння висловлювати свою думку.

   В результаті учасники визначили рівень прояву лідерських якостей і вміння обстоювати власну позицію, удосконалили мистецтво працювати в команді, навчились використовувати власний і командний потенціал у виконанні певного завдання.

  Також неодноразово був  проведений захоплюючий тренінг на тему: «Позитивні емоції – запорука успіху» з вихованцями різних гуртків ЦПО ім. О.Разумкова, мета якого розкрити суть поняття «гарний настрій», показати шляхи самопізнання особистості, розглянути ситуації впливу проблемних ситуацій на людину та знайти шляхи їх вирішення, вчитися керувати своїм настроєм розвивати емоційну компетентність, уміння правильно висловлювати почуття; формувати навички самоконтролю. Учасники прекрасно впорались із поставленими завданнями, отримали позитивні емоції та новий досвід !

  23 лютого 2018 року для лідерів об’єднання разумковців «Нове покоління» був проведений тренінг «Стрес: його позитивні та негативні сторони». Підлітки, як соціальна група, найчастіше потребують допомоги дорослих у вирішенні  внутрішніх проблем.  Перевтому, внутрішню напругу, конфліктні ситуації, непорозуміння з батьками можна навчитися знімати за допомогою певних вправ. На тренінгу  діти опрацьовували вправи « Бурулька», «Муха», «Берізка», масажування активних точок. Про результат тренінгу свідчить бажання дітей про проведення найближчим часом наступної зустрічі з психологом.

                            

  В ході проведення засідань методичних об’єднань керівників гуртків різних напрямків роботи  відбувся тренінг «Професійна мобільність педагога», який направлений на усвідомлення необхідності розвитку мобільності, формування ІКТ-компетентності,  мотивацію педагогів до самовдосконалення, рефлексії, оволодіння механізмами комунікативної компетентності.

  Завдання тренінгу:

  - Формування сприятливого психологічного клімату.

  - Знаходження подібностей у учасників групи для поліпшення взаємодії між ними.

  - Розвиток вміння працювати в команді.

  - Визначити рівень ІКТ-компетентності учасників навчально-виховного процесу в результаті організації та аналізу навчальних занять.

  - Підвищити комунікативні навички педагогів.

  - Підвищити настрій на вдачу, щастя, добро і успіх.

  Слід відзначити, що чим вищий рівень розвитку професійної мобільності педагогів, тим більш інтенсивно вони залучені в інноваційний процес, оскільки новації і мобільність в сучасному позашкільному закладі – це два чинники, взаємопов’язаних і взаємовпливаючих один на одного.

  При цьому професійну мобільність можна розглядати як засіб, як спосіб і як результат освоєння новацій педагогом, що свідомо включається в інноваційну педагогічну діяльність і фундаментально підготовлений до здійснення цього процесу.  

  Таким чином, професійну мобільність педагога можна вважати тією рушійною силою, що сприяє переходу внутрішнього потенціалу майбутнього керівника гуртка середнього закладу освіти у зовнішню активність, гнучкість, що засвідчують ефективність педагогічної діяльності.

   

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти