Проект «Обдарованість»

Проект «Обдарованість»
 • Позашкільна освіта є чинником, що забезпечує розвиток інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді.

  Розвиток природних здібностей дитини, розкриття її творчого потенціалу відповідає водночас інтересам і дитини, і суспільства, загальнодержавним потребам.

  Механізм творчості є у кожної здорової людини. Він – єдність мислення, почуттів, уяви, психомоторики та енергопотенціалу; починає працювати, коли всі складові розвинені. Механізм творчості не має віку: на 6-му році життя стає активним і в подальшому набирає потужності. Механізм творчості перебуває у різних станах: у «сплячому режимі» і прокидається у старості; починає працювати у 13-річному віці; вимикається внаслідок надмірної перевтоми. Це – універсальний механізм, якому під силу опрацьовувати різні галузі людської діяльності: учора – математику, сьогодні музику, завтра – літературу, науку.

  Обдарована дитина – це дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки    для таких досягнень у певному виді діяльності . «Обдарованість складається з високого рівня інтелекту, творчих здібностей і мотиваційного компоненту» (Дж.Рензуллі, Н.Лейтес, В.Моляко, О.Матюшкін).

   

  Успішний розвиток обдарованості можливий завдяки:

  • створенню дієздатної системи відбору обдарованих дітей, психологічної підтримки дітей та підлітків;
  • створенню розвивального навчального середовища для формування інтелектуального, культурного, творчого потенціалу кожної дитини;
  • надання престижної елітарної освіти відповідно до європеських  стандартів;
  • підготовці педагогів до роботи з обдарованими учнями; розробці науково-методичної і дидактичної продукції.

   

  Всі діти різні, але кожна дитина –унікальна і має право на повноцінний розвиток творчих здібностей. Важливим для педагога є побачити і розвинути в кожній дитині творчий потенціал  через:

  • інтелектуальну діяльність(наково-технічна, пошукова, дослідницько-експерементальна);
  • художньо-естетичну діяльність (образотворча, театральна, хореографічна, вокальна, музична та ін.);
  • спортивно-оздоровча діяльність ( туризм);
  • еколого-натуралістична;
  • комунікативна діяльність (формування навичок спілкування, формування духовних цінностей).

   

  МЕТА. Виявлення рис обдарованості особистості, всебічне сприяння розвитку обдарованості, формування творчої особистості та створення умов для самореалізації; створення системи роботи з обдарованими дітьми.

  УЧАСНИКИ: Педагоги та вихованці ЦПО та учні ЗНЗ.

  ТРИВАЛІСТЬ: впродовж 2016-2020 рр.

  КООРДИНАТОР: методист ЦПО Станкевич Н.С.

   

  Очікувані результати:

  • створення моделі  системи роботи з обдарованими дітьми;    
  • пробудження  творчої енергії  вихованців ЦПО, усвідомлення ними необхідності обирати власний шлях свого творчого  розвитку;
  • підвищення рівня твочої  активності вихованців ЦПО;
  • створення літопису обдарованих разумковців.

   

  Зміст діяльності

  Терміни

  Відповідальні

  Пр.

  Виявлення обдарованих дітей

  1.

  Вивчення пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо - естетичних інтересів та нахилів дітей, потреб у фізичній активності й розвитку через анкетування

  Вересень

  Керівники гуртків, методисти

   

  2.

  Анкетування для вивчення здібностей дитини, діагностичне тестування

  Вересень - жовтень

  Керівники гуртків, методисти

   

  3.

  Створення картотеки обдарованих дітей (переможців різних типів конкурсів міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів) за попередній календарний рік

  Січень

  Станкевич Н.С.

   

  4.

  Створення банку даних про здібних, талановитих дітей (резерв) за попередній календарний рік

  Січень

  Станкевич Н.С.

   

  Робота з педагогами

  1.

  Науково-методичне забезпечення організації навчання обдарованих дітей за індивідуальними планами та програмами

  Впродовж року

  Методична служба

   

  2.

  Круглий стіл «Виховний простір - джерело освітніх інновацій»

  Жовтень

  Методична служба

   

  3.

  Навчальний семінар «Творча майстерня керівника гуртка»

  Лютий

  Методична служба

   

  4.

  Участь керівників гуртків в навчальних семінарах, семінарах - практикумах, тренінгах різних рівнів з питань розвитку творчих здібностей дитини, системи роботи з обдарованими дітьми

  Впродовж року

  Методична служба

   

  8.

  Вивчення організації роботи з обдарованими дітьми

  Згідно перспект. плану

  Адміністрація

   

   

  Робота з обдарованими дітьми

  1.

   

  Створення умов для задоволення пізнавальних інтересів та нахилів дітей:

  -     розширення знань, розвиток умінь, здібностей, формування у вихованців сталого інтересу до певного профілю гуртка;

  -     показ особистих досягнень вихованців через участь в конкурсах, фестивалях, змаганнях, персональних виставках тощо

  Впродовж року

  Керівники гуртків

   

  2.

  Організація та проведення масових заходів за участю здібних, талановитих, обдарованих дітей:

  Впродовж року

  Керівники гуртків, методична служба

   

  3.

   День відкритих дверей – персональні виставки

  Вересень

   

   

  4.

  День юннатів

  Вересень

   

   

  5.

  День Учителя

  Жовтень

   

   

  6.

  «Кращий Разумковець»

  Жовтень

   

   

  7.

  Гра «Лідер»

  Впродовж року

   

   

  8.

  Фестиваль «Сузір’я Бердичева»

  Лютий, березень, квітень

   

   

  9.

  « Подаруй казку дітям»

  Грудень

   

   

  10.

  « Краща ялинка – не зрубана»

  Грудень

   

   

  11.

  День Св. Валентина

  Лютий

   

   

  12.

  День Європи

  Травень

   

   

  13.

  Міжнародний День захисту дітей

  Червень

   

   

  14.

  День міста

  Червень

   

   

  15.

  Пришкільні табори

  Червень

   

   

  16.

   Святкові концерти, тематичні акції, вечори, виставки, конкурсно - пізнавальні програми, змагання тощо

  Впродовж року

   

   

  17.

  Участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах; конкурсах - захистах робіт учнів-членів МАН

  Впродовж року

  Методична служба

   

  18.

  Діяльність міської Ліги старшокласників, дитячого активу

  Впродовж року

  Методична служба

   

  19.

  Моральне та матеріальне заохочення, нагородження переможців конкурсів

  Впродовж року

  Методична служба

   

  20.

  Аналіз результатів роботи з обдарованими дітьми, їх участі в конкурсах різних типів

  Серпень

  Методична служба

   

  21.

  Висвітлення роботи закладу з обдарованими дітьми у ЗМІ

  Впродовж року

  Методична служба

   

  22.

  Співпраця з міським дитячим клубом «Доброносики»

  Впродовж року

  Методична служба

   

  23.

  Конкурс « Портфоліо обдарованих дітей»

  Червень

  Методична служба

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти