Проєкт наказу "Про затвердження Типових навчальних планів для організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України"

Проєкт наказу
 • Про затвердження Типових навчальних планів

  для організації освітнього процесу

  в закладах позашкільної освіти

  системи Міністерства освіти і науки України

   

                  Відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту» та з метою створення умов для оновлення змісту позашкільної освіти, організації та здійснення якісного освітнього процесу в закладах позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України

   

  НАКАЗУЮ:

   

  1. Затвердити Типові навчальні плани для організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України, що додаються.

   

  1. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечити необхідні умови щодо реалізації Типових навчальних планів у закладах позашкільної освіти, які перебувають у сфері їх управління.

   

  1. Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді (Вербицький В. В.), Національному центру «Мала академія наук України» (Лісовий О. В), Українському державному центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (Неділько С. В.), Українському державному центру позашкільної освіти (Шкура Г. А.) постійно надавати методичну допомогу департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, закладам позашкільної освіти щодо впровадження Типових навчальних планів у освітній процес закладів позашкільної освіти.

   

  1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України».

   

  1. 5. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.

   

  1. 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

   

   

   

  Т. в. о. Міністра                                                                   Любомира МАНДЗІЙ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО       

  Наказ Міністерства освіти і

  науки України

  _______________________

   

  Типові навчальні плани

  для організації освітнього процесу

  в закладах позашкільної освіти системи

  Міністерства освіти і науки України

   

  Типові навчальні плани для організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України (далі – Типові навчальні плани) розроблені на виконання пункту 6 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту».

  Типові навчальні плани враховують рівні класифікації груп гуртків, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об'єднань (далі – груп гуртків та інших творчих об'єднань): початковий, основний, вищий, визначені Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, та основні напрями позашкільної освіти.

  Організація діяльності груп гуртків та інших творчих об'єднань початкового, основного та вищого рівнів здійснюється відповідно до цих Типових навчальних планів і навчальних програм з позашкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти у порядку визначеному законодавством.

  Освітній процес у закладах позашкільної освіти може здійснюватися також за навчальними планами і навчальними програмами, затвердженими наказами місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти, та які проводять діяльність у сфері позашкільної освіти, здійснюють управління діяльністю зазначених закладів освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності (далі – місцевих органів виконавчої влади), згідно зі встановленою ними процедурою.

  На основі Типових навчальних планів або навчальних планів, що затверджені наказами місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти, розробляється навчальний план на навчальний рік з урахуванням мережі гуртків та інших творчих об'єднань, що діють у закладах позашкільної освіти, та кількості груп у них, років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників, структури навчального року.

  Термін, мета, завдання, зміст, обсяг, порядок, способи організації освітнього процесу та вимоги до результатів навчання у групах гуртків та інших творчих об'єднаннях обумовлюється специфікою їх діяльності та навчальними програмами з позашкільної освіти.

  Дитячо-юнацькі спортивні школи, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, при організації освітнього процесу можуть користуватися навчальними планами та навчальними програмами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту.

  Експериментальні навчальні плани складаються закладами позашкільної освіти з урахуванням Типових навчальних планів.

  Типові навчальні плани

  1. Для груп гуртків та інших творчих об'єднань початкового рівня за напрямами позашкільної освіти (вихованці, учні і слухачі віком від 3 до 6 років):

  з/п

  Напрям позашкільної освіти

  Кількість годин

  на тиждень

  до 1-го року навчання

  всього

  за рік

  на тиждень

  2-й та 3-й  роки навчання

  всього

  за рік

  1

  Художньо-естетичний

  2-8

  144-288

  2-10

  144-360

  2

  Туристсько-краєзнавчий

  2-4

  72-144

  2-6

  72-216

  3

  Еколого-натуралістичний

  2-4

  72-144

  2-6

  72-216

  4

  Науково-технічний

  2-4

  72-144

  2-6

  72-216

  5

  Дослідницько-експериментальний

  2-4

  72-144

  2-6

  72-216

  6

  Фізкультурно-спортивний або спортивний

  2-4

  72-144

  2-6

  72-216

  7

  Військово-патріотичний

  2-4

  72-144

  2-6

  72-216

  8

  Бібліотечно-бібліографічний

  2

  72

  2-4

  72-144

  9

  Соціально-реабілітаційний

  2

  72

  2-6

  72-216

  10

  Оздоровчий

  2

  72

  2-4

  72-144

  11

  Гуманітарний

  2

  72

  2-6

  72-216

  12

  Пластовий, скаутський

  2-4

  72-144

  2-6

  72-216

   

  1. Для груп гуртків та інших творчих об'єднань початкового рівня за напрямами позашкільної освіти(вихованці, учні і слухачі віком від 6 років):

  з/п

  Напрям позашкільної освіти

  Кількість годин

  на тиждень

  до 1-го року навчання

  всього

  за рік

  на тиждень

  2-й рік навчання

  всього

  за рік

  1

  Художньо-естетичний

  4-10

  144-360

  4-10

  144-360

  2

  Туристсько-краєзнавчий

  4-6

  144-216

  4-6

  144-216

  3

  Еколого-натуралістичний

  4-6

  144-216

  6

  216

  4

  Науково-технічний

  4-6

  144-216

  6

  144-216

  5

  Дослідницько-експериментальний

  4-6

  144-216

  6-8

  216-288

  6

  Фізкультурно-спортивний або спортивний

  4-6

  216

  6

  216

  7

  Військово-патріотичний

  4-6

  144-216

  6

  216

  8

  Бібліотечно-бібліографічний

  4

  144

  4

  144

  9

  Соціально-реабілітаційний

  4

  144

  4-6

  144-216

  10

  Оздоровчий

  4

  144

  4-6

  144-216

  11

  Гуманітарний

  4

  144

  4-6

  144-216

  12

  Пластовий, скаутський

  4-6

  144-216

  4-6

  144-216

   

  1. Для груп гуртків та інших творчих об'єднань основного рівня за напрямами позашкільної освіти:

   

  з/п

  Напрям позашкільної освіти

  Кількість годин

  на тиждень

  1-го рік навчання

  всього за рік

  на тиждень

  2-й рік навчання

  всього за рік

  на тиждень

  3-й рік навчання

  всього за рік

  на тиждень

  4-6 роки навчання

  всього за рік

  1

  Художньо-естетичний

  4-12 (13)

  144-432 (468)

  4-12 (13)

  144-432 (468)

  4-12 (13)

  144-432 (468)

  4-12 (13)

  144-432 (468)

  2

  Туристсько-краєзнавчий

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  3

  Еколого-натуралістичний

  4-6

  144-216

  6

  216

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  4

  Науково-технічний

  4-6

  144-216

  6-9

  216-324

  6-10

  246-360

  6-12

  360-432

  5

  Дослідницько-експериментальний

  6-8

  216-288

  6-8

  216-288

  6-10

  246-360

  6-12

  360-432

  6

  Фізкультурно-спортивний або спортивний

  6

  144-216

  6

  144-216

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  7

  Військово-патріотичний

  4-6

  144-216

  6

  216

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  8

  Бібліотечно-бібліографічний

  4-6

  144-216

  6

  216

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  9

  Соціально-реабілітаційний

  4-6

  144-216

  4-6

  144-216

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  10

  Оздоровчий

  4-6

  144-216

  4-6

  144-216

  6

  216

  6

  216

  11

  Гуманітарний

  4-6

  144-216

  4-9

  144-324

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  12

  Пластовий, скаутський

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

   

  1. Для груп гуртків та інших творчих об'єднань вищого рівня за напрямами позашкільної освіти:

  з/п

  Напрям позашкільної освіти

  Кількість годин

  на тиждень

  1-й рік навчання

  всього за рік

  на тиждень

  2-й рік навчання

  всього за рік

  на тиждень

  3-й рік навчання

  всього за рік

  на тиждень

  4-й рік навчання

  всього  за рік

  1

  Художньо-естетичний

  4-12 (13)

  144-432 (468)

  4-12 (13)

  144-432 (468)

  4-12 (13)

  144-432 (468)

  4-12 (13)

  144-432 (468)

  2

  Туристсько-краєзнавчий

  6-9

  216-324

  6-12

  360-432

  6-12

  360-432

  6-12

  360-432

  3

  Еколого-натуралістичний

  6

  216

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  4

  Науково-технічний

  6-12

  360-432

  6-12

  360-432

  6-12

  360-432

  6-12

  360-432

  5

  Дослідницько-експериментальний

  6-12

  360-432

  6-12

  360-432

  6-12

  360-432

  6-12

  360-432

  6

  Фізкультурно-спортивний або спортивний

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  9-12

  324-432

  9-12

  324-432

  7

  Військово-патріотичний

  6

  216

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  8

  Бібліотечно-бібліографічний

  6

  216

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  9

  Соціально-реабілітаційний

  6

  216

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  10

  Оздоровчий

  6

  216

  6

  216

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  11

  Гуманітарний

  6

  216

  6

  216

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

  12

  Пластовий, скаутський

  6

  216

  6

  216

  6-9

  216-324

  6-9

  216-324

   

  Групові заняття: навчальні, тренувальні заняття, уроки; об'єднання груп для проведення репетицій оркестрових, вокальних, хореографічних, хорових, театральних, циркових та інших колективів, постановки спектаклів, шоу-програм, концертів; екскурсій, експедицій; спортивних, туристських змагань, змагань із спортивно-технічних і прикладних видів спорту; походів, конкурсів, акцій, зльотів, виставок тощо.

  Індивідуальні заняття: навчання гри на музичних інструментах, постановка голосу (або вокалу), читання нот з листа, індивідуальна трюкова, хореографічна; конкурсна підготовка; консультації для слухачів, кандидатів у члени та дійсних членів Малої академії наук України з науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, конструкторської та винахідницької роботи, краєзнавців-дослідників; робота в архівах, бібліотеках, музейних сховищах; проведення патентного пошуку, робота з каталогами; постановка експерименту, проведення дослідів, лабораторних досліджень, спостережень; обробка та узагальнення результатів пошуково-дослідницької роботи, комп'ютерна обробка спостережень; поглиблене вивчення окремих розділів наук; підготовка наукових статей; очно-заочне та дистанційне навчання; підготовка до участі в конкурсах, проєктах, програмах дослідницького спрямування, в змаганнях, чемпіонатах із спортивного туризму, видів спорту, спортивно-технічного спрямування; відпрацювання технологій виготовлення моделей (пристроїв), проведення ходових та польотних випробувань моделей для груп гуртків та інших творчих об'єднань:

  початкового рівня – з розрахунку 1 година на тиждень. З дослідницько-експериментального напряму при кількості годин на тиждень до 2-х років навчання – 1-2 години на тиждень;

  основного рівня – з розрахунку 1 година на тиждень. З дослідницько-експериментального напряму при кількості годин на тиждень 1-2-х років навчання – 2 години на тиждень, 3-го року навчання – 2-3 години на тиждень,           4-го року навчання –2-4 години на тиждень; 

  вищого рівня – з розрахунку 2 години на тиждень. З дослідницько-експериментального напряму – з розрахунку 2-4 години на тиждень.

   

  Роз'яснення щодо типових навчальних планів для груп гуртків та інших творчих об'єднань початкового, основного та вищого рівнів

  Відповідно до пункту 6 статті 12 Закону України «Про позашкільну освіту» гуртки та інші творчі об'єднання закладів позашкільної освіти класифікуються за трьома рівнями:

  початковий рівень – творчі об'єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності;

  основний рівень – творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

  вищий рівень – творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

  Для груп гуртків та творчих об’єднань для вихованців, учнів і слухачів віком від 3 до 6 років кількість годин на тиждень становить 8-12 годин на тиждень.

  Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності груп гуртків та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається навчальна програма.

  Освітній процес у закладах позашкільної освіти здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи, визначених пунктом 15 Положення про позашкільний навчальний заклад: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, експедиційно-польові збори, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на навчально-дослідних земельних ділянках, учнівських навчально-дослідних тваринницьких комплексах, учнівських лісництвах, лісогосподарських підприємствах, міжгосподарських лісгоспах, лісопаркових господарствах, лісових селекційно-насіннєвих центрах, дослідних станціях, дослідних господарствах, сільськогосподарських та промислових підприємствах, територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, еколого-просвітницьких центрах, на природі, а також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу позашкільної освіти.

  Роз'яснення щодо наповнюваності груп гуртків

  та інших творчих об'єднань в закладах позашкільної освіти

  Відповідно до пункту 13 Положення про позашкільний навчальний заклад, середня наповнюваність груп гуртків та інших творчих об'єднань, становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів.

  Наповнюваність окремих груп гуртків та інших творчих об'єднань установлюється директором закладу позашкільної освіти залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації освітнього процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів та становить не більше                        25 вихованців, учнів і слухачів.

  Роз'яснення щодо організації індивідуальної

  та групової роботи в закладах позашкільної освіти

  Організація індивідуальної та групової роботи в закладах позашкільної освіти проводиться відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р.  № 651.

  Індивідуальна робота організовується з вихованцями, учнями і слухачами відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей з урахуванням їх бажань, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

  Групова робота організовується у разі здійснення навчання з вихованцями, учнями і слухачами за навчальними програмами з позашкільної освіти (однопрофільними або комплексними).

  Організація індивідуальної та групової роботи здійснюється відповідно до годин у типових навчальних планах і типових навчальних програмах для груп гуртків та інших творчих об'єднань, що затверджені центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти, а також у навчальних планах і навчальних програмах, що затверджені наказами місцевих органів виконавчої влади; розкладу занять (уроків).

  У групах гуртків та інших творчих об'єднаннях фізкультурно-спортивного напряму організація індивідуальної та групової роботи може здійснюватися за навчальними програмами з видів спорту, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, річними планами навчально-тренувальних занять навчальних груп, планами навчально-тренувальних занять, індивідуальними планами підготовки спортсменів груп спортивного вдосконалення і вищої спортивної майстерності, затвердженими керівником закладу.

  Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить від 1 до 5 вихованців, учнів і слухачів.

  Чисельний склад груп гуртків та інших творчих об’єднань фізкультурно-спортивного напряму може визначатися типовими положеннями або навчальними програмами з видів спорту, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту.

  Для організації освітнього процесу з вихованцями, учнями і слухачами, які займаються дослідницько-експериментальною роботою або є переможцями, призерами міських, районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, фестивалів, виставок, олімпіад, змагань, турнірів, мають високі освітні досягнення тощо створюються необхідні умови: збільшується кількість годин для занять, упроваджується індивідуальна та групова робота тощо.

  Роз'яснення щодо структури навчального року

  в закладах позашкільної освіти

  Навчальний рік у закладах позашкільної освіти починається 1 вересня і закінчується, як правило, 31 травня. Тривалість навчального року установлюється Міністерством освіти і науки України.

  З 1 до 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків та інших творчих об'єднань для першого року навчання та доукомплектування груп другого та наступних років навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка та іншого творчого об'єднання.

  Навчальні заняття можуть організовуватися за семестровою системою:

  I семестр – з 1 вересня до 31 грудня.

  II семестр – з 1 січня до 31 травня.

  У канікулярні, вихідні та святкові дні заклад позашкільної освіти може працювати за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.

  У канікулярний час заклад позашкільної освіти проводить роботу з вихованцями, учнями і слухачами в різних організаційних формах: змагання, зльоти, походи/екскурсії, збори, фестивалі, конкурси, концерти, заняття тощо. Як підсумок освітнього процесу також може проводитись змістовний відпочинок та оздоровлення, організовуватись профільні табори, зміни, наукові школи, робота на навчально-дослідних земельних ділянках, учнівських навчально-дослідних тваринницьких комплексах, територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, в учнівських лісництвах, лісогосподарських підприємствах, міжгосподарських лісгоспах, лісопаркових господарствах, етюдна практика, навчально-тренувальні збори, експедиційно-польові збори, а також використовуватись інші форми роботи, передбачені статутом закладу позашкільної освіти.

  Структура навчального року може змінюватись згідно з рішенням педагогічної ради та за погодженням з місцевими органами виконавчої влади з урахуванням регіональних особливостей, кліматичних умов і профілю закладу позашкільної освіти.

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти