Прищеплення гормонів щастя, добра, взаємоповаги та довіри

Прищеплення гормонів щастя, добра, взаємоповаги та довіри
 •  На виконання наказу управління освіти і науки Бердичівської міської ради  від 12.08.21р. №166/01-04 «Про затвердження та виконання Плану заходів щодо протидії булінгу та  забезпечення захисту дітей від будь-яких форм насильства на 2021-2022 н.р., наказу Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова «Про затвердження та виконання Плану заходів щодо протидії  булінгу та забезпечення захисту дітей від будь-яких форм насильства на 2021-2022 н.р. по Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова  у закладі проведено ряд заходів, спрямованих на досягнення мети:

  • створення безпечного освітнього середовища у закладі, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;
  • формування стилю поведінки в дитячих колективах на принципах довіри, толерантності, доброзичливості, гуманізму;
  • підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг;
  • формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу як порушення прав людини;
  • заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу.

         Основні завдання Плану проведення тижня протидії блінгу:

  1. виявити чинники, які перешкоджають безпеці учасників освітнього процесу;
  2. відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень гуртківців, педагогів, психологів, батьків на освітнє середовище закладу;
  3. обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника освітнього процесу;
  4. сформулювати конкретні рекомендації гуртківцям, педагогічним працівникам, адміністрації Центру, батькам щодо організації безпечного середовища в навчальному закладі.

  План визначає такі питання:

  1. правила поведінки здобувачів освіти у закладі; принципи організації освітнього процесу, спрямовані на формування взаємовідносин між дітьми, попередження виникненню булінгу
  2. принципи безпечних відносин між працівниками ЦПО ім. О.Разумкова та дітьми, включно з повним описом поведінки, яка є неприйнятною при спілкуванні з дітьми.
  3. порядок реагування на випадки булінгу (цькування)
  4. процедура подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі (форма заяви, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо);
  5. порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
  6. питання дотримання академічної доброчесності.
  7. правила доступу дітей до мережі Інтернет і їх захисту від шкідливих матеріалів, розміщених у ній, включно з призначенням особи або осіб, відповідальних за нагляд за безпечним використанням комп’ютерної мережі.

  У межах  Тижня протидії булінгу проведені наступні заходи:

  1. Соціальна паспортизація ЦПО ім. О.Разумкова

  (З метою систематизації даних про дітей, які потребують соціального захисту, проведена соціальна паспортизація ЦПО ім. О.Разумкова та складений банк даних дітей відповідних категорій. У соціальному паспорті зазначається інформація про соціальний стан сімей гуртківців, стан здоров’я здобувача освіти.  На основі зібраних даних  виявляються діти, яких можна віднести до групи ризику і які потребують індивідуальної роботи з профілактичною метою.

  1. Проведені соціометричні дослідження (діагностика міжособистісних і міжгрупових відносин) , анкетування дітей

  Мета: вимір ступеня згуртованості-роз'єднаності в дитячих колективах;  виявлення «соціометричних позицій», тобто співвідносного авторитету членів групи по ознаках симпатії-антипатії, де на крайніх полюсах виявляються «лідер» групи і «відкинутий»; зміни, поліпшення й удосконалювання міжособистісних і міжгрупових відносин. Використання соціометрії дозволяє проводити вимір авторитету формального і неформального лідерів для перегрупування учнів у командах так, щоб знизити напруженість у колективі, що виникає через взаємну ворожість деяких членів групи та випадки булінгу.

  1. Інформаційно-просвітницькі заходи
   • Системне вивчення та дотримання дітьми Єдиних правил для вихованців ЦПО ім. О.Разумкова.
   • Проведені тематичні виховні заходи для дітей (27.09.-02.10.21.) відповідно до планів виховної роботи в колективах. (таб.3.2.1.)

  Таблиця 3.2.1.

  Тематичні заходи в межах тижня протидії булінгу

  з/п

  Гурток, керівник

  Охоплення

  дітей

  Дата проведення

  Тема заходу

  Мета

  1

  Гурток бандуристів «Мальви», керівник Музиченко Д.М.

  15

  28.09.21.

  Бесіда «Протидія булінгу в дитячому середовищі»

  Ознайомити з поняттями «булінг», «види та прояви булінгу», сформувати нульову толерантність до булінгу (неприпустимість проявів насильства та булінгу в дитячому середовищі).

   

  2

  Театр пісні «Краплинки», керівник Вялова О.В,

  14

  27.09.21.

  «Стоп булінг»

  Навчати дітей розпізнавати ситуації булінгу, запобігати ситуаціям булінгу, опрацювати правила, які допомагають діяти у разі булінгу, вирішувати конфлікти мирним шляхом, формувати розуміння булінгу як прояву насильства.

  3

  Гурток «Юні екскурсоводи-краєзнавці», осн.р., керівник Рощенюк О.А.

  12

  27.09.21.

  Тренінг «Профілактика булінгу в дитячому середовищі»

  Ознайомити вихованців з поняттям, формами та структурою булінгу; виховувати почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає насильства; розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формувати навики відповідальної та безпечної поведінки.

   

  4

  Юні екологи-краєзнавці, поч.р., керівник Рощенюк О.А.

  15

  30.09.21.

  Година спілкування «Ми різні»

  Мета: формувати доброзичливе ставлення одне до одного; розвивати вміння проявляти свої емоції та почуття, виховувати взаємоповагу

  5

  Гурток «Любителі домашніх тварин», керівник Яремчук Ю.І,

  13

  29.10.21.

  Виховна година «Стоп-булінг»

  Формувати нетерпимість до проявів агресії; розвивати співчутливе ставлення до жертв насилля;  розвити навички надання і отримання допомоги

  6

  Гурток «Юні натуралісти-дослідники», осн.р., керівник Ваховська Н.О.

  12

  30.09.21.

  Тренінгова вправа «Пізнати себе для інших – це важливо. Гуманізм – основа взаємовідносин у гуртку. Конфлікти та способи їх подолання»

  Мета: формування культури поведінки в колективі, основаної га толерантності, гуманізму, відкритості, довіри.

  7

  Зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець», керівник Куліченко Д.М.

  10

  30.09.21.

  Бесіда «Повага до себе та інших людей»

  Формувати уявлення про життя як найвищу цінність; обґрунтувати значення бережливого ставлення до себе та інших людей; вчити піклуватися одне про одного, розвивати довіру між дітьми, протидіяти насмішкам, цькуванню; виховувати почуття власної гідності.

  8

  Ансамбль джазового співу «Старий рояль»

  (основний рівень)

  14

  27.09.21.

  «Протидія булінгу в учнівському середовищі»

  Ознайомити з поняттями «булінг», «види та прояви булінгу», формувати негативне ставлення до булінгу (неприпустимість проявів насильства та булінгу в дитячому середовищі), ознайомити з механізмом реагування та звернення у ситуації булінгу.

  9

  Гурток «Квіткова фантазія», осн.рівень

  16

  29.10.21

  Виховна година «Скажи – «Ні» булінгу»

  Ознайомити учнів з поняттям, формами та структурою булінгу.. Виховувати почуття власної гідності; виховувати почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає насильства; розвивати навички протидії соціальному тискові; розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формувати навики відповідальної та безпечної поведінки.

   

  10

  Гурток «Зоосвіт», осн.рівень

  17

  30.10.21.

  «Запобігання насильству серед дітей. Правила безпечної поведінки»

   

  Формувати навички толерантного спілкування, відповідальної, безпечної поведінки, вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формувати модель ненасильницької поведінки; виховувати почуття емпатії до дитини, яка зазнає насильства; надати відомості про те, куди можна звернутися у разі небезпеки

   

   

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти