Правила прийому та зарахування дітей у гуртки Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова

Правила прийому та зарахування дітей у гуртки Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова
 • І. Загальні положення

  1.1. Дані Правила регламентують прийом дітей до Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова

  1.2.Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Статуту ЦПО ім. О.Разумкова, Правилами внутрішнього розпорядку з метою дотримання прав дітей на отримання позашкільної освіти.

  1.3. ЦПО ім. О.Разумкова створює умови для отримання позашкільної освіти  дітей віком від 4 до 18 років. Кожний вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.

  1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та директора закладу.

  1.5. Адміністрація  зобов’язана ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами внутрішнього розпорядку ЦПО ім. О.Разумкова.

  1.6. Проблемні питання, що виникають під час прийому вихованців вирішує директор відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.

  ІІ. Порядок прийому вихованців

  2.1. Організацію прийому дітей до Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова здійснює директор та  керівники гуртків.

  2.2. Директор Центру забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості прийому вихованців на навчання.

  2.3.При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню,  відношенню до релігії, соціальному стану.

  2.4. Прийом дітей здійснюється як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом. У гуртках хореографічного та хорового профілю можуть проводиться випробувальні заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.

  2.5. До  навчання у ЦПО ім. О.Разумкова можуть прийматися діти з особливими потребами  у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.

  2.6. Керівники гуртків та творчих об’єднань відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівню та року навчання.

  2.7. Строки прийому заяв та документів для зарахування дітей з 17 серпня до 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого року навчання.

  2.8. Прийом вихованців для одержання професійної, спеціальної освіти  здійснюється за бажанням дітей та на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. 

  2.9. Для зарахування до навчання батьки або особи, які їх замінюють подають керівнику гуртка такі документи:

  - заяву встановленого зразку на ім`я директора;

  -  медичну довідку (для занять у туристичних та хореографічних гуртках);

  - документи, які підтверджують соціальний статус дитини або батьків.

  2.10.У заяві надається інформація про особисті дані дитини, місце її проживання, навчання, вказується інформація про батьків (прізвище, ім’я, по батькові), телефон батьків (осіб, які їх замінюють) для зв’язку, соціальний статус дитини або батьків (осіб, які їх замінюють) та надається їх згода на обробку персональних даних дитини у порядку, встановленому законодавством України. Заява завіряється особистим підписом батьків або особою, яка їх замінює.

  2.11. Для зарахування дітей до туристичних, хореографічних гуртків надається довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках. При відсутності довідки адміністрація має право відмовити у зарахуванні дитини.

  2.12. Вихованці, які зареєстровані та постійно проживають на території Бердичівського району, учні Бердичівської школи-інтернат, студенти вищих навчальних закладів та профтехучилищ можуть бути зараховані до  Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова, але  не враховуються при визначенні наповнюваності гуртків.

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти