Підсумки методичної роботи за 2021-2022 н.р.

Підсумки методичної роботи за 2021-2022 н.р.
 • ДОВІДКА 

  про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами

  Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова

  у 2021-202 н.р.

         У час реформування державної освітньої політики, а саме реалізації засад Нової української школи, важлива роль належить позашкільній освіті, яка здатна доповнювати, поглиблювати, розширювати межі дошкільного, загального середнього, професійного, вищого рівнів освіти та спрямована на забезпечення творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та молоді, створення належних умов для формування та розвитку творчої та креативної особистості. Саме заклад позашкільної освіти дає своїм вихованцям спеціальні знання й навички з тих сфер діяльності, які не охоплені шкільною програмою та створює умови для розвитку їх творчого потенціалу.

        Насправді, роль позашкільного навчання у сучасному виховному процесі переоцінити неможливо. Окрім того, що воно забирає дітей з вулиці й відволікає від нескінченних комп’ютерних ігор, позашкілля нерідко дає путівку в життя, коли діти після кількарічних занять у гуртках остаточно визначаються зі своїм покликанням і навіть роблять перші кроки до досягнення своєї мети ¬ беруть участь у всеукраїнських та міжнародних  конкурсах, де виборюють призові місця. Із впевненістю можна стверджувати: закладам позашкільної освіти належить важлива роль у формуванні нової генерації творчої еліти держави. Саме це твердження покладено в основу концептуального підходу педагогічного колективу Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова до  розвитку творчих здібностей своїх вихованців, формування у них стійкої внутрішньої мотивації до творчої діяльності, збагачення досвіду комунікативно-творчої діяльності, формування позитивної «Я–концепції» особистості.

         Кожний навчальний  рік нашого закладу - особливий і неповторний. Підведення його підсумків  спонукає до осмислення досягнень та невдач, проблем і шляхів їх вирішення. Тож яким був в історії Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова 2021-2022 н.р.?

         Педагогічний  колектив Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова  у 2021 -2022 н.р. здійснював свою роботу відповідно до освітніх державних стандартів на підставі нормативно-правових документів, серед яких: Закон України «Про освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»,  Державна програма «Освіта. Україна   ХХI століття», Конвенція ООН про права дитини.

    Відповідно до наказу Центру професійного розвитку педагогів управління освіти і науки Бердичівської міської ради від 29.08.2021р. №  «Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти м. Бердичева у 2021-2022 навчальному році» та  з ме­тою вдо­сконалення фахової майстерності, підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЦПО ім.О.Разумкова, створення організаційних умов для формування професійно-розвивального середовища  в умовах реалізації завдань системи освіти України, до­сяг­нення позитивних результатів освітнього процесу, реалізації особис­тіс­но­­го потенціалу кожного педагога, забезпечення  вихованцям  рівного доступу до які­с­ної освіти в Центрі позашкільної освіти ім. О.Разумкова, науково-методична робота ЦПО ім. О.Разумкова була спрямована на вирішення загальної науково-методичної проблеми закладу «Розвиток професійно-розвиваючого середовища у Центрі позашкільної освіти ім. О.Разумкова», на забезпечення системного підходу до роботи над науково-методичною проблемою.

  Методична діяльність педагогічного колективу була спрямована на реалізацію пріоритетних завдань 2021-2022 н.р:

  1. Робота над новою науково-методичною проблемою «Розвиток професійно-розвиваючого середовища у Центрі позашкільної освіти ім. О.Разумкова»;
  2. Створення умов для підвищення рівня професійної майстерності педагогів Центру через різні форми роботи: проведення декад педагогічної майстерності, шляхом самоосвітньої діяльності, участі в обласних та Всеукраїнських семінарах, конференціях, конкурсах фахової майстерності;
  3. Забезпечення  постійного  розвитку  цифрової компетентності  керівників гуртків як важливої складової професійної компетентності педагога;
  4. Впровадження інноваційних, інтерактивних, ІКТ- технологій в освітній процес Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова.

  Відповідно до цих завдань була спланована робота методичного відділу:

  1. Проведення інформаційно-методичних нарад.
  2. Забезпечення роботи методичної ради.
  3. Планування роботи над єдиною методичною темою на 2021-2022 н.р.
  4. Координація роботи методичних об’єднань.
  5. Вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду керівників гуртків: Кабанчук Ж.В.
  6. Організація та проведення декад педагогічної майстерності з метою обміну досвідом роботи з впровадження компетентнісного підходу до організації освітнього процесу у гуртках, пропаганди кращих здобутків, перспективних ідей щодо підвищення якості позашкільної освіти, виявлення, поширення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, підвищення професійного рівня педагогів Центру;
  7. Організація взаємовідвідування занять педагогів.
  8. Організація заходів з профорієнтаційної роботи з вихованцями гуртків
  9. Методичний супровід підготовки методичних розробок педагогів до участі у фахових конкурсах і публікацій у фахових виданнях.
  10. Методичний супровід підготовки навчальних програм гуртків на наступний навчальний рік.

   

         Зміст методичної роботи у Центрі позашкільної освіти ім. О.Разумкова в 2021-2022 н.р. базувався на:

  1. Удосконаленні організаційно-методичних умов формування професійно-розвиваючого середовища закладу та професійної компетентності педагога.

   Над даною проблемою у 2021-2022 н.р. працювали наступні об`єднання педагогічних працівників:

  • методичне об’єднання педагогів вокально-інструментального напрямку (голова Музиченко Д.М)
  • методичне об`єднання педагогів науково-технічного напрямку (голова Пінчукова Т.А.);
  • методичне об`єднання педагогів еколого-натуралістичного напрямку (голова Рощенюк О.А.);
  • методичне об`єднання педагогів хореографічного, театрального,  циркового мистецтва, керівників гуртків англійської мови, гуртка раннього розвитку дитини «Розумашка»( голова Ланцова О.М.).

        На початку 2021-2022 навчального року була спланована робота  методичної ради ЦПО,  яка забезпечує безперервний, системний характер науково-методичної роботи, безпосередньо пов’язаної з проблемами, над якими працюють педагоги, ходом і результатами якого є освітній процес, покликана координувати зусилля різних методичних структур закладу та творчих педагогів, здійснювати пошук шляхів ефективної реалізації завдань позашкільної освіти, визначених відповідними нормативно-правовими документами, упровадження інтерактивних технологій та організація інноваційного процесу навчання.

      Упродовж 2021-2022 навчального року відбулося 6 засідань методичної ради.

    За результатами роботи методичної рали були ухвалені наступні рішення, які сприяли виробленню ефективних шляхів здійснення методичної роботи у Центрі:

  рішення засідання №1 від 25.08.2020р:

  1. вважати рівень організації методичної роботи у 2020-2021 н.р. задовільним.
  2. У 2021-2022 н.р. створити організаційно-методичні умови для дослідження педагогічної теми закладу «Розбудова соціально-педагогічної системи профорієнтаційного навчання за профілем здобуття позашкільної освіти» та методичної проблеми закладу «Розвиток професійно-розвиваючого середовища у Центрі позашкільної освіти ім. О. Разумкова». у межах дослідження проблемної теми організувати та провести та провести конкурс «Електронне портфоліо вихованців гуртків» (відповідальна Станкевич Н.С.) та творчу лабораторію «MuzLab» (відповідальна Музиченко Д.М.)
  3. Схвалити та рекомендувати до затвердження наступні в навчальні програми:
  • «Квіткова фантазія», автор – керівник гуртка Сторожук О.М.;
  • «Юні натуралісти – дослідники», автор – керівник гуртка – Ваховська Н.О.;
  • «Художнє випилювання», автор – Філімонова Л.М.;
  • Навчальна прграма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму Зразкового художнього колективу Міністерства освіти і науки України гуртка фольклорного співу «Вінець», автори – керівник гуртка Куліченко Л.С., методист – Ланцова О.М.;
  • «Художнє слово», автор – керівник гуртка Ратушинська В.В.;
  • Гуртка бандуристів «Мальви», автор – керівник гуртка – Музиченко Д.М.
  1. Схвалити та рекомендувати методичні матеріали розробки «Розширення інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної освіти як вимога сьогодення у забезпеченні якості освіти» для участі у Міжнародній виставці «Інноватика в освіті»
  2. Методистам на засіданнях МО розглянути з керівниками гуртків нові навчальні програми, рекомендовані МОН України та нормативні документи для забезпечення організації освітнього процесу у закладі.

  рішення засідання №2 від 12.11.21р

  1. Впровадити у освітню практику складання методичних паспортів керівників гуртків та гуртків закладу.
  2. Методистам створити умови для опрацювання педагогами положення про відкритий конкурс-виставка «Сучасне заняття: МАЙСТЕРність. ІнноваціЯ»
  3. Рекомендувати до затвердження графік проведення тижня фахової майстерності з теми «Рецепт сучасного заняття гуртка: дозування  інновацій та стандарту»
  4. Схвалити передовий перспективний педагогічний досвід «Інноваційні технології в освітньому процесі – важлива складова у формуванні гармонійної та професійно – орієнтованої особистості» керівника зразкового гуртка естрадного танцю «О-ля-ля» Думинської Ірини Володимирівни для вивчення та запровадження досвіду педагогічним колективом ЦПО ім. О. Разумкова.

   Рішення засідання №3 від 12.01.22р.

  1. Підвищити рівень організаційної –масової роботи у ЦПО ім. О. Разумкова.
  2. Методистам сприяти участі педагогів у відкритому конкурсі «Сучасне заняття: МАЙСТЕРність. ІнноваціЯ».
  3. Акцентувати увагу на виховну систему у гуртках.
  4. Активізувати інформаційно-рекламну кампанію: підготувати тематичний матеріал до друку у фаховій пресі.
  5. Рекомендувати методисту Ланцовій О.М.: доповнити та представити досвід роботи Кабанчук Ж.В на обласну педагогічну виставку «Сучасна Житомирщина»

     Рішення засідання №4 від 11.02.22

  1. Рекомендувати до затвердження графік проведення ІІ тижня фахової майстерності «Інновації: від складного до простого»
  2. Педагогічні знахідки та творчі ідеї керівників гуртків за результатами  проведення тижня фахової майстерності рекомендувати до поширення та впровадження  у освітню практику Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова.
  3. Методистам сприяти участі педагогів у відкритому конкурсі «Сучасне заняття: МАЙСТЕРність. ІнноваціЯ».

         Рішення  засідання №5 від 11.03.22.

  1. Враховуючи принцип збереження емоційного та фізичного здоров’я дітей, батьків та у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні завершити 2021-2022 н.р. для вихованців гуртків без складання підсумкового тестування (крім випускників 2021 -2022 н.р.);
  2. Для випускників гуртків, учнів 9 та 11 класів, підсумкову атестацію провести у форматі творчого завдання за вибором вихованців (презентація, інтерпритація художнього твору, постановка танцю, вокального твору, онлайн-виставка робіт, портфоліо) в онлайн-форматі.
  3. Здійснювати педагогічно-психологічний супровід освітнього процесу у закладі, надавати психологічну допомогу дітям, батькам за потребою. Наповнювати сайт матеріалами психологічної підтримки суб’єктів освітнього процесу на період дії військового стану.

         Рішення  засідання №6 від 30.05.22.

  1.Вважати рівень роботи педагогічного колективу над дослідженням єдиної педагогічної та методичної тем закладу достатнім.

  2.Методичній службі підготувати методичні матеріали по результатам роботи з обдарованими дітьми .

  3.Організувати проведення підсумкових різнорівневих тестових зрізів навчальних досягнень вихованців гуртків ЦПО ім.О.Разумкова з урахуванням принципу здоров`язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перенавантаженню дітей в період дії воєнного стану в Україні.

  1. Методисту Ланцовій О.М. забезпечити методичний супровід проведення творчого вечора Дар’ї Мазур.
  2. Створити творчі групи педагогів для роботи над проєктами «ТехноЛаб» та віртуальним освітнім простором відділення еколого-натуралістичного напряму «Екосвіт».

  6.Методистам Центру забезпечити супровід  підготовки керівників гуртків до участі у засіданні педагогічної ради закладу.

        Робота методичних об’єднань була спрямована на розкриття професійного потенціалу кожного педагога, створення умов для інноваційної діяльності, до пошуку і змін,  удосконалення методичної підготовки, підвищення фахової майстерності педагога щодо методики проведення занять

      Засідання методичних об’єднань були сплановані, але не всі були  проведені згідно плану роботи через введення 24 лютого 2022 р. воєнного стану на Україні.

     Упродовж 2020/2021 навчального року відбулося по 4 (методичне об’єднання педагогів вокально-інструментального напрямку, голова Музиченко Д.М) та по 3 засідання  методичних об’єднань (всього 13).           

       Важливим результатом роботи методичних об’єднань стала практична робота з підвищення  компетентності керівників гуртків в оволодінні засобами та інструментами дистанційного навчання та профорієнтаційної роботи в гуртках закладу.

  1. Забезпечення науково-методичної основи освітнього процесу у закладі

  Освітній процес у закладі був організований відповідно до  навчальних планів та різнорівневих програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України та навчальних програм, схвалених засіданням методичної ради ЦПО ім. О.Разумкова та затверджених наказом управління освіти і науки Бердичівської міської ради.

  Науково-методичне забезпечення роботи гуртків представлено на початок навчального року: 45 навчальними програмами. Гуртки працювали  за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (14) та навчальними програмами, затвердженими управлінням освіти і науки Бердичівської міської ради (31).

  На початку 2021-2022 навчального року були підготовлені та затверджені  наступні програми з позашкільної освіти: еколого-натуралістичного напряму – «Квіткова фантазія», автор – керівник гуртка Сторожук О.М., «Юні натуралісти – дослідники», автор – керівник гуртка – Ваховська Н.О.; художньо-естетичного напряму - навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму Зразкового художнього колективу Міністерства освіти і науки України гуртка фольклорного співу  «Вінець», автори – керівник гуртка Куліченко Л.С., методист – Ланцова О.М.;«Художнє слово», автор – керівник гуртка Ратушинська В.В.; гуртка бандуристів «Мальви», автор – керівник гуртка – Музиченко Д.М.; науково-технічного напряму «Художнє випилювання», автор – Філімонова Л.М.

                  Усі програми складені та оформлені відповідно до рекомендацій  Міністерства освіти і науки «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних  програм  з позашкільної освіти» 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685.

  1. Аналіз і методична підготовка педагогів до проходження атестації

       Атестація для педагогів – це завжди відповідальний та хвилюючий момент. Як завжди атестації передували звіти педагогів, на яких керівники гуртків ділились своїми надбаннями. Результати атестації переконують в тому, що наші педагоги готові до роботи в сучасних умовах. У 2021-2022  навчальному році у закладі атестувалися 8 педагогічних працівників, 6 педагогів на підтвердження тарифного розряду; Яремчук Ю.І. -  на встановлення 11 тарифного розряду, Думинська І.В. – підтвердження 12 тарифного розряду та на присвоєння  педагогічного  звання «керівник гуртка-методист». Методична служба організувала супровід проведення атестаційних заходів: консультації, підготовку, корекцію та аналіз відкритих занять. Усіх педагогів успішно про атестовано.

       З метою підвищення педагогічної кваліфікації і фахової майстерності в 2021-2022 н.р: Захарчук Т.О., Корнійчук Н.М., Осікова О.В., Філімонова Л.М., Харчук Е.Й., Куліченко Л.С. пройшли навчання на курсах Житомирського ОІППО, педагоги Ваховська Н.О., Сторожук О.М.– у Національному еколого-натуралістичному центрі (м.Київ).

      Директор закладу Олена Боровська та методична служба провели оформлення матеріалів для присвоєння Думинській І.В. педагогічного звання «керівник гуртка-методист»: оформлений досвід педагога з теми «, продовжена співпраця  з Бердичівським фаховим педагогічним коледжем метою рецензування та  апробації досвіду Думинської І.В.

  1. Відвідування та аналіз гурткових занять та виховних заходів, майстер-класів

  Однією із форм підвищення якості освітніх послуг керівників гуртків є взаємні відвідування навчальних занять. Взаємовідвідування – ефективна форма запозичення професійного та педагогічного досвіду колег і вдосконалення педагогічної майстерності викладачів. Основним призначенням взаємних відвідувань навчальних занять є забезпечення постійного обміну передовим досвідом участі в освітньому процесі, узгодження за обсягом навчального матеріалу, методичними прийомами та термінологією порядку викладання позашкільних дисципліни в різних навчальних групах. У взаємних відвідуваннях навчальних занять доцільно брати участь усім без виключення педагогам: від педагогів-початківців до педагогів-майстрів.  

      Одним із напрямків підвищення педагогічної майстерності педагогів у закладі освіти є організація методичної роботи, яка спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними та методичними знахідками, дає можливість молодим викладачам вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.   Саме тому у закладі були сплановані методичні декади фахової майстерності: І тиждень з 22.11 по 30.11.2021р, на якій розкривалась тема, над якою працює заклад - «Розвиток професійно-розвивального середовища у Центрі позашкільної освіти ім. О. Разумкова», тема декади - «Рецепт сучасного заняття гуртка: дозування інновацій та стандарту» ; ІІ тиждень    фахової майстерності «Інновації: від складного до простого» з 23.02 – 02.03.2022р.

  .    З метою обміну досвідом та підвищення професійного рівня керівників гуртків  було організовано взаємовідвідування педагогів з дотриманням санітарно-гігієнічних норм та обмежень під час карантину .

         Відповідно до затвердженого графіку із 8 запланованих проведено 7 занять, розробки занять оформлені відповідно до вимог та зберігаються у методичному кабінеті ЦПО ім. О.Разумкова. Заняття Зразкового театрального гуртка «Трамвайчик», керівник Ратушинська В.В., не відбулось у зв’язку із відстороненням педагога від навчальної діяльності згідно наказу.

  За результатами проведення методичного тижня зав.відділом методичним були проаналізовані усі заходи, акцентовані  позитивні моменти, надані рекомендації з підвищення рівня проведення занять. Заступник директора з НР Ваховська Н.О. оформила відеозаписи відкритих занять гуртків та  розмістила на YouTube каналі ЦПО ім. О.Разумкова з метою популяризації кращого досвіду керівників гуртків.

  Необхідно зазначити наступне:

  • Усі заняття були підпорядковані вирішенню єдиної проблеми.
  • Високий рівень використання інноваційних форм, методів, технологій навчання.
  • Високий рівень організації відкритих занять, тобто роботи методистів.
  • Зацікавленість педагогів.
  • Матеріали занять розміщені на  сайті Всеосвіти, НаУрок.,  YouTube каналі ЦПО ім. О.Разумкова.
  • не всі педагоги враховують вимоги до проведення сучасного заняття, зокрема, не завжди вихованці виступають у ролі здобувачів знань.
  • не всі педагоги розширюють арсенал використання інтерактивних, інноваційних методик, технологій, прийомів проведення заняття.

      ІІ тиждень фахової майстерності «Інновації: від складного до простого» був проведений з 23.02 по 02.03.2022, на якому свою методичну майстерність повинні були представляти педагоги:

  1. Сальнікова О.Є.. - великодня майстерня «Писанка-мальованка»;
  2. Герасименко П.М - майстерка «Ofice Workout»;
  3. Ваховська Н.О.- організація дослідницької роботи у гуртках еколого-натуралістичного напряму «У пошуках істини»;
  4. Сторожук О.М. - педагогічна кав’ярня «Від зернини до горнятка кави».

      На жаль,  війна 24 лютого змінила наші плани. Лише керівник гуртка Сальнікова О.Є. у великодній майстерні «Писанка-мальованка» продемонструвала свою професійну компетентність,  поділилася досвідом національного виховання гуртківців, Великодніх звичаїв та традицій українського народу.

   

  1. Організація дистанційного та змішаного навчання під час дії воєнного стану в Україні

       Війна в Україні стала новим випробуванням для усіх учасників освітнього процесу. За таких умов істотно зростає роль методичної служби системи освіти, зокрема і позашкільної, яка має забезпечувати своєчасне і систематичне інформування та надання методичної допомоги педагогам з організації та забезпечення якості освітньої діяльності у закладі  освіти.

      Відповідно до рекомендації МОН України (наказ про організацію освітнього процесу від 06.03.2022 № 1/3371-22), (лист МОН України про забезпечення освітнього процесу у закладах позашкільної освіти від 18.03.2022 №1/3544-22) Центр позашкільної освіти ім. О. Разумкова поновив освітній процес у дистанційній формі навчання.

       Оскільки освітній процес здійснюється із застосуванням технологій дистанційного навчання, адміністрація, методичні працівники закладу, психолог публікували у соцмережі (фейсбук, групі Центр позашкільної освіти ім. О. Разумкова), сайті закладу, вайбер-групах корисні посилання, добірки різних інтернет-ресурсів, онлайн-вебінари, матеріали, які допомагали керівникам гуртків організовувати дистанційне навчання у закладі позашкільної освіти в період дії воєнного стану. Також багато методичних порад зібрано методистами з різних інтернет-джерел та надано педагогам щодо фізичної безпеки дітей під час війни. У соцмережах методистами поширені мультфільми про правила мінної безпеки.

       На керівника гуртка було покладено обов’язки не тільки педагога-професіонала в тій чи іншій сфері, а ще й психолога. Практичним психолом закладу Вікарій Л.В. було створено добірку психологічних порад та рекомендацій, зокрема і онлайн-ресурсів, щоб допомогти учасникам освітнього процесу адаптуватися до нових реалій, відчути під ногами ґрунт та зрозуміти, куди рухатися далі.

       Взаємодія та надання методичної допомоги учасникам освітнього процесу закладу відбувалася за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: консультування через вебсайт закладу, Facebook-сторінки закладу, Viber, Telegram тощо.

      За період дистанційної роботи під час війни методисти багато часу відводили на вдосконалення професійної майстерності та самоосвіту. Вони переглянули низку вебінарів на освітніх платформах «На Урок», «EdEra», «Prometheus» та «Всеосвіта» з тем: «Особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану: управлінський аспект», «Як створити розвивальне середовище та гри просто неба. Особливості роботи з дітьми у воєнний час», «Формування стресостійкості. Психологічні техніки самодопомоги в умовах війни». 

      З огляду на наявну загрозу життю і здоров’ю учасників освітнього процесу внаслідок збройної агресії російської федерації та оголошення в Україні воєнного стану, Міністерством освіти і науки України розроблено методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році у початковій школі в умовах воєнного часу. 

       На заняттях гуртка початкового рівня педагоги  використовували пізнавальні мультфільми  виробництва телеканалу ПЛЮСПЛЮС про цікаві факти, досягнення, відкриття та природні ресурси України (серія «Це – наше, і це – твоє»:
  https://youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt);
  цікаві факти про сьогодення нашої країни (серія «Дивомандри»:
  https://youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgShfHRwQSK8HBGvm-swmBmDV);
  мовознавчі цікавинки (серія «Говоримо українською»:
  https://youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSjzpp3MLuQSuM-9iEZuQ-3W);
  для спостережливих і допитливих (серії «ЕКО ПЛЮСПЛЮС»:
  https://youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgzX5PuoA5QLxpCnadY-l26 ;
  «Світ чекає на відкриття» :
  https://youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSh0NBcdY78MAkP46kpJVRRX
  «Корисні підказки»:
  https://youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgAttgtRF_hbsRiAoVF4Hub   ;
  «Добро завжди перемагає»: https://youtu.be/a-niOoMXSHU).

    Мультфільм «Добро завжди перемагає» допоміг дорослим знайти слова, щоб пояснити дітям події, що відбуваються сьогодні в країні.

        У 2021-2022 н.р. основним електронним засобом для дистанційного навчання був додаток Viber; формою дистанційного навчання - чат; педагоги використовували Viber та платформи: Classroom, Padlet, Meet, Diskort; форми занять – відеоурок, відеоконференція, чат. В цьому навчальному році збільшилась кількість ефективних онлайн-форм проведення занять - відеозаняття, відеоконференція (на застосунках  Meet, Zoom),  враховуючи принцип доступності, зрозумілості, універсальності.

       З 02.05.22 по 20.06.22 р. у нашому закладі було організоване навчання у змішаному форматі: із 89 навчальних груп - 36 навчальних груп працювали в офлайн-форматі, 17 груп - онлайн. Основною метою навчання у воєнний період була та підтримка, яка допомагала стабілізувати психологічний стан дітей.

        Пріоритетним завданням педагога під час очного навчання в умовах воєнного стану – це створення атмосфери взаєморозуміння, взаємовиручки, поваги та любові до всього українського; сприяння самореалізації кожної дитини, створення безпечних умов для всіх учасників процесу. Дуже важливо було у цей час допомогти батькам організувати найсприятливіші умови для навчання та відпочинку вихованців, акцентуючи увагу на збереженні достатньої працездатності, раціональному використанні часу, дотриманні правильного режиму навчальної діяльності. Крім тематичних навчальних занять, вихованці гуртків брали участь у майстер-класах, флешмобах, челенджах, квестах, конкурсах, написаннях листів-подяк ЗСУ.

       У квітні –червні 2022 р. педагоги та психолог нашого закладу провели цікаві та корисні заходи для  вихованців гуртків та дітей, вимушених переселенців з місць активних бойових дій:

  з/п

  Назва заходу

  Дата проведення

  Кількість учасників

  1.

  Майстер –клас

  «Писанка – берегиня

  нашого роду»

  Сальнікова О.Є

  08.04.22

  30

  2.

  Майстер –клас «Янголи миру»

  Ланцова О.М.

  12.04

  6

  3.

  Виготовлення оберегів для захисників

  Сторожук О.М. та Рощенюк О.А

  12.04

  32

  4.

  «У дружньому колі» разом з Корнійчук Н.М. та Вікарій Л.В. для друзів з України

  13.04

   

  5.

  Майстерня з виготовлення подарунків для захисників. Сальнікова О.Є.

  14.04

  24

  6.

  Майстер –клас від Мосюйди К.О.

  14.04

  15

  7.

  Екологічна стежина для друзів з України

  Педагоги еколого-натуралістичного відділення

  15.04

  22

  8.

  Екологічний квест "Природа єднає долоньками миру" для друзів з України

  Педагоги еколого-натуралістичного відділення

  01.06

  18

   

     До освітнього процесу нашого закладу з травня 2022 р. долучилися діти, вимушені переселенці із зони активних бойових дій, кожен вибрав собі справу до душі, залежно від своїх талантів та можливостей, всього 14 дітей.

      

  з/п

  Гурток

  Керівник гуртка

  К-сть

  дітей-перес.

  1.

  Зр. гурток «Моделювання іграшок-сувенірів»

  Сальнікова О.Є

  3

  2.

  Зразковий хореографічний колектив естрадного танцю "О-ля-ля"

  Думинська І.В.

  1

  3.

  Зразковий театральний гурток «Трамвайчик»

  Ратушинська В.В

  1

  4.

  «Квіткова фантазія»

  Сторожук О.М.

  2

  5.

  Гурток бандуристів «Мальви»

  Музиченко Д.М.

  1

  6.

  Зразковий гурток циркового мистецтва «Жанр»

  Герасименко П.М.

  2

  7.

  Зр.Ансамбль танцю «Яринка»

  Кабанчук Ж.В.

  2

  8.

  «Декоративна композиція»

  Корнійчук Н.М

  2

         

  1. Проведення індивідуальних форм методичної роботи

              Для задоволення конкретних запитів педагогічних працівників використовуються індивідуальні форми методичної роботи - наставництво, консультації, самоосвіта, стажування. Їх вибір залежить від рівня освіти, професійної компетентності, специфіки діяльності, індивідуальних можливостей та інших характеристик педагогічних працівників.. Методистами закладу були проведені індивідуальні та групові консультації з педагогами: Рощенюк О.А. – 82, Станкевич Н.С.- 8, Ланцова О.М. – 156 , Музиченко Д.М. – 61, Пінчукова Т.А. – 64. Всього: 371 консультація для педагогів.  Необхідно зазначити, що методисти значно збільшили кількість індивідуальних консультацій у зв’язку з дистанційною формою навчання та введеням військового стану з 24.02.2022р.

  7.Дослідження тематичних  питань з організації методичної роботи у закладі

  Відповідно до річного плану ЦПО ім. О.Разумкова на 2020-2021 н.р. методистами

  вивчались наступні питання:

  1.«Визначення рівня науково-методичного забезпечення освітнього процесу у гуртках еколого-натуралістичного напряму» (Рощенюк О.А.);

   2.«Про стан роботи з обдарованими дітьми у відділенні еколого-натуралістичного напряму ЦПО ім. О. Разумкова за 2019-2020 н.р., 2020-2021 н.р., 2021-2022 н.р.» (Рощенюк О.А.). З метою системного та обґрунтованого вивчення даних питань зав.відд. методичним розроблено методичні рекомендації з методики дослідження даних питань у закладі. Результати вивчення  узагальнені у вигляді аналітичних довідок (1, 2).

   

  1. Вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду

        У Центрі позашкільної освіти ім. О.Разумкова створюються умови для впровадження інноваційних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових освітніх систем або інтеграції традиційних форм, методів, прийомів і засобів. Плідна праця педагогічних працівників, яким надається широка можливість творчого пошуку власних методів роботи свідчить, що вирішити завдання реформування освіти можна лише спільними зусиллями всіх зацікавлених цією справою людей, таким чином творчо працюючі педагоги формують новий педагогічний досвід у системі позашкльної освіти. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду є важливою складовою методичної роботи у закладі. Відповідно до річного плану ЦПО ім. О.Разумкова у 2021-2022 н.р. вивчено та узагальнено досвід:

  • Кабанчук Ж. В. Тема: «Виховні імперативи у формуванні гармонійної особистості-вихованця у хореографічному колективі закладу позашкільної освіти»;

    Узагальнені матеріали  ППД  оформлені у вигляді карткового обліку та методичних матеріалів, які зберігаються в методичних кабінетах відповідних відділень.

   

  1. Участь педагогів у семінарах, вебінарах, конференціях:

      Про бажання підвищувати свій професійний рівень, удосконалювати педагогічну майстерність свідчить те, що упродовж року педагоги брали участь у різноманітних  методичних заходах:

  • Рощенюк О.А - 28.10.21р. - семінар у Центрі туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді на тему «Туристсько-краєзнавчі змагання»;
  • Всеукраїнський методологічний семінар «Розвиток обдарованої

       особистості: світовий та вітчизняний контексти» (18-20 листопада, дистанційно, всі педагоги);

  • Всеукраїнський методологічний семінар з позашкільної освіти, онлайн відкритої лекції «Концептуальні основи позашкільної освіти» (м.Київ, 30 вересня), 4 листопада, 2 години – дистанційно, всі педагоги);
  • Обласний екохаб «Незламна природа» (11.11.21, онлайн, всі педагоги-екологи)
  • Обласна методична рада «Галерея освітянських здобутків: від теорії до практики», (09.12.21, онлайн, Боровська О.В., Ваховська Н.О., Рощенюк О.А.);
  • Всеукраїнська пресконференція «Позашкільна освіта-2021: десять перемог» (21.12.21, онлайн, всі педагоги)
  • Обласний нетворкінг «Роль цінностей в екологічній компетентності школярів»: виступ Вікарій Л.В.: «Роль цінностей у роботі з дітьми з ООП засобами екологічної освіти та психологічного супроводу», Боровська О.В., Ваховська Н. О., Рощенюк О.А., Сторожук О.М., Яремчук Ю.І. (12.05.22);
  • 12 методологічний семінар з позашкільної освіти, еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика: Боровська О.В., Ваховська Н. О., Рощенюк О.А., Сторожук О.М., Яремчук Ю.І, Вікарій Л.В (23.12.2021);
  • Всеукраїнське МО керівників гуртків та голів МО гуртків «Радіоелектронне конструювання»: Смичок Б.І.;
  • Обласний майстер-клас з «Робототехніки»: Смичок Б.І.;
  • Семінар з позашкільної освіти «Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика»: Ланцова О.М., Думинська І.В., Захарчук Т.О., Ратушинська В.В., Герасименко П.М.;
  • Всеукраїнському методологічному семінарі «Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти: теорія і практика» (Вялова О.В., Поплавський В.Л., Музиченко Д.М., Харчук Е.Й., Тетьоркін А.Г., Кармазін В.М., Морозова О.А., Юркова А.В./26 листопада, онлайн),
  • Всеукраїнський вебінар «Пісні на зимову тематику» (Музиченко Д.М.),
  • Всеукраїнському методологічному семінарі з позашкільної освіти, онлайн відкритої лекції «Концептуальні основи позашкільної освіти» (Музиченко Д.М., м.Київ, 30 вересня), 4 листопада, 2 години - дистанційно),
  • Всеукраїнському вебінарі «Підбір сучасного репертуару для солістів та вокальних колективів (на прикладі авторських збірок) (Музиченко Д.М., 6 вересня, онлайн),
  • марафон «Цифрова прокачка для педагога музиканта (Вялова О.В., Музиченко Д.М., 4-11 жовтня, онлайн).

  10 .Участь у  фахових конкурсах:

    Успіх у методичній роботі є здобутком колективної праці і залежить від врахування ініціативи та здібностей кожного члена колективу. З метою залучення педагогів закладу до інноваційної діяльності, впровадження в практику роботи нових досягнень педагогічної науки, мистецтва, екології було організовано участь педагогів у фахових конкурсах. Результати самоосвітньої діяльності педагогів були узагальнені у вигляді методичної продукції, яка була представлена на конкурсах різного рівня. Результатом системної науково-методичної роботи педагогів Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова є участь та перемоги у фахових конкурсах:

  - Відкритий рейтинг якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників»;

  - Всеукраїнський конкурс програм, навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти;

  - Всеукраїнська щорічна заочна виставка видавничої продукції з еколого-натуралістичного напряму. Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка»;

  -  Міжнародна виставка «Інноватика в освіті»;

  - Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»;

  Обласна виставка «Сучасна освіта Житомирщини»;

     В 2021 – 2022 н.р. у  конкурсах взяли участь 5 педагогів, які представили свої методичні розробки та програму гуртка позашкільного закладу.

  Таблиця 4

  Участь педагогів ЦПО у фахових конкурсах

  у  2021-2022 н.р.

  п/п

  Назва

  конкурсу

  Розділ, секція,

  напрямок

  Назва роботи

  Автор

  Результативність

  1.        

  Відкритий рейтинг якості позашкільної освіти «Золота когорта  позашкільної освіти»

   

  «Розширення інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної освіти як вимогасьогодення у забезпеченні якості освіти»

  Боровська О.В.

  Абсолютний переможець

  2

  Всеукраїнський конкурс

  науково-методичних розробок

  хіміко-біологічного профілю з позашкільної освіти

  Навчально-методичний посібник

  «Створення «Зеленого лабіринту» як
  еколого-розвивального середовища в ландшафтному озелененні закладів
  освіти»

   

   Рощенюк О.А.

   

  Переможець  обласного етапу

  3

  Обласна виставка «Сучасна освіта Житомирщини»

  Навчально-методичний посібник

  «Розширення інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної освіти як вимогасьогодення у забезпеченні якості освіти»

  Боровська О.В.,

  Ваховська Н.О.

  Переможець

   «Інтегрований підхід до формування гармонійної особистості засобами хореографічного мистецтва у закладі позашкільної освіти»

   

  Думинська І.В.

   

  переможець

  «Створення «Зеленого лабіринту» як
  еколого-розвивального середовища в ландшафтному озелененні закладів
  освіти»

  Рощенюк О.А.

   

   

   

  переможець

     

  Навчальна програма

  Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму гуртка бандуристів «Мальва»

  Музиченко Д.М.

  переможець

  4.

  Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»

   

    «Організаційно-методичні основи дослідницької діяльності  у гуртку «Любителі домашніх тварин як важлива складова професійної компетентності педагога позашкільного закладу»

  Яремчук Ю.І.

  переможець

   

       У 2021-2022 навчальному році, на жаль, знову спостерігається зниження активності участі керівників гуртків у фахових конкурсах.  У минулому навчальному році  13 педагогів взяли участь у 10 конкурсах, представлено 22 роботи, з них – 2 колективні. Кількість призових місць – 10. У поточному навчальному році педагоги ВНТТ не взяли участь у конкурсах.

  1. Друкована продукція

       Трансляція власного педагогічного досвіду є важливим фактором професійного зростання, сприяє рефлексії. Написання та публікація статей вважається одним із важливих видів методичної роботи, сприяє професійному розвитку педагога. Педагоги закладу мають публікації у періодичних виданнях, розміщують публікації в інтернет-виданнях.

  • Боровська О.В., «Педагогічні умови самореалізації та взаємовираження обдарованих дітей в умовах позашкільної освіти», збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти-скарб нації» (18-22 серпня 2021р)
  • Ваховска Н.О., «Територія успіху обдарованих дітей», збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти-скарб нації» (18-22 серпня 2021р);
  • Музиченко Д.М., розміщення авторської публікації «Інноваційні інструменти дистанційного навчання у вокальних гуртках художньо-естетичного напряму ЗПО» у збірнику матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти-скарб нації» (18-22 серпня 2021 р.);
  • Ваховска Н.О., Сторожук О.М., методична розробка інтегрованого заняття «Зустріч птахів. І птахи, і квіти – природи діти», журнал «Біологія» , 2022 р.

  • Інноваційна діяльність педагогів

  У поточному навчальному році інноваційна діяльність закладу базувалась на реалізації таких заходів:

  • Ваховська Н.О. та Яремчук Ю.І. реалізували проєкт «Особлива школа для особливих дітей «Щастя є», який став переможцем від Фельдман ЕкоПарку та отримав грант у сумі 6000 грн для модернізації живого куточка ВЕНН;
  • Проєкт «Простір для педагогічної творчості «RelaxHab» для педагогів закладів освіти м. Бердичева для запобігання емоційного вигорання, професійної деформації, психологічного виснаження;
  • Проведено конкурс Е-Портфоліо вихованців гуртків. Портфоліо гуртків створені як у програмі Power Point, так і у вигляді сайту. Результат даного напрямку роботи у закладі буде використано:

  - для моніторингу діяльності вихованців гуртків;

  - узагальнення та систематизації  діяльності дитини;

  - для альтернативного оцінювання роботи гуртків;

  - розширення інформаційно-освітнього простору ЦПО ім..О.Разумкова.

  • створені індивідуальні сайти Рощенюк О.А., Яремчук Ю.І.;
  • Проведення лекцій у Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Бердичівському педагогічному фаховому коледжі - Боровська О.В., Ваховська Н.О;
  • Місячник профорієнтаційної роботи. З метою формування у вихованців свідомого професійного самовизначення відповідно до індивідуальних здібностей, профілю навчання у закладі позашкільної освіти та створення умов для соціалізації дітей у ЦПО ім. О.Разумкова з 19.01. по 19.02.22 р.проводився місячник профорієнтації "Професії, родом з позашкілля"

      Структура роботи з професійної орієнтації молоді розглядається як багатовекторна цілісна система, яка складається із взаємодіючих компонентів, об’єднаних спільністю мети та єдністю управління. Виходячи з поставлених завдань, для успішної реалізації мети була  створена модель організації профорієнтаційної роботи Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова "Погляд у майбутнє.  Орієнтація на професію».

  ВИСНОВОК:

  1. Вважати методичну роботу системною і результативною, рівень фахової майстерності педагогів має динаміку до зростання.
  2. Ефективність роботи над єдиною методичною темою ЦПО можна визначити задовільною;
  3. Педагогам ЦПО ім. О. Разумкова:

         3.1.  продовжити роботу, спрямовану на поліпшення навчально-методичної бази.

  • Акцентувати увагу на питанні взаємовідвідування занять, що дозволило б ефективніше вивчати та поширювати кращий педагогічний досвід
  1. Визначити завдання методичної роботи 2022-2023 н.р.:

  -     продовжити системну методичну роботу над проблемною темою «Розвиток професійно-розвиваючого середовища у Центрі позашкільної освіти ім. О.Разумкова»,  у закладі відповідно до Річного плану роботи ЦПО ім. О.Разумкова на 2022-2023 н.р., планів роботи методистів, плану роботи методичної ради закладу;

  -     впроваджувати сучасні форми методичної роботи у закладі:  нестандартні форми проведення МО, конкурсів педагогічної майстерності, форм дослідження методичної проблеми закладу;

  -       продовжити організовувати проєктну роботу ЦПО  ім.О.Разумкова, зокрема наступних:

  • творчої лабораторії «MuzLab»;
  • проєкту «ТехноПростір»;
  • віртуальним освітнім простором відділення еколого-натуралістичного напряму «Екосвіт»;

     -      проводити моніторинг стану методичної роботи у закладі, аналіз та прогнозування її результатів;

  -    створювати умови для використання на заняттях інноваційних та інтерактивних технологій проведення  гурткових занять;

  -       продовжити роботу над модернізацією змісту освіти; 

  -       продовжити психолого-педагогічний супровід освітнього процесу у закладі

  3. Методичній службі закладу:

  • за результатами проведення методичних тижнів спланувати індивідуальні та групові консультації з підвищення рівня проведення занять, масових заходів;
  • спрямувати роботу керівників гуртків на узагальнення та оформлення методичного забезпечення роботи гуртків: дидактичних посібників, навчальних та навчально-методичних, наочних посібників;
  • створити інформаційний ресурс, який би акумулював досвід роботи педагогів ЦПО над єдиною методичною темою;
  • сприяти виявленню та поширенню кращих практик профільного навчання та професійної орієнтації вихованців гуртків;
  • продовжити роботу над розширенням ІОП: модернізувати сайт закладу, створення власних сайтів педагогів закладу, електронних портфоліо керівників та вихованців гуртків, впроваджувати електронні посібники, створити єдиний віртуальний освітній простір ЦПО ім. О. Разумкова на загальній платформі;
  • мотивувати керівники гуртків у поширенні власного педагогічного досвіду шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах; розробки власних науково-методичних і дидактичних матеріалів.
  • результати методичної роботи у 2021-2022 н.р. розглянути на засіданнях МО у серпні 2022 року.

   

   

   

                                        

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти