Навчальні програми, затверджені управлінням освіти і науки Бердичівської міської ради

Навчальні програми, затверджені управлінням освіти і науки Бердичівської міської ради
 • 2022-2023 

  1. Навчальна програма «Зразкового художнього колективу» театру пісні «Краплинки», автор Вялова Олена Володимирівна

         Метою навчальної програми є формування базових компетентностей вихованців засобами різних видів мистецтва, які виховують загальнолюдські цінності через музику, хореографію, театральне мистецтво. Програма розрахована на дітей віком 4-18 років. Враховуючи особливості позашкільної освіти у «Театрі пісні» працюють за трьома рівнями: початковому, основному та вищому. Автор звертає увагу на те, що програма передбачає заняття як за окремими видами підготовки так і синтезовані (вокал, хореографія, слухання музики у поєднанні з руховими етюдами).  Програма пройшла апробацію   на базі Зразкового театру пісні «Краплинки». Художній колектив має результат розвитку та зростання особистості вихованців Зразкового театру пісні «Краплинки» та формування  базових компетентностей вихованців гуртка.

  1. Навчальна програма гуртка циркового мистецтва «Жанр», автори - Герасименко Петро Миколайович, керівник зразкового гуртка циркового мистецтва «Жанр» Центру позашкільної освіти ім..О.Разумкова; Ланцова Олена Миколаївна, методист Центру позашкільної освіти ім.О.Разумкова.

  Основна мета даної програми полягає у використанні організаційно-педагогічних умов для залучення вихованців до циркового мистецтва та професійної творчості з урахуванням вимог сучасного циркового мистецтва, сприяння гармонійному розвитку особистості. Представлена програма складена на 9 років навчання. Програма пройшла апробацію впродовж 7 років на базі зразкового художнього колективу системи Міністерства освіти і науки України гуртка циркового мистецтва «Жанр» Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова.

  1. Навчальна програма сучасної хореографії, автор – керівник гуртка Захарчук Т.О.

  Навчальна програма реалізується у гуртку художньо-естетичного напряму хореографічного профілю, розрахована на вихованців віком від 5 років. Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування сучасної хореографії. Програма передбачає систематичне і послідовне навчання для всебічного розвитку, естетичного виховання та формування здорового способу життя дітей та молоді. Виконання програми здійснюється шляхом впровадження комплексного підходу до освітнього процесу і навчання в цілому, особистісною зорієнтованістю індивідуальної та групової роботи з вихованцями. Програмою передбачена індивідуальна робота з формування особистості вихованця з метою його всебічного розвитку засобами впливу виховного середовища творчого колективу.

   4. Навчальна програма з з образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик», автор Мосюйда Катерина Олександрівна, керівник гуртка ЦПО ім.. О.Разумкова

         Навчальна програма з  образотворчого мистецтва «Чарівниий пензлик» призначена для проведення освітньої діяльності у закладі позашкільної освіти. Навчальна програма розроблена відповідно до вимог сучасного українського законодавства та актуальних нормативних актів, які стосуються сфери освіти. Пропонована програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного підходів до навчання образотворчому мистецтву дітей  5-17 років.  Мета програми - створення умов для творчого розвитку дитини засобами образотворчого мистецтва. Навчальна програма передбачає 7 років навчання.           Важливою ознакою цієї навчальної  програми є те, що вона створена з урахуванням сучасних рекомендацій та пропонує українознавчий компонент з акцентом на національно-патріотичне виховання,  який проходить через усі розділи програми.

  1. Навчальна програма гуртка «Петриківський розпис», автор Осікова Оксана Володимирівна, керівник гуртка «Петриківський розпис» ЦПО ім. О.Разумкова.

         Програмою гуртка «Петриківський розпис» визначено шляхи виховання творчої національно-свідомої особистості, що є носієм кращих надбань національної та світової культури. Відповідно до завдань роботи гуртка «Петриківський розпис» наскрізною виховною проблемою передбачено: «Формування національної самосвідомості засобами декоративно-ужиткового мистецтва». Основною метою в роботі гуртка «Петриківський розпис» є створення системи роботи по відродженню народного промислу України, формування творчої особистості підростаючого покоління, розвиток і реалізацію творчого потенціалу дітей в ході активізації їх творчої діяльності при здобутті практичних навичок. Програма розрахована на 5 років навчання учнів віком 6-16 років. Навчальною програмою визначено форми і методи навчання відповідно до вікових особливостей дітей, а також прописані методи контролю отриманих результатів. Навчальна програма є актуальною за метою та змістом навчального матеріалу.

  1. Навчальна програма гуртка раннього розвитку дитини «Розумашка», автор – Ланцова О.М., методист ЦПО ім.. О.Разумкова

          Актуальність програми інтегрованого гуртка раннього розвитку дитини «Розумашка» обумовлюється необхідністю визначення стратегії розвитку позашкільної освіти дітей у сучасних соціально-економічних умовах. Програма розвитку дитини передбачає організацію  виховної роботи, зорієнтованої на особистість кожної дитини дошкільного віку, на здійснення індивідуального підходу; єдність педагогічного та батьківського впливів на дитину як особистість. Метою програми раннього розвитку дитини «Розумашка» є розвиток природних нахилів, здібностей, творчого мислення дітей, забезпечення умов для їх саморозвитку, самовираження в різних видах навчальної діяльності.  Програма пройшла апробацію впродовж 6 років в інтегрованому гуртку раннього розвитку дитини  «Розумашка» Центру позашкільної освіти ім.. О.Разумкова.

  1. Навчальна програма гуртка «Юні екологи-краєзнавці», автор – Рощенюк О.А., керівник гуртка «Юні екологи-краєзнавці» Центру позашкільної освіти ім.. О.Разумкова

          Створення навчальної програми гуртка «Юні екологи-краєзнавці» обумовлено необхідністю систематичного залучення дітей до пізнання природи свого рідного краю на основі виявлення екологічних взаємозв’язків різних груп живих організмів, встановлення гармонійних відносин з природою, суспільством, самим собою, з усім живим як головною цінністю на Землі. Завдання програми мають характер новизни і передбачають реалізацію психоемоційних властивостей людини через її емоційно-почуттєву сферу, навички і звички поведінки. Діти мають природний інтерес до досліджень, експериментів, тому велика кількість занять передбачають дослідження та розгляд об’єктів природи за межами класних кімнат, в умовах походів та екскурсій. Програма гуртка «Юні екологи-краєзнавці» орієнтована на навчання дітей молодшого, середнього, старшого шкільного віку (від 6 до 16 років)  та розрахована на 5 років навчання. Програма пройшла апробацію на базі гуртка «Юні екологи-краєзнавці» Центру позашкільної освіти ім.. О.Разумкова впродовж 5 років.

  1. Навчальна програма гуртка бального танцю «Валентина», автор Сога   Валентина Петрівна, керівник гуртка бального танцю ЦПО ім. О.Разумкова.

      Створення навчальної програми з бальної хореографії обумовлено необхідністю забезпечення системності й послідовності навчання у творчих дитячих колективах, що займаються даним видом мистецтва. Мета програми: формування і розвиток хореографічних та творчих здібностей вихованців засобами спортивно-бальної хореографії, формування ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації, духовно-естетичному самовдосконаленні та професійному самовизначенні.

  1. Інтегрована навчальна програма з позашкільної освіти  науково-технічного напряму «Kreativ Art», автор Філімонова  Лариса  Михайлівна, керівник гуртка Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова

           Інтегрована навчальна програма гуртка «Kreativ Art» спрямована на поглиблення й розширення знань з історії й розвитку народних художніх ремесел рідного краю, формування знань з основ кольоро- та матеріалознавства, засвоєння основних прийомів обробки різних матеріалів, оволодіння навичками паперопластики, ліплення, бісероплетіння та мистецтва  роботи з глиною та соломкою. Навчальна програма передбачає шість років навчання. Зміст навчальної програми забезпечує виховання естетичних смаків дітей та молоді у  питанні  оформлення  речового середовища людини, її побуту. В основі програми – підготовка до самостійного життя, профорієнтаційне визначення за профілем навчання у гуртку.

  1. Навчальна програма гуртка «Інформатика та програмування», автор Андронюк Дмитро Дмитрович, керівник гуртка ЦПО ім.. О.Разумкова

         Мета навчальної програми - формування компетентностей особистості у процесі опанування комп’ютерних технологій та основ програмування. Навчальна програма гуртка «Інформатика та програмування» орієнтована на навчання дітей 4-7 класів. Програмою передбачено використання різноманітних методів навчання, серед яких: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація), репродуктивні (відтворювальні) та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові) методи навчання. Перевага надається інтерактивним та ігровим методам. Навчальна програма є актуальною на сучасному етапі  глобальної інформатизації суспільства та організації освітнього процесу з використанням  інформаційних технологій.

        11. Навчальна програма гуртка «Цікава інформатика», автор Андронюк Дмитро Дмитрович, керівник гуртка Центру позашкільної освти іи. О. Разумкова.

         Навчальна програма «Цікава інформатика» орієнтована на навчання дітей комп’ютерній грамотності віком  від 7 до 11 років. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) змінює весь процесс навчання. Це стимулює виховання учня до оволодіння та активного засвоєння нових знань. Мета програми: формування базових компетентостей особистості засобами інформатики. Навчальною програмою передбачено дотримання загальних принципів організації освітнього процесу: науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу. Зміст програми  передбачає початкове ознайомлення з різними видами цікавих завдань    (наприклад, кросвордів, вікторин, тестів) та створення простих завдань із використанням різних прикладних програм. Програма є актуальною, оскільки забезпечує дітей молодшого шкільного віку інструментами ІКТ навчання, формує навички використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі та життєвому просторі дітей.

  1. Навчальна програма гуртка моделювання іграшок-сувенірів «Берегиня», автор – Сальнікова О.Є, керівник Зразкового гуртка моделювання іграшок-сувенірів «Берегиня

             Рецензована навчальна програма розроблена та структурована відповідно до методичних рекомендацій щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013р. №14.1/10-1685. Програмою передбачено навчання дітей віком 6-15 років впродовж 7 років. Зміст навчальної програми забезпечує ознайомлення дітей з різноманітними техніками декоративно-ужиткового мистецтва, інтеграцію моделювання та виготовлення іграшок і сувенірів. Навчальна програма гуртка моделювання іграшок-сувенірів «Берегиня» є актуальною, вона забезпечує формування ключових компетентностей особистості засобами декоративно-ужиткової та технічної творчості, залучення до традицій українського народу.

  2021-2022 н.р.

  1. Навчальна програма "Юні натуралісти-дослідники" , автор Ваховська Н.О.

  Програма «Юні натуралісти-дослідники» є складовою підготовки вихованців, що цікавляться біологією та екологією, поглиблено їх вивчають та виконують дослідницькі роботи еколого-натуралістичного напряму. Навчальна програма «Юні натуралісти-дослідники» спрямована на вихованців віком 12-18 років.  Навчальною програмою передбачено 3 роки навчання  за основним та вищим рівнями. Навчальна програма побудована за концентрично-блочним принципом та передбачає ознайомлення з організаційними та методичними засадами науково-дослідної роботи та формування навичок виконання наукового дослідження.

  2. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму Зразкового художнього колективу Міністерства освіти і науки України гуртка фольклорного співу «Вінець». Автор – керівник гуртка Куліченко Л.С., методист Ланцова О.М.

  .     Навчальна програма розрахована на дітей віком  5-16 років та передбачає три рівні навчання: початковий, основний та вищий. Навчальна програма встановлює мету, завдання роботи фольклорного колективу відповідно до життєвих компетентностей,  визначених програмою, прописані  різноманітні форми та методи пізнавальної діяльності, які дають можливість автору досягти мети та реалізувати  поставлені завдання.

        Зміст навчальної програми ґрунтується на узагальненні пошукової роботи гуртка фольклорного співу «Вінець», досвіду українських фольклорних фольклористичних колективів,  які виконують фольклор в автентичному стилі, методиці роботи з фольклорним колективом. Навчальною програмою передбачено формування  сценічної культури дітей відповідно до вимог автентичного народного виконання,  що важливо у збереженні традицій та обрядів українського народу.

  3. Навчальна програма гуртка бандуристів "Мальви", автор Музиченко Д.М.

            Навчальну програму гуртка художньо-естетичного напрямку адаптовано відповідно до  Програми дитячо-юнацького естрадно-духового колективу для позашкільних і загальноосвітніх закладів (художньо-естетичний напрям, Вип.1), яка рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. №1/11-4657) та на основі програми ансамблю бандуристів Кіровоградського обласного Центру дитячої та юнацької творчості, яка затверджена Управлінням освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації. Навчальна програма складена та оформлена відповідно до матеріалів листа Інституту інноваційних технологій від  05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти»

  4. Навчальна програма гуртка "Художнє читання", автор Ратушинська В.В.

  Рецензована навчальна програма «Художнє слово» має уніфіковану структуру відповідно до нормативних документів: складається з короткої передмови, власне навчального матеріалу, навчально-тематичного плану, прогнозованого результату і методів його діагностики після закінчення реалізації програми, переліку основних знань, умінь та навичок, які мають здобути вихованці, та понятійно–термінологічного апарату програми,  списку літератури. Укладачі даної програми пропонують комплексний підхід стосовно роботи з дітьми у напрямку синтезу мистецтва художнього слова та театрального мистецтва. Програма орієнтована на дітей віком  8-12 років.

  В основу даної програми увійшли наступні:

  • Навчальна програма театрального мистецтва (С.О.Загоняйко, Н.В.Войчук); Київ-2016. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4657) – Збірка програм «Навчальні програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям (вокальний, хореографічний, театральний, цирковий профілі). Випуск 1.
  • Навчальна програма гуртка «Мистецтво слова» (укладач Фесенко Ольга  Миколаївна  –  керівник  гуртка  Будинку  дитячої  та  юнацької творчості Мелітопольської районної ради Запорізької області); Погоджено - Голова науково-методичної ради  відділу освіти Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області;
  • Програма гуртка «Мистецтво виразного читання» (Автор програми: Попович Світлана Степанівна, вчитель української мови та літератури Рівненської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №20 Рівненської міської ради) Рівне – 2016. Програма схвалена на засіданні методичної ради Рівненської загальноосвітньої школи №20 ( протокол №1 від 04.09.2016 ).
  • Програма складена з урахуванням Методичних рекомендацій щодо

  змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (лист ІІТЗО № 14.1/10-1685 від 05.06.13 року).

  5. Навчальна програма гуртка "Квіткова фантазія, автор Сторожук О.М.

          Навчальну програму гуртка еколого-натуралістичного напрямку «Квіткова фантазія» адаптовано відповідно до  навчальної програми з позашкільної освіти «Юні квітникарі» рекомендованої Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України №1/11–6201 від 11. 06. 2018) та до листа Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти «Про методичні рекомендації щодо оформлення та змісту навчальних програм з позашкільної освіти» від  05.06.2013 р. № 14.1/10-1685.

         Навчальна програма гуртка «Квіткова фантазія» розрахована на дітей молодшого та середнього шкільного віку.  Структура програми чітка: визначено зміст і обсяг для засвоєння теоретичних та практичних відомостей, окреслено логіку й послідовність їх засвоєння гуртківцями відповідно до вимог навчальної програми. Належний науковий рівень теоретичного матеріалу вдало застосовується в практичній складовій програми. Змістом програми передбачено формування особистісного ставлення до довкілля та закладання основ виховання екологічно свідомої особистості, дбайливого ставлення до себе та навколишнього середовища, обґрунтована актуальність програми та визначений зміст відповідно до двохрівневого навчання (початковий та основний).

  6. Навчальна програма "Художнє випилювання", автор Філімонова Л.М.

         Рецензована програма гуртка «Художнє випилювання» складена на основі  навчальної програми «Художнє випилювання», рекомендованої  Міністерством освіти і науки України  (лист №1/11-662 від 19.01.2018р.); В.3. «Навчальні програми з позашкільної освіти  науково-технічний напрям. – К., 2018 та, керуючись  листом Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти «Про методичні рекомендації щодо оформлення та змісту навчальних програм з позашкільної освіти» від  05.06.2013 р. № 14.1/10-1685.

            Навчальна  програма «Художнє випилювання» підготовлена з урахуванням вимог основних державних нормативних документів і містить необхідну суму знань, вмінь і навичок, що розвивають у вихованців системне мислення, вміння бачити зв’язок художнього випилювання з шкільними предметами та надають їм допрофесійну підготовку. Навчаючись у гуртку за цією програмою, вихованці поглиблять свої знання з математики, фізики,  креслення, отримають та набувають навичок трудової діяльності з деревиною, її різновидами, декоративними властивостями, оволодіють спеціальною технікою та технологією.

            Дана навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного  напрямку та спрямована на вихованців віком від 10 до 16 років.

   

  2020-2021 н.р.

  1. гурток "Стань творцем свого життя", керівник Вікарій Л.В. Програма гуртка «Стань творцем свого життя» спрямована на виховання гармонійно розвиненої, соціально зрілої, творчо активної, працелюбної особистості, у вирішенні яких важливе місце посідає формування та підвищення рівня психологічної грамотності та культури підростаючого покоління. Саме це зумовлює актуальність навчальної програми, яка дозволяє вихованцям одержати досвід пізнання самого себе, розуміння інших людей, механізмів і законів, що впливають на людські стосунки; сформувати навички конструктивної, толерантної взаємодії з оточуючими; краще усвідомити права й свободи інших людей.

  1. гуртка "Вивчаємо англійську", керівник Вялкова Н.В. Основні функції іноземної мови як навчального предмета полягають у розвитку загальної мовної здібності вихованця, у формуванні та розвитку здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб залучення до іншої національної культури. Всі ці функції навчального предмета реалізуються з перших кроків навчання.  Молодший шкільний вік є найбільш сприятливим для засвоєння іноземної мови. Природна допитливість, відсутність «застиглої» системи цінностей, імітаційні здібності, відсутність психологічного бар'єру страху у використанні іноземної мови як засобу спілкування сприяють ефективному вирішенню завдань, що стоять перед педагогом.
  2. гуртка "Конструюємо з англійською", керівник Вялкова Н.В. Гуртки початково-технічного профілю є найпершою ланкою в структурі гуртків науково-технічного напряму позашкільної освіти. Однак, час диктує нам свої умови й ми розуміємо, що для успішної навчальної діяльності нам необхідно інтегруватись з іншими напрямками гурткової роботи. Одним з таких видів інтеграції є поєднання діяльності гуртка ПТМ з вивченням англійської мови. Актуальність та доцільність  гуртка «Конструюємо з англійською»  полягає в тому, що його діяльність тісно переплітається з багатьма предметами. Поряд з опрацюванням відомостей пов’язаних з природознавством, математикою, образотворчим мистецтвом, фізикою, кресленням, вихованці мають змогу поглибити свої знання з іноземної мови. Програма дає можливість комплексно вивчати англійську мову поряд з виконанням різноманітних виробів технічного напрямку.
  3. театру пісні "Краплинки", керівник гуртка Вялова О.В. Театр пісні передбачає різнобічну роботу по вивченню музичної грамоти, розвитку вокальних даних, формуванню навиків сольного та ансамблевого співу, водночас співу та сценічного руху. Представлена програма є актуальною для системи позашкільної освіти, оскільки вона передбачає не тільки підготовку юних вокалістів, але і формування  особистості, здатної до творчого розвитку та самореалізації. Метою навчальної програми є формування базових та предметних компетентностей вихованців засобами різних видів мистецтва, які виховують загальнолюдські цінності через музику, хореографію, театральне мистецтво.
  4. гуртка «Зразковий художній колектив ансамбль танцю «Яринка», керівник Кабанчук Ж.В. Подана програма розрахована на поглиблене вивчення хореографії у закладі позашкільної освіти, зокрема на базі Зразкового художнього колективу ансамблю танцю «Яринка», яка має допомогти дітям розвинути їх природні, творчі та фізичні здібності, збагатити їх духовний світ, пізнати красу пластики і руху.

  5. гуртка "Оркестр духових інструментів", керівник Тетьоркін А.Г. Музична творчість завжди вважалась цінним засобом впливу на людину та використовувалась, як інструмент його формування. Традиції музичного виховання впроваджуються вже давно, у світовій та вітчизняній культурі і продовжують творчо розвиватися. На  сьогоднішній день до  числа  важливих  питань  освіти  належить виховання творчої особистості вихованця, важливим засобом якого є колективне музичення.  Це  завдання  має  вирішувати  робота гуртків духових інструментів,  які  працюють у  системі  позашкільної  освіти  та охоплюють здобувачів освіти молодшого та старшого шкільного віку.
  6. гуртка "Початкове технічне моделювання", керівник Філімонова Л.М.  Технічні досягнення все швидше проникають в усі сфери людської діяльності і викликають інтерес дітей до сучасної техніки. Технічні об’єкти відчутно близько постають перед дитиною всюди у вигляді  побутових приладів і апаратів, іграшок, транспортних, будівельних та інших машин. Діти намагаються  їх осмислити, усвідомити. а потім пояснити. Програма «Початкового технічного моделювання» передбачає розвиток творчих здібностей дітей та реалізує науково-технічну спрямованість освітнього процесу. Дана програма спрямована на розвиток інтересу до технічного моделювання, на розвиток образного і логічного мислення, на освоєння дітьми навичок роботи з різними матеріалами та інструментами ручної праці. Моделювання та конструювання сприяють пізнанню світу техніки і розширенню технічного кругозору, розвивають конструкторські здібності, технічне мислення, мотивацію до творчого пошуку, технічної діяльності.
  7. гуртка "Любителі домашніх тварин", керівник Яремчук Ю.І. Велике значення у вихованні  дітей  дбайливого ставлення до об'єктів живої природи має спілкування з тваринами живого куточка, улюбленцями, які спонукають дітей до відповідальності, творчості, розуміння законів природи – люби, бережи та примножуй. Для утримання та правильного догляду за тваринами діти повинні мати відповідні знання про різноманітність мешканців живого куточка, природні умови існування, раціон харчування, їх взаємозв’язки з навколишнім середовищем. Розширити знання про тваринний світ, набути умінь та сформувати навички по утриманню тварин в живому куточку дозволяє програма  «Любителі домашніх тварин», яка розрахована на п’ять  років навчання для дітей молодшого та середнього шкільного віку. 

  Усі пропоновані до затвердження навчальні програми складені та оформлені відповідно до листа МОН України «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти» (№14.1/10-1685 від 05.06.13р.)

  2019-2020 н.р.

  Керівники гуртків еколого-натуралістичного напряму, науково-технічної творчості і художньо-естетичного виховання  у своїй діяльності користуються програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки та навчальними програмами гуртків, розробленими на їх основі. З метою підвищення якості позашкільної освіти рекомендовані для затвердження наступні програми:

  1. гуртка «Земля – наш спільний дім», керівник Ваховська Ніна Олександрівна.

  Надана програма пропонується для занять гуртка «Земля – наш спільний дім» початкового рівня навчання для дітей молодшого шкільного віку. Навчальна програма спрямована на загальний розвиток вихованців, формування знань еколого-натуралістичного напряму, прищеплення інтересу до творчої діяльності, виховання любові та відповідального ставлення до природи, культури поведінки у навколишньому середовищі.

  1. гуртка «За здоровий спосіб життя», керівник Соболь Тетяна Георгіївна.

  Навчальна програма гуртка «За здоровий спосіб життя» дозволяє вихованцям одержати досвід пізнання самого себе, розуміння інших людей, механізмів і законів, що впливають на людські стосунки; сформувати навички конструктивної, толерантної взаємодії з оточуючими; кращого усвідомлення прав й свобод інших людей. У сучасних умовах розвитку нашого суспільства спостерігається рівне погіршення стану здоров'я людей, скорочується тривалість життя українців. Тому проблема здоров'я стає особливо актуальною. Дана навчальна програма на Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму відзначена Дипломом  II ступеня.

  1. гуртка «Пізнай себе», керівник Соболь Тетяна Георгіївна

  Пропонована навчальна програма є актуальною, оскільки дозволяє вихованцям одержати досвід пізнання самого себе, розуміння інших людей, усвідомлення механізмів і законів, що впливають на людські стосунки; формування навичок конструктивної, толерантної взаємодії з оточуючими; усвідомлення прав й свободи інших людей. Навчальна програма «Пізнай себе» вирішує одне з актуальних завдань позашкільної освіти у вихованні гармонійно розвиненої, соціально зрілої, творчо активної, працелюбної особистості, у вирішенні яких важливе місце посідає формування та підвищення рівня психологічної грамотності та культури підростаючого покоління.

  1.   гуртка «Юні екскурсоводи-краєзнавці», керівник Рощенюк Оксана Анатоліївна.Навчальна програма «Юні екскурсоводи-краєзнавці», рекомендована до затвердження, передбачає 3 роки основного рівня навчання. Необхідність створення даної навчальної програми продиктована компетентнісним підходом до освітнього процесу, який ефективно буде реалізований шляхом вивчення та збереження біологічного і ландшафтного різноманіття рідного краю, України. Екскурсії та краєзнавство стають основними засобами у формуванні світогляду дітей, фізичного розвитку, бадьорості та працездатності, цілеспрямованості, прагнення до пізнання. Навчальна програма є актуальною на сучасному етапі розвитку суспільства, оскільки є краєзнавчо-орієнтованою, сприяє опануванню методикою та технікою проведення екскурсії, формуванню активного пізнавального інтересу до практичної діяльності, сприяє екологічному та патріотичному навчанню та вихованню.
  2. гуртка «Любителі домашніх тварин», керівник Яремчук Юлія Ігорівна. Навчальна програма реалізується у гуртку еколого-натуралістичного напряму та спрямована на вихованців молодшого та середнього шкільного віку віком від 7 до 14 років. Зміст програми сприяє поглибленому вивченню біології домашніх тварин, правилам їх утримання та догляду за ними. Актуальність програми визначається зростаючими проблемами, пов’язаними із збільшенням кількості бездоглядних тварин – це і етика взвємовідносин людей та тварин, і небезпека для здоров’я та погіршення естетичного стану міста, які несуть бездомні коти та собаки.        
  3.  гуртка «Золотий ключик», керівник Емма Йосипівна Харчук.Вокальне мистецтво є одним із засобів музично-творчого розвитку дітей, яке навчає вокальним прийомам виконання, формує почуття особистої та колективної відповідальності, дружби, сприяє гармонійному розвитку. Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі вокального співу. Пропонована до затвердження програма у повній мірі створює умови для формування навиків ансамблевого співу, а також поєднання співу та сценічного руху.

   

                                                                                                                       

   

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти