Організація методичної роботи У 2022-2023 н.р.

Організація методичної роботи У 2022-2023 н.р.
 •  

  Центр позашкільної освіти ім. О.Разумкова

  Управління освіти і науки Бердичівської міської ради

   

  Наказ

   від 12 вересня  2022 року                                                                                                                                                                                                                                             № 56

   

  Про організацію науково-методичної

  роботи з педагогічними кадрами у

  Центрі позашкільної освіти  ім. О.Разумкова

  у 2022-2023 н.р.

         Відповідно до наказу управління освіти і науки Бердичівської міської ради від 09.09.2022р. №  193/01-04 «Про координацію діяльності професійних спільнот педагогів» та  з ме­тою вдо­сконалення фахової майстерності, підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЦПО ім. О. Разумкова, створення організаційних умов для формування професійно-розвивального середовища  в умовах реалізації завдань системи освіти України, до­сяг­нення позитивних результатів освітнього процесу, реалізації особис­тіс­но­­го потенціалу кожного педагога, забезпечення  вихованцям  рівного доступу до які­с­ної освіти в Центрі позашкільної освіти ім. О. Разумкова,

  НАКАЗУЮ:

  1. Безпосереднє керівництво методичною роботою покласти на методичну раду закладу. До складу методичної ради включити: Боровську О.В.- голова ради; Рощенюк О.А. – секретар; Ваховську Н.О., заступник директора з НР; Пінчукову Т.А., заступник директора з НВР, Ланцову О.М., Музиченко Д.М. - методисти, Вялову О.В., керівник гуртка-методист.
  2. Затвердити план роботи методичної ради  ЦПО ім. О.Разумкова на 2022-2023 н.р. (додаток 1)
  3. Науково-методичну роботу ЦПО ім. О.Разумкова спрямувати на вирішення загальної науково-методичної проблеми закладу «Розвиток професійно-розвиваючого середовища у Центрі позашкільної освіти ім. О.Разумкова». Забезпечувати системний підхід до роботи над науково-методичною проблемою.

  Впродовж вересня 2022 року визначити з кожним педагогом за його згодою зміст і форми роботи над проблемою закладу.

  1. Методичній службі ЦПО ім. О.Разумкова у 2022/2023 навчальному році спрямувати роботу на підвищення рівня науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогічних працівників закладу, враховуючи сучасні вимоги до освітнього процесу, результативність та наслідки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема, стан виконання навчальних планів і програм, рівень і якість навчальних досягнень вихованців, враховуючи соціальні зміни та стан санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні.
  2. Визначити завдання методичної роботи закладу позашкільної освіти:
  • всебічне інформування педагогів про сучасні наукові педагогічні досягнення;
  • створення належних умов з метою сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу;
  • формування бажання працювати по-новому;
  • оволодіння змістом та методикою інноваційних педагогічних технологій; 
  • трансформація наукових ідей у педагогічну практику;
  • вивчення, узагальнення, поширення перспективного педагогічного досвіду, методична інструментовка матеріалів виставок педагогічних ідей і знахідок;
  • сприяння соціалізації педагогів і вихованців в умовах інформаційного суспільства;
  • формування індивідуального стилю діяльності педагогів;
  • продовження роботи над єдиною науково-методичною темою: «Розвиток професійно-розвивального середовища у Центрі позашкільної освіти ім. О. Разумкова
  1. Організувати в 2022-2023 н.р. наступні об`єднання педагогічних працівників:
  • методичне об’єднання педагогів вокально-інструментального напрямку (голова Музиченко Д.М)
  • методичне об`єднання педагогів науково-технічного напрямку (голова Пінчукова Т.А,);
  • методичне об`єднання педагогів еколого-натуралістичного напрямку (голова Рощенюк О.А.);
  • методичне об`єднання педагогів хореографічного, театрального,  циркового мистецтва, керівників гуртків англійської мови, гуртка раннього розвитку дитини «Розумашка» (голова Ланцова О.М.)
  1. Методичну роботу у 2022/2023 навчальному році організувати за такими формами:

       7.1. Колективні форми роботи:

  -    методичні об’єднання (4 за напрямками позашкільної освіти);

  - освітній форум «Центр позашкільної освіти ім. О. Разумкова: вчора, сьогодні, завжди»;

  -    педагогічна виставка;

  -   конкурс на краще заняття гуртка «Сучасне заняття гуртка: МАЙСТЕРність.ІнноваціЯ»;   

  -   методичні оперативні наради;

  - творча лабораторія «MuzLab»;

  -   Школа молодого педагога.

  7.2. Індивідуальні форми роботи:

  - консультації;

  - взаємовідвідування занять і виховних заходів;

  - самоосвіта;

  - творчі звіти.

  1. Організувати методичну роботу з педагогами, які проходять чергову атестацію та визначити форми творчих звітів для керівників гуртків, які претендують на підвищення кваліфікаційної категорії. Акцентувати увагу керівників гуртків на електронну форму творчих звітів з метою розширення інформаційно-освітнього простору ЦПО ім. О. Разумкова.

  8.1. До 01 жовтня 2022 року скласти графік проведення відкритих занять педагогами, які атестуються

      9.Методичній службі закладу з метою створення умов для підвищення рівня професійної  компетентності педагогів, модернізації змісту, форм та методів позашкільної освіти, вдосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу організувати методичний супровід:

  9.1. підготовки та проведення  декад педагогічної майстерності:

  - декада фахової майстерностіі «Досвід-пошук-результат» (21.11- 28.11.22.);

  - декада фахової майстерності «Інновації: від складного до простого» (13.02.- 20.02.23);

  -  участь у відкритому конкурсі-виставці професійної майстерності «Сучасне заняття: МАЙСТЕРність. ІнноваціЯ» (15.01-04.04.23).

  9.2. участі у фахових конкурсах:

  -  Відкритий рейтинг якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників»;

  - Всеукраїнський конкурс програм, навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти;

  -   Всеукраїнський конкурс «Виховати особистість»;

  -   Всеукраїнська щорічна заочна виставка видавничої продукції з еколого-натуралістичного напряму. Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка»;

  -  Міжнародна виставка «Інноватика в освіті»;

  - Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»;

  -   Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури.

  1. З метою забезпечення виконання методичної проблеми закладу, оволодіння педагогами інноваційними технологіями, створити умови для інноваційної діяльності педагогів.

  10.1. реалізувати пілотний  проєкт  «Творча лабораторія MuzLab» (05.12-09.12.23)

  10.2.реалізувати проєкт від Фельдман ЕкоПарк «Особлива школа для особливих дітей «Щастя є»;

  10.3. Реалізувати програму «Майданчик профорієнтаційної взаємодії»

  1. Організувати роботу Школи молодого педагога.
  2.  Заступнику директора з навчальної роботи Ваховській Н.О. разом з радою закладу визначитися  щодо вивчення досвіду роботи Харчук Е.М., Ратушинської В.В.
  3. Створити умови у 2022/2023 для підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження ними курсів підвищення кваліфікації відповідно до замовлення та самоосвітньої діяльності.
  4. Забезпечити науково-методичний супровід проведення засідання педагогічної ради закладу, інструктивно-методичних нарад, нарад при директорі та його заступниках для педагогів з питань організації, планування й удосконалення освітнього процесу, роботи з батьками.
  5. Залучати педагогів до друку кращого педагогічного досвіду у фахових виданнях
  6. Продовжити співробітництво з питань науково-методичної роботи з ЦПРП управління освіти і науки Бердичівської міської ради, комунальним закладом «Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», КПНЗ «Житомирський обласний центр НТТУМ», Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Поліським національним університетом, Житомирським державним університетом ім. І. Франка, Житомирським музичним фаховим коледжем ім. В.С. Косенка, Житомирським фаховим коледжем культури і мистецтв  ім. І. Огієнка.
  7. Практичному психологу Вікарій Л.В.:

  - здійснювати психологічний супровід адаптації вихованців до умов освітньої   діяльності у ЦПО ім. О.Разумкова;

  - організовувати супровід психологічного комфорту педагогічної діяльності керівників гуртків під час  інноваційної діяльності;

  - організувати та провести відкриті заходи у межах атестації на підвищення кваліфікаційної категорії;.

  1. Затвердити єдину методичну годину для педагогічних працівників ЦПО ім. О. Разумкова – понеділок 9.00.-12.00.
  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

   

   

    Директор Центру позашкільної

  освіти  ім. О.Разумкова                                                    Олена БОРОВСЬКА

   

  З наказом ознайомлено:                                                     Оксана РОЩЕНЮК

                                                                                                Ніна ВАХОВСЬКА

                                                                                                Тетяна ПІНЧУКОВА

                                                                                                Олена ЛАНЦОВА

                                                                                                Діна МУЗИЧЕНКО

                                                                                                Олена ВЯЛОВА

                                                                                                Леся ВІКАРІЙ

                                                                                               

   

 • Інформація про відділ 1.docx 0

Центр позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад.

КОНТАКТИ
13301, м. Бердичів, вул. Вінницька 21
(04143) 2-11-89 Тел.
cpo.razumkova@ukr.net

Міністерство освіти і науки України Інститут обдарованої дитини НАПН України Педагогічна преса Український центр позашкільної освіти